Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.
Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Anglija un Velsa

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs faktu lapas attiecas tikai un Angliju un Velsu. Ja jūs vēlaties zināt par savām tiesībām citās Apvienotās Karalistes daļās, lūdzu skatīt atsevišķas faktu lapas par Skotiju un Ziemeļīriju. Šajās faktu lapās izskaidrots, kas notiek, ja jūs tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kura iztiesāšana notiek tiesā. Lai iegūtu informāciju par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro noteiktu soda mēru, piemēram, naudas sodu, dodieties uz 5. faktu lapu. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnu informāciju par savām tiesībām varat atrast šeit.

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Kriminālprocesa kopsavilkums

Parastās kriminālprocesa stadijas ir šādas:

 • Policija izmeklē, vai ir izdarīts noziedzīgs nodarījums un kurš to ir izdarījis. Policija vāc pierādījumus.
 • Pēc tam, kad ir identificēts aizdomās turētais, policija, ja uzskata to par nepieciešamu, var aizturēt šo personu un nopratināt to par noziedzīgu nodarījumu.
 • Ja policija uzskata, ka aizdomās turētais varētu būt izdarījis noziedzīgu nodarījumu, tā konsultējas ar Kroņa prokuratūras dienestu par to, vai aizdomās turētajam izvirzīt apsūdzību, tātad, vai izvirzīt formālu apsūdzību, kuru izskatīs tiesā.
 • Kroņa prokuratūras dienests lemj par atbilstošo apsūdzību un izsniedz aizdomās turētajam formālu dokumentu, kurā aprakstīta apsūdzība.
 • Pirms iztiesāšanas tiesas procesā noskaidro, vai apsūdzētais atzīst savu vainu vai ne, kā arī pārbauda, vai lieta ir gatava iztiesāšanai.
 • Prokurors tiesas procesā iesniedz pierādījumus. Apsūdzētais savai aizstāvībai arī var iesniegt pierādījumus. Par smagām lietām lemj zvērināto tiesa, par mazāk smagām lietām lemj miertiesneši.
 • Pēc pierādījumu novērtēšanas un liecinieku uzklausīšanas miertiesneši vai zvērinātie paziņo spriedumu.
 • Ja apsūdzēto atzīst par vainīgu, tiesnesis lemj par soda mēru.
 • Lēmumu var pārsūdzēt.

Šajās faktu lapās ir sniegta sīka informācija par šīm procesa stadijām un jūsu tiesībām. Šī informācija neaizstāj juridisko konsultāciju un ir paredzēta tikai kā padoms.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas ietekmes dalībvalstu kriminālprocesos un tā nevar jums palīdzēt, ja vēlaties sūdzēties. Šajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību.

Noklikšķiniet uz zemāk norādītajām saitēm, lai iegūtu sev vajadzīgo informāciju

1 – Juridiskās konsultācijas saņemšana

2 - Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

 • Izmeklēšana un aizturēšana
 • Nopratināšana un apsūdzība
 • Ierašanās tiesā uz tiesas procesu
 • Lietas sagatavošana pirms iztiesāšanas

3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

4 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

 • Plašāka informācija par pārsūdzības procesu

5 - Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Saites

Kroņa prokuratūras dienests

Rokasgrāmata par cilvēktiesībām

Lapa atjaunināta: 01/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.