Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Austrija

Šajās faktu lapās izskaidrots, kas notiek, ja jūs tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kura iztiesāšana notiek tiesā. Saskaņā ar Austrijas likumiem likumpārkāpums ir veikts, ja persona pārkāpuma izdarīšanas brīdī pārkāpj konkrētas spēkā esošas tiesību normas. Tiesības saukt pie atbildības ir valstij. Prokuratūras iestādēm, kuras vada Kriminālizmeklēšanas departamenta darbu, kā arī tiesām ir jānoskaidro fakti un visi apstākļi, kas ir būtiski, izvērtējot šos faktus. Turpmākajās faktu lapās jūs uzzināsiet par savām tiesībām, ja Austrijā pret jums ir uzsākts kriminālprocess. Dažādās tiesvedības stadijās jums ir dažādas tiesības. Vissvarīgākās tiesvedības stadijas būs izskaidrotas kopsavilkuma veidā, lai jūs ātri varētu iegūt sev vajadzīgo informāciju.

Saturu nodrošina
Austrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kriminālprocesa kopsavilkums

Principā Austrijā kriminālprocess sastāv no trīs procesuālajām stadijām:

  • pirmstiesas izmeklēšanas;
  • tiesas procesa;
  • pārsūdzības.

Sīkāku informāciju par šīm kriminālprocesa stadijām un jūsu tiesībām var atrast faktu lapās. Šī informācija neaizstāj juridisko konsultāciju un ir paredzēta tikai kā padoms.

Lai iegūtu informāciju par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro noteiktu sodu, piemēram, naudas sodu, apskatiet 5. faktu lapu.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnu informāciju par savām tiesībām varat atrast šeit.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu ņemt vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas ietekmes dalībvalstu kriminālprocesos un tā nevar jums palīdzēt, ja vēlaties sūdzēties. Šajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību.

Noklikšķiniet uz zemāk norādītajām saitēm, lai iegūtu sev vajadzīgo informāciju

1 – Juridiskās konsultācijas saņemšana

2 - Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā un pirms lietas nodošanas tiesai

  • Izmeklēšana un pierādījumu iegūšana
  • Aizturēšana un pirmstiesas apcietinājums (tostarp Eiropas apcietināšanas orderis)
  • Kriminālapsūdzība
  • Aizstāvības sagatavošanās tiesas procesam

3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

4 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

5 – Mazāk smagi pārkāpumi

Lapa atjaunināta: 22/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.