Atbildētāji (kriminālprocesā)

Čehija

Šajā faktu lapā varat noskaidrot, kādos gadījumos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību, kur meklēt advokātu un kādas iespējas ir segt izdevumus par advokāta pakalpojumiem, ja nevarat tos atļauties. Tāpat šeit uzzināsiet, kādu palīdzību jums sniegs advokāts.

Saturu nodrošina
Čehija

Kur meklēt advokātu?

Aizstāvību krimināllietās drīkst nodrošināt tikai tie advokāti, kas iekļauti advokātu reģistrā, kuru pārvalda Čehijas Advokātu kolēģija (ČAK).

Ja jums ir vajadzīgs aizstāvības advokāts, sazinieties ar Čehijas Advokātu kolēģiju (http://www.cak.cz/vai arī nepastarpināti sazinieties ar kādu no reģistrā iekļautajiem advokātiem).

Kas notiek, ja es neizraugos sev advokātu?

Ja jūs neizraugāties sev advokātu, jums sevi jāaizstāv pašam.

Dažos gadījumos jums ir obligāti jābūt aizstāvības advokātam, un, ja noteiktā laikā neizraudzīsieties sev aizstāvības advokātu, to iecels tiesa. Aizstāvības advokātam ir jābūt šādos gadījumos:

  • ja atrodaties pirmstiesas apcietinājumā vai ārstniecības iestādē, kas veic medicīnisko novērošanu;
  • ja jums ir ierobežotas spējas veikt tiesisku darbību;
  • ja esat bēglis;
  • ja jums vēl nav 18 gadu;
  • ja jums ir fiziskās vai garīgās veselības traucējumi un tiek apšaubītas jūsu spējas sevi pienācīgi aizstāvēt;
  • ja jums var piespriest vairāk nekā 5 gadu ilgu brīvības atņemšanu;
  • ja esat aizturēts un pret jums tiek ierosināts vienkāršots process;
  • ja saskaņā ar procesu jūs varat tikt pakļauts profilaktiskas ārstēšanas kursam (neskaitot alkoholisma ārstēšanu);
  • ja noteiktā procesā ir kāds ārvalstu elements.

Kurš apmaksā advokāta pakalpojumus?

Par advokāta pakalpojumiem maksā apsūdzētais. Ja tiesa ieceļ jums advokātu, aizstāvības izmaksas sedz valsts. Tāpat valsts maksā par šiem pakalpojumiem, ja jums ir tiesības uz bezmaksas aizstāvību.

Kāds ir advokāta honorāra apmērs?

Maksa par aizstāvības advokāta pakalpojumiem ir noteikta līgumā, kas noslēgts starp jums un aizstāvības advokātu, vai arī Likumā par advokātu honorāriem (ja līgums nav noslēgts). 

Kādā gadījumā man ir tiesības uz bezmaksas aizstāvību?

Ja jums nav pietiekami daudz līdzekļu, lai apmaksātu aizstāvības pakalpojumus, jums ir tiesības uz samazinātu honorāru vai bezmaksas aizstāvību (abi tiek dēvēti par „bezmaksas aizstāvību”). Jūsu pieteikumu izskatīs vai nu tiesnesis, vai tiesas priekšsēdētājs, pamatojot lēmumu ar informāciju par jūsu finansiālo situāciju. Šis pieteikums ir jāiesniedz sagatavošanās procesa laikā ar prokurora starpniecību vai arī tiesvedības laikā.

Bezmaksas aizstāvību jums var arī piešķirt, neiesniedzot minēto pieteikumu, ja fakti liecina, ka jums tāda pienākas.

Saites

Likums par advokātu honorāriem

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.