Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: igauņu.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Igaunija

Šajās faktu lapās izskaidrots, kas notiek, ja jūs tiekat turēts aizdomās vai apsūdzēts noziedzīgā nodarījumā, kurš tiek iztiesāts tiesā. Lai iegūtu informāciju attiecībā uz maznozīmīgiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, par kuriem parasti uzliek naudas sodu, sk. 5. faktu lapu. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, visu informāciju par savām tiesībām var uzzināt šeit.

Saturu nodrošina
Igaunija

Kriminālprocesa kopsavilkums

Kriminālprocesa standarta posmi ir šādi:

 • Kriminālprocesa ierosināšana
 • Pirmstiesas procedūra jeb izmeklēšana
 • Piekļuve krimināllietai un pieteikumi tiesai
 • Apsūdzība noziedzīgā nodarījumā
 • Pirmstiesas procedūras tiesā
 • Tiesas sēde
 • Spriedums
 • Pārsūdzība (otrās un trešās instances tiesā)
 • Sprieduma izpilde

Faktu lapās sniegta informācija par šī procesa posmiem un jūsu tiesībām. Šī informācija neaizstāj juridisku konsultāciju un ir paredzēta tikai kā ieteikums.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas lomas kriminālprocesos, kuri notiek dalībvalstīs, un tā nevar jums palīdzēt, ja jums ir sūdzības. Informācija šajās faktu lapās tiek sniegta par to, kā un kam iesniegt sūdzību.

Noklikšķiniet uz saites, lai atrastu jums nepieciešamo informāciju

1. Juridiskās konsultācijas

2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

 • Kriminālprocesa sākums
 • Aizturēšana un apcietināšana
 • Pratināšana un pierādījumu vākšana
 • Piekļuve krimināllietai, pieteikumi tiesai un apsūdzības uzrādīšana
 • Papildu informācija nerezidentiem

3. Manas tiesības tiesas procesa laikā

4. Manas tiesības pēc tiesas procesa

5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Saites

Pārskats par Igaunijas kriminālprocesu angļu valodā

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.