Atbildētāji (kriminālprocesā)

Bulgārija

Ir ļoti svarīgi saņemt neatkarīgas juridiskās konsultācijas, ja kādā veidā esat iesaistīts kriminālprocesā. Faktu lapās atrodama informācija par to, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības saņemt advokāta palīdzību. Tajās arī norādīts, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā ir paskaidrots, kā atrast advokātu un kā tiks segtas advokāta pakalpojumu izmaksas, ja nevarat atļauties advokāta honorāru samaksāt pats.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Kā atrast advokātu

Ja uzskatāt, ka jums ir nepieciešams advokāts, taču nevienu nepazīstat, varat izvēlēties kādu no advokātiem, kuri strādā rajona, kurā dzīvojat, apgabaltiesā. Varat arī Augstākās advokātu padomes tīmekļa vietnē atrast divdesmit septiņu Bulgārijas Advokātu kolēģiju kontaktinformāciju. Ja esat apcietināts, jums ir tiesības tikties ar advokātu, sākot no jūsu aizturēšanas brīža. Tāpat jums ir tiesības pēc apcietināšanas sazināties ar radinieku vai draugu, un tad jūs varat tiem lūgt nolīgt jums advokātu.

Samaksa par advokāta pakalpojumiem

Ja esat izvēlējies savu advokātu, jūs maksāsiet par tā pakalpojumiem saskaņā ar rakstisku līgumu, kas noslēgts starp jums un jūsu advokātu.

Ja nevarat atļauties advokāta pakalpojumus, bet vēlaties tos izmantot un tas nepieciešams taisnīguma interesēs, jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību. To var nodrošināt pēc jūsu pieprasījuma vai arī tad, ja saskaņā ar tiesību aktiem jums ir jāsaņem aizstāvība. Atkarībā no procesa stadijas (skatīt 1. faktu lapu) šo lēmumu pieņem prokurors (pirmstiesas izmeklēšanas laikā) vai tiesa (tiesas procesa laikā) pēc tam, kad ir veikta jūsu mantiskā stāvokļa izvērtēšana.

Ja jums ir nepieciešams saņemt juridisku konsultāciju, prokurors vai tiesa nekavējoties nosūtīs savu lēmumu attiecīgās Advokātu kolēģijas padomei, lai tā piešķir jums advokātu. Ievērojiet, ka tad, ja tiksiet notiesāts, jums būs jāatmaksā summa, kas samaksāta jums piešķirtajam advokātam.

Saites

Advokatūras likums

Likums par juridisko palīdzību

Kriminālprocesa kodekss

Valsts Juridiskās palīdzības birojs

Augstākā advokātu padome

Lapa atjaunināta: 10/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.