Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Bulgārija

Šajās faktu lapās ir paskaidrots, kas notiek, ja personu tur aizdomās vai attiecībā uz to ir izvirzīta apsūdzība par noziedzīgu nodarījumu, kuru izskata krimināltiesā. Lai iegūtu informāciju par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro sodu, kas paredzēts par maznozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, naudas sodu, skatīt 5. faktu lapu. Ja esat cietušais saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Saturu nodrošina
Bulgārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kriminālprocesa īss apraksts

Bulgārijā kriminālprocesam ir divas stadijas – pirmstiesas un tiesas process.

 • Pirmstiesas procesa mērķis ir ar izmeklēšanas palīdzību iegūt pierādījumus, lai pierādītu vai noliegtu pieņēmumu, ka noteikta persona ir izdarījusi noteiktu noziedzīgu nodarījumu. Izmeklēšanu veic izmeklēšanas tiesneši vai izmeklēšanas policisti prokurora vadībā. Izmeklēšanas mērķis ir nodrošināt pamatu, lai palīdzētu prokuroram pieņemt lēmumu, vai pret aizdomās turēto personu celt un uzturēt apsūdzību tiesā vai kriminālprocesu izbeigt.
 • Tiesas process sākas ar to, ka prokurors pret personu tiesā ceļ apsūdzību par noziedzīgu nodarījumu, kuru izdarījusi šī persona. Abām tiesas procesā iesaistītajām pusēm – prokuroram un apsūdzētajai personai un aizstāvības advokātam – ir vienādas tiesības. Tiesa izskata prokurora sagatavotos pierādījumus, bet pēc pušu pieprasījuma vai tiesas iniciatīvas var savākt un izskatīt jaunus pierādījumus, lai noskaidrotu patiesību.

Tiesas process beidzas ar tiesas spriedumu, ar ko apsūdzēto atzīst par vainīgu un nosaka sodu vai pasludina par nevainīgu.

Plašāku informāciju par kriminālprocesa stadijām un jūsu tiesībām atradīsiet faktu lapās. Šī informācija neaizstāj juridiskās konsultācijas un ir paredzēta tikai jūsu zināšanai.

Eiropas Komisijas loma

Ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādu pilnvaru kriminālprocesos dalībvalstīs, un tā nevar jums palīdzēt, ja jums ir sūdzības. Šajās faktu lapās ir sniegta informācija, kā un kam iesniegt sūdzību.

Sīkāku informāciju skatiet šeit norādītajās saitēs

1. Juridiskās konsultācijas

2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā un pirms lietas ierosināšanas tiesā

 • Izmeklēšana (t. sk. apsūdzības izvirzīšana un nopratināšana)
 • Aizturēšana (t. sk. Eiropas apcietināšanas ordenis)
 • Pirmā tiesas sēde
 • Apcietināšana vai atbrīvošana
 • Prokuratūras sagatavošanās tiesai
 • Aizstāvības sagatavošanās tiesai
 • Drošības līdzekļi, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas
 • Aizliegums izbraukt no Bulgārijas

3. Manas tiesības tiesas procesā

 • Aizsargāta liecinieka nopratināšana

4. Manas tiesības pēc lietas izskatīšanas tiesā

5. Maznozīmīgi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Saites

Kriminālprocesa kodekss

Lapa atjaunināta: 20/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.