Atbildētāji (kriminālprocesā)

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Kā izskata un kādus sodus piemēro par maznozīmīgiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem?

Maznozīmīgus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, kas saistīti ar atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, automašīnas novietošanu neatļautā vietā utt., uzskata par administratīvajiem pārkāpumiem. Tos izskata administratīvā kārtībā. Par tiem var piemērot naudas sodu vai sodīt ar transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz noteiktu laiku. Par smagākiem pārkāpumiem var piemērot abus soda veidus.

Pārkāpumus konstatē un sodus uzliek Ceļu policija. Pārsūdzību par administratīvā pārkāpuma protokolu, kuru noformē, piemērojot administratīvo sodu, jūs varat iesniegt attiecīgā rajona tiesā septiņu dienu laikā no datuma, kurā jums izsniegts administratīvā pārkāpuma protokols. Jums ir tiesības aizstāvībai izmantot advokāta pakalpojumus. Nevar iesniegt pārsūdzību par soda naudu, kas mazāka par BGN 50.

Rajona tiesa var apstiprināt vai atcelt administratīvo sodu. Jūs varat iesniegt pārsūdzību par rajona tiesas lēmumu attiecīgajā administratīvajā tiesā. Tās lēmums ir galīgs. Plašāku informāciju par tiesām skatīt Augstākās tiesas padomes tīmekļa vietnē.

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kurus izdarījuši citu dalībvalstu pilsoņi, piemēro tādu pašu procedūru.

Vai šie pārkāpumi tiek reģistrēti manā sodāmības reģistrā?

Šie pārkāpumi netiek reģistrēt jūsu sodāmības reģistrā.

Saites

Administratīvo pārkāpumu kodekss

Ceļu satiksmes likums

Ceļu satiksmes likuma izpildes noteikumi

Lapa atjaunināta: 10/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.