Defendants (criminal proceedings)

Dānija

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Saturu nodrošina
Dānija

Summary of the criminal process

The following is a summary of the usual stages of the criminal process.

 • The police investigate all criminal matters. This includes questioning suspects, victims and witnesses.
 • If the police suspect that you have committed a crime, you will be charged. Once you have been charged, you have certain fundamental rights, for example the right to legal advice in serious cases.
 • The police decide whether or not to arrest you.
 • If you have committed a serious crime, you may - after presentation of the case to a judge - be remanded in custody while the case is being investigated.
 • Once the investigation has been completed, the case is sent to the Prosecution Service, which decides whether the charges should be dropped or the case should go to trial.
 • If the Prosecution Service decides to proceed with the case, it can do so by issuing a fixed penalty notice, an indictment or a summons for directions.
 • Criminal cases are tried by the district courts as court of first instance. The number of judges depends on the gravity of the case and on whether you plead guilty or not guilty.
 • The court’s judgment can usually be appealed to the high court. You can either appeal for a retrial of your case or appeal against the sentence.
 • You will be entitled to compensation for false imprisonment if the case against you is withdrawn or if you are acquitted.
 • The Danish Prison and Probation Service answers questions concerning the serving of sentences.

You can find details about all stages of the criminal process and about your rights in the factsheets. The information is not a substitute for legal advice and is for guidance only.

The rules concerning the criminal process, including police investigations, the preparation of the trial by the prosecution and the trial itself, are set out in the Danish Administration of Justice Act.

Please note that special rules apply in Greenland and the Faroe Islands.

Under the Treaty of Lisbon, Denmark has opted out from EU justice and home affairs cooperation and consequently does not participate in such cooperation in the same way as the other Member States. In each individual case you must therefore find out whether specific EU legislation applies in Denmark.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. These factsheets tell you where and how to complain.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Preliminary charge, including questioning
 • Arrest (including European arrest warrant)
 • Preliminary statutory hearing and remand in custody
 • Intrusive measures
 • Decision on whether or not to bring charges against you
 • Preparing for trial by the defence

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic and other minor offences

Related links

The Danish legal system

Database of full-text legislation

Finding a Danish lawyer

Information on the serving of sentence:

Last update: 13/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1. Juridiskās konsultācijas

Ir ļoti svarīgi saņemt juridiskās konsultācijas, ja kādā veidā esat iesaistīts kriminālprocesā. Faktu lapās atrodama informācija par to, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības saņemt advokāta palīdzību. Tajās arī norādīts, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā paskaidrots, kā atrast advokātu un kā tiks segtas advokāta pakalpojumu izmaksas, ja nevarat atļauties advokāta honorāru samaksāt pats.

Kā atrast advokātu

Jums ir tiesības saņemt jūsu izvēlētā advokāta palīdzību. Advokātam ir jābūt tiesīgam piedalīties tiesvedībā Dānijas tiesās. Jūs varat atrast visu Dānijas advokātu sarakstu Saite atveras jaunā logāšeit. Šajā tīmekļa vietnē varat arī uzzināt, vai advokāts specializējas krimināltiesībās, nodokļu likumos vai jebkurā citā tiesību jomā, kas saistīta ar jūsu lietu.

Dānijas Tieslietu ministrija katrai tiesai Dānijā ir iecēlusi vietējo advokātu grupu ar īpašu pieredzi krimināllietās. Šie advokāti ir neatkarīgi advokāti, kuri darbojas paši savos privātos advokātu birojos. Tiesa var jums iedot šo advokātu sarakstu. Ja jūs nepieprasāt konkrētu advokātu un likumīga pārstāvja iecelšana ir obligāta, piemēram, ja policija ir jūs apcietinājusi, aizstāvībai jūsu lietā piešķirs kādu no šajā sarakstā norādītajiem advokātiem.

Samaksa par advokāta pakalpojumiem

Ja tiesa jums ir piešķīrusi advokātu, izmaksas par viņa vai viņas honorāru parasti tiek segtas no valsts līdzekļiem. Saistībā ar šo tiesas lēmumu tiesa arī noteiks advokāta honorāra apmēru. Honorāra summu noteiks, ņemot vērā likmes, kādas piemērojamas tiesās visās krimināllietās, kurās tiek piešķirts likumīgais pārstāvis, neatkarīgi no tā, vai tas ir jūsu izvēlēts advokāts vai ne.

Tiesa arī izlems, kurš pēc procesa pabeigšanas maksās izdevumus par advokāta honorāriem. Ja tiksiet atzīts par vainīgu, visticamāk, jums būs jāatlīdzina izmaksas par advokāta honorāriem valsts iestādēm (Dānijas valstij). Valsts centīsies atgūt tik lielu naudas summu, cik varat atļauties.

Ja tiksiet attaisnots vai tiesas spriedums būs ievērojami vieglāks, nekā to pieprasīja prokurors, visticamāk,  tiesa dos rīkojumu valsts iestādēm atlīdzināt advokāta honorārus un izmaksas. Tiesa var arī atļaut valsts iestādēm maksāt daļu no advokāta honorāriem un izmaksām. Tā varētu notikt, ja tiesas sēdes ir noturētas veltīgi tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus jūsu kontroles.

Attiecībā uz tiesas lēmumu par advokāta honorāra summu un galīgo atbildību par tās atlīdzināšanu divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas jūs varat iesniegt pārsūdzību augstajā tiesā.

Kriminālprocesos nav iespējams lūgt bezmaksas juridisko palīdzību, un šāda juridiskā palīdzība parasti netiek segta ar juridisko izmaksu apdrošināšanas polisēm.

Saites

Saite atveras jaunā logāDānijas Likuma par tiesu sistēmas pārvaldi 66. daļa

Saite atveras jaunā logāDānijas advokātu saraksts

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā un pirms lietu nosūta izskatīšanai tiesā

Kādas ir kriminālizmeklēšanas procesa stadijas?

Krimināllietas izmeklē policija. Parasti policija izmeklē lietu, ja tā ir saņēmusi paziņojumu, ka persona ir kļuvusi par vardarbības vai zādzības upuri, vai ja policija vai, iespējams, pilsonis, ir aizturējusi(-is) personu nozieguma izdarīšanas brīdī.

Sākotnējā apsūdzība

Vispirms policija centīsies noteikt, vai ir izdarīts noziedzīgs nodarījums un vai ir viena vai vairākas identificējamas aizdomās turētās personas, kurām varētu izvirzīt apsūdzību noziegumā. Tādēļ policija parasti vēlas nopratināt aizdomās turēto personu.

Aizturēšana

Policija var aizturēt aizdomās turēto personu.

Obligātā iepriekšējā noklausīšanās un pirmstiesas apcietinājums (t. sk. Eiropas apcietināšanas orderis)

Ja policija vēlas paturēt apcietinājumā aizdomās turēto personu, lai tā netraucētu izmeklēšanu vai arī apcietināt to cita iemesla dēļ, aizdomās turētā persona jānogādā tiesā 24 stundu laikā no viņa vai viņas aizturēšanas brīža, lai jautājumu nodotu izskatīšanai tiesnesim.

Piespiedu līdzekļi

Policija izmeklēšanas laikā var iegūt informāciju, ne tikai nopratinot aizdomās turēto personu un iespējamos lieciniekus, bet arī izmantojot piespiedu līdzekļus, piemēram, kratīšanu, sakaru līdzekļu kontroli, telefonsarunu noklausīšanos utt. Lielāko daļu piespiedu līdzekļu izmantošanu pirms tam ir jāapstiprina tiesai.

Lēmums, vai izvirzīt apsūdzību pret aizdomās turēto personu

Policijas veiktās izmeklēšanas mērķis ir nodrošināt informāciju, kas prokuroram ļautu izlemt, vai izvirzīt apsūdzību pret aizdomās turēto personu. Ja nav iegūti pietiekami pierādījumi, ka aizdomās turētā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, prokurors kriminālprocesu izbeidz.

Vietējā līmenī policijai un prokuratūrai ir viena vadība, tādēļ prokuratūra bieži procesā ir iesaistīta agrīnā stadijā, tostarp izmeklēšanas plānošanā.

Aizstāvības sagatavošanās tiesai

Lai uzzinātu vairāk par tiesībām saņemt informāciju par izmeklēšanu un ietekmēt to, lūdzu, meklējiet informāciju šeit.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Noklikšķiniet uz kādu šīm saitēm, lai saņemtu plašāku informāciju par jūsu tiesībām katrā procesa stadijā.

1. Sākotnējā apsūdzība un izmeklēšana, t. sk. nopratināšana

Kāpēc pret mani izvirza apsūdzību?

Jums izvirza apsūdzību, jo policijai ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, un policijas izmeklēšana tagad būs orientēta uz jums, nevis kādu citu personu.

Ko tas nozīmē, ka pret mani ir izvirzīta apsūdzība?

Tas nozīmē, ka jūs informēs par to, kādu noziedzīgu nodarījumu, pēc policijas domām, esat izdarījis. Policijai jādara jums zināms, kādu tiesību aktu noteikumu, pēc tās domām, jūs esat pārkāpis. Jums ir tiesības ar sava advokāta palīdzību sekot līdzi jūsu lietas izmeklēšanai, un smagu noziedzīgu nodarījumu gadījumā jums ir tiesības uz tiesas ieceltu advokātu.

 

Kāpēc policija vēlas mani nopratināt?

Policija vēlas jūs nopratināt, lai konstatētu, vai aizdomas, ka esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, ir pamatotas vai ne. Policija izmantos jūsu liecību turpmākajā izmeklēšanā. Vēlāk prokurors izmantos jūsu liecību, lai nolemtu, vai lieta jāiztiesā kā tāda, kurā apsūdzētais ir atzinis savu vainu pirmstiesas izmeklēšanā.

Kur un kad policija var mani nopratināt?

Nav īpašu noteikumu, kur un kad policija var jūs nopratināt. Nopratināšana ir jāveic tā, lai netiktu pārkāptas jūsu tiesības. Policijai parasti nav atļauts sazināties ar jums jūsu darba vietā. Parasti policija sāks jums uzdot jautājumus nozieguma vietā. Daudzos gadījumos policija lūgs jūs doties uz policijas iecirkni rūpīgākai nopratināšanai.

Kas notiks, ja es nerunāju attiecīgās valsts valodā?

Ja jūs nerunājat attiecīgās valsts valodā, jums ir tiesības uz tulku, kurš teikto var iztulkot jūsu dzimtajā valodā un otrādi. Policija nodrošinās tulku, un jums nekas nav jāsaka, kamēr ierodas tulks.

Vai man ir jāliecina policijai?

Jums policijai ir jāpasaka savs vārds, adrese un dzimšanas datums. Jums nav jāsaka nekas cits. Jums nav jāstāsta patiesība. Policijai pirms nopratināšanas ir jūs jāinformē par šīm tiesībām. Tas, vai jūsu lietā jums ir izdevīgi liecināt policijai, ir atkarīgs no jūsu lietas rakstura un apsūdzības smaguma. Ja nezināt, vai jums būtu jāatbild uz jautājumiem, jums jālūdz padoms savam advokātam.

Vai es drīkstēšu runāt ar savu advokātu?

Jums ir tiesības runāt ar advokātu, kuru esat izvēlējies, pirms izlemjat, vai piekritīsiet nopratināšanai. Ja jums nav advokāta, policija jums to nodrošinās.

Jūsu advokātam ir tiesības piedalīties nopratināšanā, bet advokāts nedrīkst dot padomu, kā atbildēt uz konkrētiem jautājumiem.

Vai es varu pārbaudīt, ka policija manu liecību ir sapratusi pareizi?

Policijai ir jāpieraksta jūsu liecība protokolā. Jūs varat izlasīt protokolu pats vai to jums nolasīs priekšā, un pēc tam jūs varat izteikt piebildes. Jūs varat nolemt, vai parakstīt protokolu vai ne. Daudzi advokāti ieteiks to nedarīt, ja nesaprotat valodu, kurā tas uzrakstīts.

Kas notiks, ja es pateikšu ko tādu, kas lietā var tikt vērsts pret mani?

Ja jūs esat pateicis ko tādu, kas lietā var tikt vērsts pret jums, policija var izmantot šo informāciju izmeklēšanā. Parasti policijas protokols nav pierādījums, un to kā tādu nevar izmantot pret jums tiesā. Prokurors var uzdot jautājumus par protokolā iekļauto informāciju. Liecības mainīšana var kaitēt jūsu uzticamībai.

2. Aizturēšana

Kāpēc es esmu aizturēts?

Jūs var aizturēt, ja policijai ir pamatotas aizdomas, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, ja aizturēšana ir nepieciešama, lai neļautu jums izdarīt citus noziedzīgus nodarījumus, nodrošinātu jūsu klātbūtni vai nodrošinātu, ka jūs nesazināties ar citiem. Jūs var aizturēt arī, pamatojoties uz  Eiropas apcietināšanas orderis, kuru izdevusi cita dalībvalsts.

Vai policija var apcietināt mani par jebkādu pārkāpumu?

Jūs neaizturēs, ja aizturēšana būs neatbilstoša tā pārkāpuma smagumam, par kuru jums izvirzīta apsūdzība. Piemēram, ir maz ticams, ka jūs aizturēs, ja jūs tur aizdomās par tāda pārkāpuma izdarīšanu, par kuru maksimālais sods ir neliels naudas sods.

Kur notiks aizturēšana?

Aizturēšana parasti notiek vietējā policijas iecirknī. Parasti jūs turēs īslaicīgas aizturēšanas izolatorā, kamēr policija varēs jūs nopratināt (skatīt 1. sadaļu "Sākotnējā apsūdzība un izmeklēšana, t. sk. nopratināšana").

Vai es varu saņemt ārsta palīdzību, ja man tā nepieciešama?

Ja esat slims, ievainots vai smagā alkohola vai narkotisko vielu reibumā, jums ir tiesības saņemt ārsta palīdzību. Jums jāpasaka policijai, ka jums nepieciešams ārsts vai kādas īpašas zāles.

Vai es drīkstu sazināties ar advokātu?

Ja esat aizturēts, jums ir tiesības sazināties ar advokātu, kuru esat izvēlējies, pirms izlemjat, vai piekritīsiet nopratināšanai. Dažos gadījumos policija var liegt jums izvēlēties kādu noteiktu advokātu. Jūs varat sūdzēties par to tiesā.

Policijai un jūsu advokātam ir jums jāpaskaidro, ka jūs varat izmantot tiesas ieceltu advokātu, par kura pakalpojumiem maksās tiesa.

Vai es drīkstu sazināties ar savu vēstniecību, ja esmu ārvalstnieks?

Ja esat ārvalstnieks, jums ir tiesības sazināties ar jūsu mītnes valsts vēstniecību. Policija var palīdzēt sazināties ar vēstniecību.

Vai es drīkstu sazināties ar savu ģimeni?

Jums ir tiesības darīt zināmu savai ģimenei vai darba devējam, ka esat aizturēts. Ja policija uzskata, ka sazināšanās ar ģimeni vai darba devēju var ietekmēt izmeklēšanu, tā var atteikties izpildīt jūsu prasību. Policija var informēt jūsu ģimeni jūsu vietā.

 

Cik ilgi mani var aizturēt?

Jūs ir jāatbrīvo, tiklīdz vairs nav pamata jūsu aizturēšanai. Ja jūs neatbrīvo 24 stundu laikā, jūs jāuzklausa tiesā (obligātā iepriekšējā noklausīšanās), lai tiesnesis varētu nolemt, vai jūs atbrīvot vai pagarināt jūsu aizturēšanas laiku (ne vairāk kā 3 reizes pa 24 stundām)  vai turēt jūs apcietinājumā (3. sadaļa "Obligātā iepriekšējā noklausīšanās un apcietinājums").

Kad aizturēšanu var pagarināt vairāk par 24 stundām?

Ja tiesnesis, kurš izskata lietu obligātās iepriekšējās noklausīšanās sēdē, konstatē, ka iegūtie pierādījumi nav pietiekami, lai nolemtu, vai jūs jāpatur apcietinājumā, jūsu aizturēšanu var pagarināt 3 reizes pa 24 stundām no brīža, kad beidzās pirmā tiesas sēde.

3. Obligātā iepriekšējā noklausīšanās un apcietinājums

Kāpēc mani tur apcietinājumā?

Jūs tur apcietinājumā tāpēc, ka policija uzskata, ka jūs uz laiku ir jāaiztur vai jāpatur apcietinājumā tikmēr, kamēr notiek izmeklēšana, vai kamēr jūs izdos citai dalībvalstij saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi.

Kurš nolemj, vai mani jāpatur apcietinājumā?

Tiesnesis nolemj, vai ir pietiekams pamats jūs turēt apcietinājumā. Pirms tiesnesis nolemj, vai jūs ir jāpatur apcietinājumā, kā to pieprasa policija, notiek tiesas sēde (obligātā iepriekšējā noklausīšanās). Šajā tiesas sēdē prokurors pārstāvēs policijas viedokli par lietu un jums arī būs iespēja darīt zināmu savu viedokli. Tiesnesis nolems, vai jūs paturēt apcietinājumā, bet ne to, vai esat atzīts par vainīgu izvirzītajā apsūdzībā.

Vai mani var paturēt apcietinājumā par jebkādu pārkāpumu?

Jūs var paturēt apcietinājumā, ja:

 • policija var paskaidrot, kāpēc tai ir pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēts vismaz 18 mēnešu vai ilgāks cietumsods;
 • iespējamais cietumsods ir ilgāks par 30 dienām;
 • policija var pārliecināt tiesnesi, ka ir svarīgi jūs neatbrīvot, kamēr notiek policijas izmeklēšana, pamatojoties uz kādu no šādiem iemesliem:
 • policija uzskata, ka izvairīsieties no soda;
 • ir pamats domāt, ka turpināsiet izdarīt tāda paša veida noziedzīgus nodarījumus;
 • ir pamats domāt, ka traucēsiet izmeklēšanai, ja jūs atbrīvos;
 • noziegums ir tik smags, ka tas būtu aizskaroši pret citiem, ja jūs atbrīvotu līdz tiesai.

Retos gadījumos jūs varat izvairīties no apcietinājuma pat tad, ja ir pamats jūs turēt apcietinājumā, proti, ja apcietinājums būtu ārkārtīgi apgrūtinošs jūsu personīgo apstākļu dēļ. Ir svarīgi informēt savu advokātu par šādiem apstākļiem.

Kur notiks obligātā iepriekšējā noklausīšanās?

Obligātā iepriekšējā noklausīšanās notiks vietējā tiesā. Parasti līdz tam, kad jūs ievedīs tiesas zālē, jūs turēs pirmstiesas izmeklēšanas izolatorā.

Vai man ir jāliecina obligātās iepriekšējās noklausīšanās laikā?

Jums nav jāliecina vai jāstāsta patiesība. Tas, vai jūsu lietā jums ir izdevīgi liecināt tiesā, ir atkarīgs no jūsu lietas rakstura un apsūdzības smaguma. Ja nezināt, vai jums būtu izdevīgi liecināt, jums jālūdz padoms savam advokātam.

Vai es drīkstu runāt ar advokātu?

Tiesa iecels advokātu, kurš jūs pārstāvēs tiesā. Ja nepieprasīsiet konkrētu advokātu, tiesa iecels attiecīgajā dienā dežurējošo advokātu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Saite atveras jaunā logā1. faktu lapu.

Jums ir tiesības pirms noklausīšanās apspriest lietu ar savu advokātu. Ja jūs un advokāts nerunājat vienā valodā, jums ir tiesības saņemt tulka pakalpojumus. Jūsu advokāts aizstāvēs jūsu intereses noklausīšanās laikā un var uzdot jums jautājumus.

Vai es varu pārbaudīt, vai tiesa ir pareizi sapratusi manu liecību?

Tiesnesis ierakstīs jūsu liecības būtiskos faktus tiesas protokolā. Jūsu liecību nolasīs skaļi, lai nodrošinātu, ka tā ir saprasta pareizi.

 

Kas notiks, ja es pateikšu ko tādu, kas lietā var tikt vērsts pret mani?

Jūsu liecību tiesā var izmantot kā pierādījumus lietā.

Cik ilgi mani var turēt apcietinājumā?

Noklausīšanās laikā tiesnesis nolems, vai jūs jāatbrīvo vai jāpatur apcietinājumā. Dažos gadījumos tiesnesis nolems, ka jūsu aizturēšana ir jāpagarina 3 reizes pa 24 stundām (skatīt 1. sadaļu "Apcietināšana").

 

Ja jūs esat apcietināts, tiesnesis noteiks maksimālo termiņu – četras nedēļas. Tas nozīmē, ka jūs ir jāatbrīvo pirms šā termiņa beigām vai tiesnesim ir atkārtoti jāizskata jūsu lieta, lai nodrošinātu, ka ir ievēroti noteikumi paturēšanai ieslodzījumā. Laiks, kurā jūs var paturēt ieslodzījumā, nav ierobežots. Tas būs atkarīgs no jūsu lietas rakstura.

Jūs ir jāatbrīvo, tiklīdz vairs nav pamata jūsu paturēšanai apcietinājumā.

Kas ir vieninieka kamera?

Dažreiz policija var pieprasīt jūs turēt vieninieka kamerā, lai jūs nesazinātos ar citiem ieslodzītajiem. Jūs varat rakstīt vai zvanīt citiem tikai policijas uzraudzībā. To, vai jūs jāiesloga vieninieka kamerā, nolemj tiesnesis.

Vai es varu iesniegt apelāciju par apcietināšanu vai ieslodzīšanu vieninieka kamerā?

Jūs varat iesniegt apelāciju par apcietināšanu vai ieslodzīšanu vieninieka kamerā augstajai tiesai. Izplatītākais veids, kā to izdarīt, ir tiesas sēdē, kurā izskata jūsu lietu, paziņot, ka jūs vēlaties iesniegt apelāciju.

Vai es varu izvairīties no apcietinājuma, ja es nododu savu pasi vai iemaksāju drošības naudu?

Kriminālkodekss pieļauj iespēju izvairīties no apcietinājuma, ja persona nodod savu pasi vai iemaksā drošības naudu. Tomēr praksē tas notiek reti.

4. Piespiedu līdzekļi

Izmeklēšanas laikā policija var iegūt informāciju, izmantojot dažādus piespiedu līdzekļus, no kuriem daži ir aprakstīti šeit turpmāk.

Vai policija drīkst noņemt manus pirkstu nospiedumus un fotografēt mani?

Policija var noņemt jūsu pirkstu nospiedumus un fotografēt jūs, ja:

 • tiekat turēts aizdomās par pārkāpuma izdarīšanu un attiecīgais līdzeklis ir nepieciešams policijas izmeklēšanai;
 • policijai ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēts vismaz 18 mēnešu vai ilgāks cietumsods.

Vai policija drīkst ņemt no manis DNS vai asins paraugus?

Policija drīkst no jums ņemt DNS vai asins paraugus, ja:

 • ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par kuru ir paredzēts vismaz 18 mēnešu vai ilgāks cietumsods, un attiecīgais līdzeklis tiek uzskatīts par ārkārtīgi svarīgu izmeklēšanai;
 • asins paraugu var paņemt, ja alkohola vai narkotisko vielu lietošana ir tā noziedzīgā nodarījuma sastāvdaļa, par kuru jūs tur aizdomās.

Vai policija drīkst pārmeklēt mani vai manu apģērbu?

Policija drīkst pārmeklēt jūsu ārējo apģērbu saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi attiecas uz fotogrāfiju uzņemšanu.

Vai policija drīkst pārbaudīt manu tālruni un veikt manas automašīnas pārmeklēšanu?

Policija drīkst pārbaudīt jūsu mobilo tālruni, lai noskaidrotu jūsu tālruņa numuru un jūsu tālruņa IMEI numuru, kā arī var veikt jūsu automašīnas pārmeklēšanu, ja:

 • policijai ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis krimināli sodāmu nodarījumu;
 • pārmeklēšana tiek uzskatīta par ārkārtīgi svarīgu izmeklēšanai.

Vai policija drīkst veikt kratīšanu manā mājā?

Policija drīkst veikt kratīšanu jūsu mājā, ja:

 • policijai ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis krimināli sodāmu nodarījumu;
 • kratīšana tiek uzskatīta par ārkārtīgi svarīgu izmeklēšanai;
 • par noziedzīgu nodarījumu var tikt piespriests cietumsods;
 • policija var pamatot, ka tā, visticamāk, atradīs pierādījumus, kas saistīti ar noziedzīgu nodarījumu, vai priekšmetus, kuri policijai jākonfiscē citu iemeslu dēļ.

Kurš nolemj, ka ir jāizmanto piespiedu līdzekļi?

Tiesa nolemj, vai jūsu mājā drīkst veikt kratīšanu. Ja ir pamats bažām, ka pierādījumi var pazust, ja kratīšana netiek veikta nekavējoties, policija var veikt kratīšanu bez kratīšanas ordera. Kratīšana jāapstiprina tiesā 24 stundu laikā pēc tās izdarīšanas. Ja jūs dodat rakstisku piekrišanu kratīšanai jūsu mājā, policija var pieņemt lēmumu veikt kratīšanu jūsu mājā.

Policija pieņem lēmumu, vai noņemt jūsu pirkstu nospiedumus, DNS un asins paraugus, kā arī uzņemt jūsu fotogrāfijas. Policijai ir arī tiesības pārbaudīt jūsu mobilo tālruni, veikt jūsu automašīnas pārmeklēšanu utt.

Vai es varu sūdzēties?

Ja vēlaties sūdzēties par policijas veikto izmeklēšanu, jūs varat iesniegt sūdzību tiesā.

Par tiesas lēmumiem attiecībā uz kratīšanām un izmeklēšanas plānošanu divu nedēļu laikā no tiesas lēmuma pieņemšanas dienas var iesniegt apelāciju augstajā tiesā.

Vai es varu pieprasīt policijai iznīcināt manus pirkstu nospiedumus, fotoattēlus, DNS paraugu un asins paraugu rezultātus?

Ja prokurors izbeidz lietu vai jūs tiekat attaisnots, policijai ir jāiznīcina jūsu fotoattēli. Policija var saglabāt jūsu pirkstu nospiedumus un DNS paraugus, bet pēc noteikta laika posma tie ir jāiznīcina.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju?

Ja esat bijis aizturēts, apcietināts vai jums ir piemērots piespiedu līdzeklis un pēc tam atklājas, ka aizturēšana, apcietināšana vai piespiedu līdzekļa izmantošana nav bijusi pamatota, parasti jums būs tiesības uz kompensāciju. Ģenerālprokuratūra izdod ikgadēju paziņojumu par likmēm, kuras jāpiemēro, lai noteiktu šādas kompensācijas summu.

5. Lēmums par apsūdzības izvirzīšanu

Kad policija ir beigusi izmeklēšanu, jūsu lietu nosūtīs prokuratūrai, kura lems par turpmāko rīcību.

Vai es pirms tiesas varu atzīt savu vainu visās vai kādā no man izvirzītajām apsūdzībām?

Ja policijas veiktās izmeklēšanas laikā esat atzinis savu vainu vissmagākajās jums izvirzītajās apsūdzībās, prokuratūra parasti cenšas iztiesāt lietu kā tādu, kurā apsūdzētais ir atzinis savu vainu pirmstiesas izmeklēšanā.

 

Kas ir apsūdzības raksts?

Apsūdzības raksts veido pamatu lietas izskatīšanai tiesā. Apsūdzības rakstā jānorāda likuma noteikumi, par kuru pārkāpšanu esat apsūdzēts, un tajā jābūt aprakstītam, kā jūs izdarījāt noziedzīgu nodarījumu vai nodarījumus. Aprakstam jābūt tik precīzam, lai jūs uz tā pamata varētu sagatavot savu aizstāvību.

Vai mani var apsūdzēt par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas nav tie, kuru izdarīšanā mani apsūdz policija?

Apsūdzības rakstu sagatavo prokuratūra. Ja prokuratūrai ir citāds viedoklis par lietu nekā policijai, apsūdzības rakstā var būt jauni vai citādi apsūdzības punkti.

Vai apsūdzības rakstā var pievienot jaunus apsūdzības punktus?

Prokuratūrai jācenšas apkopot visas jums izvirzītās apsūdzības, kuras paredzēts izskatīt tiesā, lai varētu taisīt kopējo spriedumu. Tādēļ apsūdzības rakstā var iekļaut jaunus apsūdzības punktus, ja jums ir izvirzīta apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vairākos gadījumos.

Īpaši noteikumi tiek piemēroti, ja jūs esat izdots Dānijai saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi vai saskaņā ar nolīgumu par izdošanu. Ja apsūdzības rakstā ir iekļauti jauni apsūdzības punkti, jums par to ir jākonsultējas ar savu advokātu.

Vai apsūdzības rakstā var veikt izmaiņas?

Apsūdzības rakstā var veikt izmaiņas vai to paplašināt, ja ir sagatavots un nodots jauns apsūdzības raksts, ko var izdarīt līdz datumam, kurā sākas tiesas process.

Ja prokurors uzskata, ka sodam par kādu apsūdzības punktu ir jābūt stingrākam, nekā tas norādīts apsūdzības rakstā, šādas izmaiņas var veikt tikai tad, ja prokuratūra piekrīt izmaiņām apsūdzības rakstā. Ja apsūdzības rakstā ir veiktas izmaiņas, jums par to divu mēnešu laikā jāsaņem paziņojums.

Pēc tiesas procesa sākuma apsūdzības rakstā var izdarīt tikai ļoti ierobežotas izmaiņas. Par to, vai apsūdzības rakstā būs atļauts veikt izmaiņas, lemj tiesa.

Vai man var izvirzīt apsūdzību par noziedzīgu nodarījumu, par kuru man jau ir izvirzīta apsūdzība citā dalībvalstī?

Nevar izslēgt, ka jums var izvirzīt apsūdzību par nodarījumu, par kuru jums jau ir izvirzīta apsūdzība citā valstī. Tomēr jūs nevar atzīt par vainīgu nodarījumā, ja par attiecīgo nodarījumu jau esat sodīts vai attaisnots citā valstī.

Vai es saņemšu informāciju par lieciniekiem, kuri liecinājuši pret mani?

Prokuroram apsūdzības raksts ir jāiesniedz tiesā kopā ar pierādījumiem un liecinieku sarakstu. Jūsu advokāts saņems saraksta kopiju. Parasti jums ir tiesības zināt liecinieku identitāti.

6. Aizstāvības sagatavošanās tiesai

Uz kāda pamata mans advokāts un es varu sagatavot savu aizstāvību?

Jūsu advokāts parasti saņems visu izmeklēšanas laikā policijas sagatavoto protokolu kopijas. Jums ir vispārīgas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Jūsu advokāts var jums iedot tikai lietas materiālu kopijas, ja to atļauj policija.

Vai man ir tiesības iepazīties ar visiem policijas sagatavotajiem lietas materiāliem?

Policija var izdot rīkojumu jūsu advokātam nesniegt jums noteiktu informāciju par lietas materiāliem, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai aizsargātu ārvalstu intereses vai nodrošinātu pierādījumus. Šādu rīkojumu var izdot tikai smagu noziedzīgu nodarījumu gadījumā un tikai līdz brīdim, kad jūs liecināt tiesā.

Kurš nolemj, vai es varu iepazīties ar visiem lietas materiāliem?

Policija iesniegs lietas materiālus un nolems, vai attiecībā uz visu lietu vai daļu no tās ir jānosaka aizliegums iepazīties ar lietas materiāliem. Par policijas lēmumu var iesniegt apelāciju tiesā, kura tad pieņems lēmumu.

Vai es varu piedalīties visās tiesas sēdēs manā lietā?

Parasti jums ir tiesības piedalīties visās tiesas sēdēs, kurās tiesa lemj, vai jūs paturēt apcietinājumā, vai kurās pirms tiesas liecina nozieguma līdzdalībnieki vai liecinieki.

Ja policija pieprasa, tiesa var nolemt neļaut jums piedalīties tiesas sēdēs. Tādā gadījumā jums ir tiesības uzzināt, kas ir noticis tiesas sēdē. Tiesa var nolemt, ka jums netiek sniegta šāda informācija. Jums ir tiesības uzzināt, kas ir noticis tiesas sēdē, kurā jūs neesat varējis piedalīties. Informācija jāsniedz vēlākais līdz brīdim, kad jūs esat liecināt tiesā.

Vai mans advokāts var piedalīties visās tiesas sēdēs manā lietā?

Jūsu advokātam ir tiesības piedalīties visās tiesas sēdēs jūsu lietā. Tas attiecas arī uz tiesas sēdēm, kurās tiesa lemj par noklausīšanās ierīču izmantošanu vai telefona sarunu noklausīšanos, kratīšanām vai citiem piespiedu līdzekļiem, kuru izmantošanai nepieciešama iepriekšēja tiesas atļauja.

Vai mans advokāts var piedalīties policijas veiktā izmeklēšanā?

Jūsu advokāts ir jāinformē par izmeklēšanu, un viņam vai viņai ir tiesības piedalīties tajā izmeklēšanas daļā, kas lietā var kalpot kā pierādījumi pret jums. Piemēri ir personas uzrādīšana atpazīšanai, nozieguma rekonstrukcija utt.

Vai mans advokāts var veikt pats savu izmeklēšanu?

Ja uzskatāt, ka nav iegūta informācija, kura varētu palīdzēt jūsu lietā, jūsu advokāts parasti lūgs policijai veikt papildu izmeklēšanu. Ja policija atsakās veikt šādu papildu izmeklēšanu, šo jautājumu var iesniegt izskatīšanai tiesā, kura var policijai dot rīkojumu veikt attiecīgo izmeklēšanu.

Jūsu advokāts var arī veikt pats savu izmeklēšanu. Tomēr praksē tas notiek reti. Ja jūsu advokāts lietā veic pats savu lietas izmeklēšanu, viņš vai viņa nedrīkst traucēt veikt izmeklēšanu policijai un advokāta veiktajai izmeklēšanai ir jābūt atbilstošai advokātu ētikas kodeksa noteikumiem.

Vai mans advokāts var izsaukt lieciniekus, lai tie liecinātu tiesā?

Jūsu advokāts var lūgt, lai noteiktus lieciniekus izsauc liecināšanai tiesā. Ja prokuratūra iebilst pret to, ka tiek uzklausītas šo liecinieku liecības, tiesa nolems, vai attiecīgo liecinieku uzklausīšana ir atbilstoša.

Saites

Saite atveras jaunā logāDānijas Likums par Tiesu sistēmas pārvaldi  

Saite atveras jaunā logāDānijas Likums par Centrālā DNS reģistra izveidošanu

Saite atveras jaunā logāĢenerālprokuratūra

Saite atveras jaunā logāDānijas Likums par izdošanu

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3. Manas tiesības tiesā

Kur un kā notiks iztiesāšana?

Iztiesāšana notiks vietējā pilsētas tiesā un būs publiska. Ja esat atzinies noziedzīga nodarījuma vai nodarījumu izdarīšanā, par ko jums izvirzīta apsūdzība, prokurors lūgs izskatīt lietu kā tādu, kurā ir atzīta vaina. Šādā gadījumā, kā arī tad, ja vienīgais pieprasītais sods ir naudas sods, lietu iztiesās viens profesionāls tiesnesis.

Ja neesat atzinis savu vainu, lietas izskatīšanā piedalīsies arī tiesas piesēdētāji un tiesas sastāvā būs viens profesionāls tiesnesis un divi piesēdētāji.

Ja prokurors pieprasa piemērot brīvības atņemšanu uz četriem gadiem vai ilgāk, lietu izskata zvērināto tiesa. Šādā gadījumā tiesas sastāvā būs trīs profesionāli tiesneši un seši zvērinātie. Izņēmums ir lietas, kurās apsūdzība izvirzīta par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar narkotiskām vielām un ekonomiskiem noziegumiem. Šādas lietas neatkarīgi no pieprasītā soda izskata profesionāls tiesnesis un piesēdētāji.

Vai tiesas procesa laikā var veikt izmaiņas apsūdzībā?

Ja lietu iztiesā kā lietu, kurā ir atzīta vaina, ir iespējams vienoties, ka apsūdzība tiek koriģēta, lai atbilstu noziedzīgajam nodarījumam, par kuru esat atzinis savu vainu.

Tiklīdz ir sācies tiesas process, apsūdzībā var veikt tikai nelielas izmaiņas. Apsūdzību nedrīkst paplašināt bez jūsu piekrišanas.

Kādas ir manas tiesības lietas izskatīšanas laikā?

Jums jāpiedalās visā lietas izskatīšanas procesa laikā. Tiesa var atļaut jums aiziet no sēdes, kad esat sniedzis savu liecību.

Ja esat saņēmis paziņojumu par tiesas sēdi, bet neesat ieradies tiesā bez likumīga attaisnojuma, tiesa var nolemt nopratināt lieciniekus bez jūsu klātbūtnes. Tiesa var taisīt spriedumu bez jūsu klātbūtnes, ja prokurors ir pieprasījis piemērot brīvības atņemšanu līdz sešiem mēnešiem un jūs esat devis piekrišanu, ka tiesas procesu drīkst pabeigt. Ja spriedumā noteikta brīvības atņemšana līdz trim mēnešiem, lietu var pabeigt pat bez jūsu piekrišanas.

Kopš 2009. gada novembra tiesā ir iespējams piedalīties ar videokonferences palīdzību, ja smagākais pieprasītais sods ir soda nauda vai brīvības atņemšana līdz vienam gadam. Tomēr ne visās tiesās ir nodrošināts aprīkojums, lai jūs varētu izmantot šo iespēju.

Ja nerunājat valodā, kuru lieto tiesā, un nesaprotat to, jums ir tiesības visā tiesas procesā izmantot tulka pakalpojumus. Tulks jums palīdzēs arī tad, ja tiesas sēdes laikā jums nepieciešams apspriesties ar savu advokātu.

Ja jums nav advokāta, tiesa jums to piešķirs, ja jūs neatzīstat savu vainu noziedzīgā nodarījumā, par kuru jums izvirza apsūdzību, un pieprasītais sods ir smagāks nekā naudas sods. Ja jūs atzīstat savu vainu lietā, kurā prokurors pieprasa cietumsodu, tiesa piešķirs jums advokātu tad, ja jūs to lūgsiet. Ja jūs kāda iemesla dēļ nepiekrītat savam advokātam vai vēlaties citu advokātu, parasti šāda vēlēšanās tiek izpildīta.

Tiesas procesa laikā jums nav jāatbild uz jautājumiem un jūs varat nestāstīt patiesību. Jūs nevar sodīt par nepatiesas liecības sniegšanu tiesas procesa laikā. Jūsu advokāts var dot jums padomu, vai liecināt lietā ir jūsu interesēs.

Kādas ir manas tiesības saistībā ar pierādījumiem pret mani?

Rakstveida liecību izmantošanu tiesas procesa laikā regulē sīki izklāstīti tiesību aktu noteikumi, Izņemot tos, tikpat kā nav nekādu citu noteikumu, tāpēc jums ir gandrīz pilnīga rīcības brīvība iesniegt jebkādus pierādījumus. Jūs un jūsu advokāts var apstrīdēt liecinieku vai pierādījumu pieņemamību jo īpaši, ja pierādījumi ir neatbilstoši jūsu lietai vai ir iegūti nelikumīgā veidā. Tiesa lemj, vai pieņemt jūsu apstrīdētos lieciniekus vai pierādījumus vai ne. Vairumā gadījumu nelikumīgā veidā iegūti pierādījumi tiek atzīti par nepieņemamiem tiesā. Tiesa apsvērs attiecīgo pierādījumu nozīmīgumu pēc tam, kad būs noklausījusies citus pierādījumus.

Jūs varat lūgt izsaukt noteiktus lieciniekus, lai liecinātu tiesas sēdē, vai lūgt iegūt noteiktus pierādījumus, kas liecina jums par labu. Tas var būt, piemēram, pasažieru saraksts, kas apliecina, ka noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā jūs nebijāt nozieguma vietā. Ja prokurors neatzīst noteiktu pierādījumu atbilstību, par šo jautājumu lems tiesa.

Pirmā lieciniekus iztaujā tā puse, kura tos ir izsaukusi. Pēc tam otrai pusei būs iespēja iztaujāt liecinieku. Taisot spriedumu, tiesa novērtē tiesas laikā sniegto liecību ticamību.

Vai tiks ņemta vērā informācija par manu sodāmību?

Informācija par iepriekšējo sodāmību tiks ņemta vērā, ja no noziedzīgā nodarījuma apraksta izriet, ka tas ir atkārtots noziegums. Retos gadījumos var tikt pieprasīta informācija par iepriekšējā noziegumā izmantoto darbības metodi, lai pamatotu vainu vai nevainīgumu izskatāmajā lietā. Ja iepriekš ir bijusi sodāmība par līdzīgu noziedzīgu nodarījumu vai nodarījums ir izdarīts pārbaudes laikā pēc nosacīta soda piespriešanas vai nosacītas atbrīvošanas, tas parasti ietekmē soda ilgumu.

Parasti netiek lūgta informācija par iepriekšējo sodāmību, kas jums varētu būt citā dalībvalstī.

Kas notiks tiesas procesa beigās?

Lietas iztiesāšana beidzas ar tiesas spriedumu. Rezultāts var būt šāds:

 • attaisnošana;
 • naudas sods;
 • nosacīts sods, kas var būt arī rīkojums piemērot ambulatorisku ārstēšanu vai piespiedu darbu;
 • brīvības atņemšana.

Ja ir piespriests nosacīts sods, tiesa parasti nosaka cietumsodu, kas nav reāli jāizcieš, ja pārbaudes laikā, kas parasti ir viens vai divi gadi, jūs neizdarāt jaunu noziedzīgu nodarījumu. Kā nosacījumu pārbaudes laika noteikšanai tiesa var noteikt probācijas inspektora uzraudzību pārbaudes laikā, uzlikt par pienākumu ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai citas atkarības, noteikt ambulatorisku ārstēšanos psihiatriskās ārstniecības iestādē un/vai piemērot piespiedu darbu – noteiktas stundas bez maksas strādāt sabiedrībai lietderīgu darbu.

Īpaši sodi ir paredzēti nepilngadīgiem likumpārkāpējiem (jaunākiem par 18 gadiem).

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Cietušo uzskata par liecinieku tāpat, kā citus lieciniekus. Tomēr dažos gadījumos cietušajam ir tiesības uz advokātu, kuru atsevišķi ieceļ tiesa, un/vai saņemt ar tiesas lēmumu piešķirtu zaudējumu kompensāciju, ja zaudējumu kompensācijas prasība ir vienkārša un pietiekami pamatota ar dokumentiem un tiesas lēmums par zaudējumu kompensāciju nerada būtisku apgrūtinājumu.

Saites

Saite atveras jaunā logāDānijas Likums par tiesu sistēmas pārvaldi

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4. Manas tiesības pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu

Vai es varu iesniegt apelāciju?

Tiesa pieņem lēmumu tiesas sēdē. Jūs varat iesniegt apelāciju par tiesas lēmumu vai spriedumu augstajā tiesā. Ja uzskatāt, ka jūsu lietas izskatīšanas laikā rajona tiesā bija pieļautas nozīmīgas kļūdas, varat lūgt lietu nosūtīt atpakaļ uz rajona tiesu atkārtotai iztiesāšanai citu tiesnešu sastāvā.

Jūs varat mutiski apstrīdēt piespriesto sodu, spriedumu vai sodu tiesas sēdē, kurā tiek pieņemts lēmums. Jūs varat iesniegt arī rakstisku apelāciju rajona tiesā vai prokuratūrā. Apelācija ir jāiesniedz divu nedēļu laikā. Ja jums ir advokāts, parasti viņš vai viņa rūpējas par praktiskajiem aspektiem saistībā ar jūsu apelāciju. Ja piespriestais sods ir naudas sods DKK 3000 apmērā vai mazāks, lai iesniegtu apelāciju par lēmumu, jums ir jāsaņem atļauja no Dānijas Apelāciju padomes. Iesniegums Apelāciju padomei jāiesniedz divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Kas notiks, ja es iesniegšu apelāciju?

Ja iesniegsiet apelāciju par tiesas lēmumu, lietu izskatīs augstajā tiesā. Arī šī tiesa ir publiska. Nav noteikts termiņš, kad lieta jāizskata augstajā tiesā.

Ja esat paturēts apcietinājumā, augstajai tiesai jāizskata jūsu lieta pirms citu lietu izskatīšanas. Augstajai tiesai jālemj arī par to, vai jums jāpaliek apcietinājumā līdz apelācijas izskatīšanai un tās laikā.

Ja iesniedzat apelāciju, lai saņemtu attaisnojošu spriedumu, jūsu lietu atkārtoti izskatīs augstajā tiesā. Šajā gadījumā jums ir tiesības iesniegt jaunus pierādījumus. Jums pēc iespējas ātrāk jāapspriežas ar savu advokātu par to, kādus jaunus pierādījumus būtu jāiekļauj apelācijas lietā. Kad prokuratūra ir paziņojusi, uz kādiem pierādījumiem tā balstīsies augstās tiesas procesā, jūsu advokātam, visticamāk, būs 14 dienas, lai iesniegtu jūsu pierādījumus. Ir iespējams saņemt atļauju pārsniegt 14 dienu termiņu.

Ja iesniedzat apelāciju tikai par piespriestā soda samazināšanu, augstā tiesa izskatīs tikai jautājumus par sodu. Šādos gadījumos puses neiesniegs augstajai tiesai nekādus pierādījumus, bet jūsu advokāts var lūgt tiesu iegūt papildu informāciju par jūsu personīgajiem apstākļiem, kas ir būtiski soda noteikšanai vai lemšanai par jūsu izdošanu.

Kas notiek apelācijas izskatīšanas sēdē?

Ja esat iesniedzis apelāciju, lai saņemtu attaisnojošu spriedumu, lietu atkārtoti izskatīs augstā tiesa. Augstā tiesa bieži sāk procesu ar to liecību nolasīšanu, kuras jūs un liecinieki ir devuši rajona tiesas sēdēs. Tomēr, ja jūs un jūsu advokāts nepiekrīt šādai procedūrai, liecības ir jādod vēlreiz.

Ja esat iesniedzis apelāciju par piespriestā soda samazināšanu, augstā tiesa ņems vērā rajona tiesā iesniegtos pierādījumus un pieņems lēmumu par piespriesto sodu uz šo pierādījumu pamata.

Augstā tiesa pasludinās spriedumu tiesas sēdē. Augstā tiesa var nolemt apstiprināt rajona tiesas spriedumu, palielināt vai samazināt sodu vai jūs attaisnot. Ja tiekat attaisnots vai tiek samazināts sods, kā arī tad, ja prokuratūra ir iesniegusi apelāciju par spriedumu, bet augstā tiesa to tikai apstiprina, izmaksas par apelācijas izskatīšanu segs no valsts līdzekļiem. Visos citos gadījumos jums, visticamāk, dos rīkojumu samaksāt apelācijas izskatīšanas izdevumus.

Kas notiks, ja apelācija tiek apmierināta/noraidīta?

Augstās tiesas lēmums aizstās rajona tiesas lēmumu un parasti būs galīgs. Izņēmuma gadījumos ar Apelāciju padomes atļauju lietu var iesniegt izskatīšanai Augstākajā tiesā. Šādu atļauju parasti piešķir tikai tad, ja lietā būtiska ir principa piemēroša un tādēļ tā ir precedenta lieta, vai arī citu īpašu iemeslu dēļ. Apelāciju padome dod atļauju tikai attiecībā uz krimināllietām, kuras paredzēts nodot izskatīšanai Augstākajā tiesā. Jūsu advokāts var jūs konsultēt par iespēju saņemt šādu atļauju.

Ja esat attaisnots un izmeklēšanā tika izmantoti piespiedu līdzekļi, piemēram, apcietināšana, aizturēšana vai kratīšana, jūs varat pieprasīt zaudējumu kompensāciju. Prasībai jābūt rakstiskai, un tā jāiesniedz apgabala prokuroram vēlākais divus mēnešus pēc tiesas lēmuma pasludināšanas. Parasti jūsu advokāts rūpēsies par praktiskajiem aspektiem saistībā ar prasības izvirzīšanu. Neaizmirstiet informēt savu advokātu par to, kur ar jums var sazināties jūsu mītnes valstī.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai mani pēc tiesas var nosūtīt atpakaļ?

Jūs var nosūtīt uz citu dalībvalsti, lai jūs tur izciestu savu sodu. Parasti tas notiek tikai tad, ja lūdzat nosūtīt jūs uz jūsu valsti, lai tur izciestu savu sodu. Iesniegums, ka vēlaties izciest sodu savā valstī, jums jānosūta Dānijas Tieslietu ministrijai.

Ja esmu notiesāts, vai mani var vēlreiz tiesāt par to pašu noziedzīgo nodarījumu?

Dānijā jūs nevar divreiz notiesāt pat to pašu noziegumu. Tādu pašu principu ievēro arī citās Eiropas valstīs. Tā kā noteikumi par sodu dažādās valstīs var atšķirties, jums par to jāinteresējas tajā valstī, kurā arī varētu būt izvirzīta apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Informācija par apsūdzībām un sodāmību

Tiklīdz lietā ir pieņemts lēmums, par to ziņos Centrālajam sodāmības reģistram. Lēmumi attiecībā uz Dānijas Kriminālkodeksa pārkāpumiem tiks reģistrēti sodāmības reģistra lēmumu daļā. Lēmumi attiecībā uz citu tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem tiks reģistrēti, ja jums ir piespriesta brīvības atņemšana vai tiesību ierobežošana (sods, atņemot noteiktas tiesības). Lēmums tiks reģistrēts, norādot tās tiesas nosaukumu, kurā taisīts spriedums, sprieduma datumu, likuma noteikumus, kuri tikuši pārkāpti, un piespriesto sodu.

Ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz to, kuri lēmumi tiks iekļauti sodāmības sarakstā, ko var izdot jūsu personīgai lietošanai. Dati tiek glabāti elektroniskā formātā, un datu dzēšana ir atkarīga no soda smaguma. Jūs varat iesniegt sūdzību par reģistrācijas vai tās dzēšanas kļūdām, bet ne par pašu lēmuma reģistrēšanu. Sūdzības par reģistrāciju jāiesniedz Dānijas Policijas komisāra birojā, kas ir atbildīgā iestāde attiecībā uz datiem par sodāmību.

Saites

Saite atveras jaunā logāDānijas Likums par tiesu sistēmas pārvaldi

Saite atveras jaunā logāRīkojums par personas datu apstrādi Centrālajā sodāmības reģistrā

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5. Maznozīmīgi pārkāpumi

Kā izskata un kādus sodus piemēro par maznozīmīgiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem?

Ja jūs aptur Ceļu policija, kuras uzdevums ir nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jūs varat atzīt vai noliegt savu vainu. Policijai jums jāizvirza apsūdzība par pārkāpumu, kuru, pēc tās domām, esat izdarījis. Jums ir aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesības, un jums nav jāliecina policijai.

Parasti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem piemēro naudas sodu. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus izskata tādā pašā viedā kā citus pārkāpumus, par kuriem piemēro naudas sodu. Policija nosūtīs jums naudas soda rēķinu. Ja apmaksāsiet rēķinu, tas nozīmēs, ka jūs atzīstat savu vainu. Ja neapmaksāsiet rēķinu, lietu nodos izskatīšanai tiesā. Jūs izsauks ierasties tiesas sēdē, kur var uzrādīt pierādījumus par pārkāpumu.

Ģenerālprokuratūra ir izdevusi Saite atveras jaunā logāCeļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem piemērojamo sodu sarakstu, kurā varat pārbaudīt, vai jums uzliktais sods atbilst sodam, kādu parasti piemēro tādam ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumam, kādu esat izdarījis.

Saite atveras jaunā logāCeļu satiksmes likums ļauj policijai atsavināt jūsu transportlīdzekli, ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Dānijas un jūsu transportlīdzeklis ir reģistrēts valstī, kas nav Dānija. Transportlīdzekli var uz laiku atsavināt un novietot īpašā stāvvietā, kamēr nav samaksāts naudas sods vai nodrošināta tā samaksas garantija. Ja jūs neatzīstat, ka esat izdarījis ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, dažos gadījumos jums būs jānodrošina naudas soda samaksas garantija un jāiesniedz pieprasījums lietu izskatīt tiesā. Policija bieži izmanto tiesības atsavināt transportlīdzekļus.

Īpaši noteikumi attiecas uz transportlīdzekļiem un autovadītājiem no citām Skandināvijas valstīm.

Kā izskata un kādus sodus piemēro par transportlīdzekļu novietošanas noteikumu pārkāpumiem?

Transportlīdzekļu novietošanas ierobežojumu noteikumu izpildi parasti nodrošina vietējās pašvaldības vai privāta uzņēmuma algoti satiksmes inspektori, nevis policija. Ja jūs novietojat transportlīdzekli neatļautā vietā, jūs saņemsiet naudas sodu par transportlīdzekļa novietošanas noteikumu pārkāpumu un paziņojums par to tiks novietots uz jūsu automašīnas.

Ja satiekat satiksmes inspektoru, pirms viņš vai viņa reģistrē transportlīdzekļu novietošanas noteikumu pārkāpumu, jūs varat izteikt iebildumus tieši satiksmes inspektoram. Satiksmes inspektors var izlemt nereģistrēt pārkāpumu vai atzīmēt jūsu iebildumus. Ja saņemat paziņojumu par naudas sodu, tajā jābūt norādījumiem, kā jūs varat iesniegt sūdzību par naudas sodu. Attiecībā uz šiem pārkāpumiem nav centrālas institūcijas sūdzībām.

Naudas sodu par transportlīdzekļu novietošanas noteikumu pārkāpumiem iekasē tāpat kā par citām civilprasībām. Līdz ar to, ja nesamaksāsiet naudas sodu, prasība tiks nosūtīta uz jūsu mītnes valsts parādu piedziņas aģentūru.

 

Vai šie pārkāpumi tiek reģistrēti manā sodāmības reģistrā?

Parasti sodāmības reģistrā netiek reģistrēti naudas sodi. Tomēr, ja naudas sodi piemēroti par noziedzīgiem nodarījumiem, tie tiks iekļauti jūsu sodāmības reģistrā.

Naudas sods par transportlīdzekļa novietošanas noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīts par kriminālsodu, tādēļ netiek reģistrēts jūsu sodāmības reģistrā.

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.