Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Kā tiek izskatīti maznozīmīgi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi?

Sodi par atļautā ātruma pārsniegšanu un transportlīdzekļu novietošanas un citu satiksmes noteikumu pārkāpumiem tiek uzlikti saskaņā ar pārkāpumu procedūru.

Kriminālpārkāpumu procedūru veic policija vai nu vietā, kur pārkāpums ir atklāts, vai policijas iecirknī.

Jūs nav obligāti jāsoda uz vietas. Tā vietā jums var izteikt brīdinājumu vai uzlikt brīdinājuma naudas sodu (līdz EUR 15). Ir arī iespējams, ka lēmums tiek pieņemts paātrinātā procedūrā uz vietas un tiek uzlikts naudas sods līdz EUR 400. Procedūru uz vietas var veikt tikai ar jūsu piekrišanu. Personas liecību attiecībā uz nodarījumu var fiksēt ar audio vai video ierakstu palīdzību.

Ja jūs pārsniedzat ātruma ierobežojumu un to fiksē fotoradars, brīdinājuma naudas sodu var uzlikt transportlīdzekļa īpašniekam vai reģistrētam lietotājam. Maksimālais brīdinājuma naudas soda apmērs ir EUR 190. Naudas soda paziņojums tiek nosūtīts jums pa pastu. Ja jūs nepiekrītat naudas soda paziņojumam, jums ir tiesības to apstrīdēt 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Sūdzība ir jāiesniedz tajā policijas iecirknī, kurš ir nosūtījis paziņojumu par naudas sodu. Ja fiziska persona, kas ir atbildīga par transportlīdzekli, apstrīd naudas soda uzlikšanu, jo transportlīdzekli lietoja kāds cits, tai sūdzībā ir jānorāda attiecīgās personas, kas lietoja transportlīdzekli laikā, kas norādīts paziņojumā par naudas sodu, vārds un uzvārds, kā arī adrese, autovadītāja apliecības numurs un dzimšanas datums vai personas kods.

Ja jūs nepiekrītat policijas viedoklim par iespējamo pārkāpumu, jums ir tiesības paust iebildumus uz vietas. Šādā gadījumā policija uz vietas noformēs dokumentus par pārkāpumu, bet sods netiks piemērots uzreiz.

Dokumenti tiks nosūtīti uz to policijas iecirkni, kura amatpersonām ir jāsavāc pierādījumi par pārkāpumu. Ja jūs tiekat izjautāts, jums ir tiesības klusēt. Jums ir tiesības uz advokāta un tulka klātbūtni. Jums ir tiesības iepazīties ar pārkāpuma procedūras laikā iegūtajiem materiāliem un iebilst pret apsūdzībām.

Jūs varat iesniegt savu iebildumus 15 dienu laikā no ziņojuma par pārkāpumu saņemšanas. Jums tiks paziņots, kad jūs varēsiet saņemt lēmuma par pārkāpumu kopiju policijas iecirknī. Lai saņemtu kopiju, jums vai jūsu advokātam ir jāierodas policijas iecirknī. Tas netiek sūtīts pa pastu.

Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem var sodīt ar naudas sodu EUR 1 200 apmērā. Par smagu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu jūs var apcietināt līdz 30 dienām. Lēmumu par apcietināšanu pieņem tikai tiesa. Jums var arī aizliegt vadīt transportlīdzekli uz laiku līdz 2 gadiem.

Ja nepiekrītat policijas lēmumam, jums ir tiesības iesniegt sūdzību apgabaltiesā. Jums ir jāiesniedz sūdzība 15 dienu laikā no dienas, kad lēmums pirmoreiz ir kļuvis pieejams.

Arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus var sodīt par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Vai pārkāpumi būs redzami manā sodāmības reģistrā?

Sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem tiks reģistrēti sodu reģistrā, izņemot informāciju par brīdinājuma naudas sodiem. Informāciju par sodāmību dzēš no reģistra un arhivē vienu gadu pēc tam, kad ir samaksāts par pārkāpumu piespriestais naudas sods, izciests brīvības atņemšanas sods, veikts sabiedriskais darbs vai beidzies transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums, kas piespriests kā pamatsods.

Saites

Ceļu satiksmes likums

Ceļu satiksmes likums angļu valodā (neietver visus grozījumus)

Kriminālpārkāpumu procedūras kodekss

Kriminālpārkāpumu procedūras kodekss angļu valodā (neietver visus grozījumus)

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.