Atbildētāji (kriminālprocesā)

Dānija

Ir ļoti svarīgi saņemt juridiskās konsultācijas, ja kādā veidā esat iesaistīts kriminālprocesā. Faktu lapās atrodama informācija par to, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības saņemt advokāta palīdzību. Tajās arī norādīts, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā paskaidrots, kā atrast advokātu un kā tiks segtas advokāta pakalpojumu izmaksas, ja nevarat atļauties advokāta honorāru samaksāt pats.

Saturu nodrošina
Dānija

Kā atrast advokātu

Jums ir tiesības saņemt jūsu izvēlētā advokāta palīdzību. Advokātam ir jābūt tiesīgam piedalīties tiesvedībā Dānijas tiesās. Jūs varat atrast visu Dānijas advokātu sarakstu šeit. Šajā tīmekļa vietnē varat arī uzzināt, vai advokāts specializējas krimināltiesībās, nodokļu likumos vai jebkurā citā tiesību jomā, kas saistīta ar jūsu lietu.

Dānijas Tieslietu ministrija katrai tiesai Dānijā ir iecēlusi vietējo advokātu grupu ar īpašu pieredzi krimināllietās. Šie advokāti ir neatkarīgi advokāti, kuri darbojas paši savos privātos advokātu birojos. Tiesa var jums iedot šo advokātu sarakstu. Ja jūs nepieprasāt konkrētu advokātu un likumīga pārstāvja iecelšana ir obligāta, piemēram, ja policija ir jūs apcietinājusi, aizstāvībai jūsu lietā piešķirs kādu no šajā sarakstā norādītajiem advokātiem.

Samaksa par advokāta pakalpojumiem

Ja tiesa jums ir piešķīrusi advokātu, izmaksas par viņa vai viņas honorāru parasti tiek segtas no valsts līdzekļiem. Saistībā ar šo tiesas lēmumu tiesa arī noteiks advokāta honorāra apmēru. Honorāra summu noteiks, ņemot vērā likmes, kādas piemērojamas tiesās visās krimināllietās, kurās tiek piešķirts likumīgais pārstāvis, neatkarīgi no tā, vai tas ir jūsu izvēlēts advokāts vai ne.

Tiesa arī izlems, kurš pēc procesa pabeigšanas maksās izdevumus par advokāta honorāriem. Ja tiksiet atzīts par vainīgu, visticamāk, jums būs jāatlīdzina izmaksas par advokāta honorāriem valsts iestādēm (Dānijas valstij). Valsts centīsies atgūt tik lielu naudas summu, cik varat atļauties.

Ja tiksiet attaisnots vai tiesas spriedums būs ievērojami vieglāks, nekā to pieprasīja prokurors, visticamāk,  tiesa dos rīkojumu valsts iestādēm atlīdzināt advokāta honorārus un izmaksas. Tiesa var arī atļaut valsts iestādēm maksāt daļu no advokāta honorāriem un izmaksām. Tā varētu notikt, ja tiesas sēdes ir noturētas veltīgi tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus jūsu kontroles.

Attiecībā uz tiesas lēmumu par advokāta honorāra summu un galīgo atbildību par tās atlīdzināšanu divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas jūs varat iesniegt pārsūdzību augstajā tiesā.

Kriminālprocesos nav iespējams lūgt bezmaksas juridisko palīdzību, un šāda juridiskā palīdzība parasti netiek segta ar juridisko izmaksu apdrošināšanas polisēm.

Saites

Dānijas Likuma par tiesu sistēmas pārvaldi 66. daļa

Dānijas advokātu saraksts

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.