Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: spāņu.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Austrija

Šajās faktu lapās ir aprakstīts, kas notiek, ja kāda persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziegumu, par kuru notiek tiesvedība. Saskaņā ar Austrijas tiesībām noziedzīgs nodarījums tiek izdarīts tikai tad, ja tiek pārkāpta konkrēta tiesību norma, kas jau bija spēkā nodarījuma izdarīšanas brīdī. Veikt kriminālvajāšanu ir valsts tiesības. Prokuratūrai un tās vadībā kriminālpolicijai, kā arī tiesām ir jāizmeklē fakti un jānoskaidro visi apstākļi, kas ir būtiski faktu izvērtēšanai.

Saturu nodrošina
Austrija

Apsūdzētā tiesības kriminālprocesā

Šajās faktu lapās ir aprakstīts, kas notiek, ja kāda persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziegumu, par kuru notiek tiesvedība.

Saskaņā ar Austrijas tiesībām noziedzīgs nodarījums tiek izdarīts tikai tad, ja tiek pārkāpta konkrēta tiesību norma, kas jau bija spēkā nodarījuma izdarīšanas brīdī. Veikt kriminālvajāšanu ir valsts tiesības. Prokuratūrai un tās vadībā kriminālpolicijai, kā arī tiesām ir jāizmeklē fakti un jānoskaidro visi apstākļi, kas ir būtiski faktu izvērtēšanai.

Turpmākajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kādas tiesības ir apsūdzētajam kriminālprocesā Austrijā. Tā kā dažādos procesa posmos šīs tiesības atšķiras, faktu lapās ir aprakstīti galvenie procesa posmi, lai vajadzīgā informācija būtu ātri noskaidrojama.

Kriminālprocesa īss apraksts

Austrijā kriminālprocess principā sastāv no trim procesa posmiem:

  • pirmstiesas izmeklēšana,
  • tiesas process,
  • apelācijas tiesvedība.

Sīkāku informāciju par minētajiem procesa posmiem un jūsu tiesībām skatiet faktu lapās. Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tā neaizstāj juridiskās konsultācijas.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, šeit varat atrast visaptverošu skaidrojumu par savām tiesībām.

Noklikšķiniet uz turpmāk norādītajām saitēm. Tur jūs varēsiet atrast vajadzīgo informāciju

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Manas tiesības tiesas procesa laikā

Manas tiesības pēc tiesas procesa

Lapa atjaunināta: 01/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.