Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Beļģija

Ja esat jebkādā veidā iesaistīts kriminālprocesā, ir ļoti svarīgi saņemt neatkarīgu advokāta konsultāciju. Informatīvajās lapās ir sniegta informācija par to, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tajās vēl var uzzināt, kāds būs advokāta sniegtā palīdzība. Šajā vispārējā informatīvajā lapā ir apkopota informācija par to, kā atrast advokātu un kādā veidā tiks apmaksāts advokāta honorārs, ja nevarat samaksāt par tā sniegtajiem pakalpojumiem.

Saturu nodrošina
Beļģija

Kā atrast advokātu?

Ikviens Beļģijas advokāts atrodas tās tiesas rajona advokātu kolēģijas pakļautībā, kurā atrodas tā birojs. Briselē ir divas apvienības: viena no tām apvieno franču valodā runājošos advokātus, savukārt otra – nīderlandiešu valodā runājošos advokātus.

Franču valodā un vācu valodā runājošo advokātu kolēģiju apvienībā (Ordre des Barreaux francophones et germanophoneO.B.F.G.) ietilpst Valonijas reģiona advokātu kolēģijas un Briseles Franču valodā runājošo advokātu kolēģija.

Briseles Nīderlandiešu valodā runājošo advokātu kolēģija un flāmu advokātu kolēģijas ir apvienotas Flāmu advokātu kolēģiju apvienībā (Orde van de Vlaamse BaliesO.V.B.).

Advokātu saraksts ir pieejams telefongrāmatās un uzziņu katalogos vai internetā (https://avocats.be/fr vai http://www.advocaat.be/). Jūs varat sameklēt advokātu, kas parasti nodarbojas ar krimināltiesās apsūdzētu personu aizstāvību, meklējot atbilstoši vēlamajai lietai („matière préférentielle” franču valodā un „voorkeurmaterië” holandiešu valodā) kategorijā „krimināltiesības” („droit pénal” franču valodā un „strafrecht” holandiešu valodā).

Vēl jūs varat meklēt advokātu savā apkaimē pēc kopienas vai tiesas rajona kritērija.

Advokātu sarakstu varat lūgt arī jebkura biroja sekretariātā.

Vēl jūs varat nepastarpināti sazināties ar jums ieteiktu advokātu, nosūtot vēstuli vai e-pastu vai piezvanot.

Kā samaksāt advokātam?

Parasti advokāta pakalpojumus apmaksājat jūs. Pirms uzsākt pakalpojumu sniegšanu advokāts var lūgt, lai iemaksājat noteiktu naudas summu. Likumā nav noteikta konkrēta honorāra summa. Tomēr advokāta pienākums ir jūs informēt par rēķina sastādīšanas principiem: stundas likmi, kuru nosaka atkarībā no jūsu aizstāvībai pavadītā laika, vai noteiktu likmi par pakalpojuma sniegšanu (konsultācija, iepazīšanās ar lietu, apsvērumu izteikšana u.tml.).

Minētajai samaksai vēl pieskaita biroja un tiesu administrācijas izdevumus.

Ja jūsu rīcībā nav advokāta nolīgšanai nepieciešamo līdzekļu, jūs varat lūgt bezmaksas juridisko palīdzību attiecīgajam juridiskās palīdzības birojam, kuram ir pakļauts jūsu advokāts. Visu rajonu biroju saraksts ir pieejams internetā:

Ja saņemat sociālo palīdzību no Sociālās rīcības sabiedriskā centra (Centre public d’action socialeC.P.A.S.), vecāka gadagājuma personām garantētos ienākumus, ienākumus aizstājošus pabalstus personām ar invaliditāti, aprūpējat bērnu, par kuru saņem garantētos ģimenes pabalstus, mītat sociālajā mājoklī, esat nepilngadīga persona, esat parādā ievērojamas naudas summas (kolektīvā likvidācija), esat aizturētais, saskaņā ar protokolu uzaicināts apsūdzētais vai garīgi slims cilvēks, jūs varēsiet saņemt bezmaksas palīdzību no advokāta.

Tas pats ir attiecināms uz gadījumu, ja dzīvojat viens un jūsu ikmēneša ienākumi nepārsniedz EUR 860 vai arī ja dzīvojat ar kādu kopā un kopējie ar jums dzīvojošo pilngadīgo personu ienākumi nepārsniedz EUR 1104 (vairāk kā EUR 145,15 uz apgādībā esošu personu).

Lapa atjaunināta: 04/06/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.