Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kipra

Gan mazāk smagus, gan smagus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus izskata tāpat kā jebkuru citu nodarījumu. Parasti, piemēro naudas sodu. Pastāvīgiem noteikumu pārkāpējiem var atņemt vadīšanas tiesības. Mazāk smagus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus lielākoties soda administratīvi.

Saturu nodrošina
Kipra

Kas izskata ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Vairākus mazāk smagus satiksmes un tamlīdzīgus pārkāpumus izskata administratīvā kārtā, piemērojot  tiesību aktos noteikto naudas sodu.

Ja pārsniedzat atļauto braukšanas ātrumu vai, vadot transportlīdzekli. lietojat mobilo tālruni, kā arī citu mazāk smagu pārkāpumu gadījumā saņemat arī soda punktus. Tiklīdz jums ir vairāk nekā 12 soda punktu, jūsu lieta ir jāizskata tiesā. Ja jūs nepiekrītat piespriestajam naudas sodam un soda punktiem, pret jums tiek ierosināta krimināllieta tiesā.

Policists vai pašvaldības satiksmes uzraudzības iestāde drīkst jums paziņot par piespriesto naudas sodu. Protokolā par transportlīdzekļa novietošanu neatļautā vietā jābūt norādītam pārkāpuma veidam un informācijai par to, ka sods jāsamaksā 15 dienu laikā, jo pretējā gadījumā tas tiek palielināts par 50 %.

Ja neesat samaksājis naudas sodu 30 dienu laikā, jums var izvirzīt apsūdzību. Naudas sods par satiksmes pārkāpumiem jāmaksā gan gājējiem, gan velosipēdistiem, gan transportlīdzekļu vadītājiem. Tā apmēru nosaka tiesību aktos.

Administratīvu naudas sodu nevar pārsūdzēt, ja jūs tam esat piekritis. Turpretī, ja neatzīstat savu vainu pārkāpumā, amatpersonas drīkst jūs iesūdzēt tiesā, lai pierādītu pārkāpuma izdarīšanu. Šo tiesas spriedumu drīkst pārsūdzēt tāpat kā jebkuru citu spriedumu par noziedzīgu nodarījumu.

Administratīvo sodu drīkst iekasēt saskaņā ar kārtību, kādā iekasē vispārējās jurisdikcijas tiesas piespriestu naudas sodu. To neiekļauj informācijā par sodāmību.

Kas notiek, ja lieta nonāk tiesā?

Lietu izskata tā apgabaltiesa, kuras jurisdikcijā noticis ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums.

Tiesas process attiecībā uz visiem mazāk smagiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem ir tāds pats kā tiesas process attiecībā uz jebkuriem citiem nodarījumiem.

Tiesa drīkst noteikt kādu no šiem soda veidiem:

  • naudas sodu;
  • brīvības atņemšanu;
  • transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu.

Citu dalībvalstu pilsoņus var apsūdzēt par mazāk smagiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem tāpat kā valsts pilsoņus.

Notiesāšanu par mazāk smagu satiksmes noteikumu pārkāpumu un par to piespriesto sodu drīkst pārsūdzēt tāpat kā citas lietas, kā arī tādu pašu iemeslu dēļ.

Saites

Transportlīdzekļa vadīšana Kiprā. Kipras tiesību akti par ceļu satiksmi. Pārkāpumi, naudas sods un soda punkti

Lapa atjaunināta: 16/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.