Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Grieķija

Šajās uzziņu lapās paskaidrots, kas notiek, ja personu tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīgu nodarījumu, kuru izskata tiesa.

Saturu nodrošina
Grieķija

Kriminālprocess (kopsavilkums)

Izmeklēšana / procesa ierosināšana

Šis procesa posms sākas ar prokurora informēšanu par iespējamu noziedzīgu nodarījumu. Prokurors ierosina kriminālprocesu un šā posma beigās pieņem lēmumu — vai nu par to, ka apsūdzētajam jāstājas tiesas priekšā, vai par apsūdzības atsaukšanu.

Šā posma mērķis ir pēc iespējas atrisināt lietu un noteikt, vai pastāv pietiekami pierādījumi, kas liecina, ka apsūdzētais ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu un lieta jānodod kompetentajai tiesai.

Lietas izskatīšana tiesā

Šajā posmā lietu izskata tiesa, kas pieņem un pasludina spriedumu.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir tiesību aktos paredzētie līdzekļi, ko persona var izmantot, lai apstrīdētu krimināltiesas nolēmumu.

Šie līdzekļi ir:

  • pārsūdzība, kuras mērķis ir panākt apstrīdētā nolēmuma grozīšanu vai atcelšanu faktu vai tiesību jautājumos,
  • krimināllietas jauna iztiesāšana un sprieduma daļēja vai pilnīga atcelšana tiesību normu pārkāpumu dēļ.

Plašāka informācija par visiem procesa posmiem un par jūsu tiesībām ir atrodama uzziņu lapās.

Šī informācija neaizstāj juridisku palīdzību un ir izmantojama tikai kā vispārīgas norādes.

Informācija par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, par kuriem parasti piemēro fiksētu sodu, piemēram, naudas sodu, ir sniegta 5. uzziņu lapā.

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija nav saistīta ar kriminālprocesu gaitu dalībvalstīs un nevar sniegt palīdzību sūdzību gadījumā. Šajās uzziņu lapās ir atrodama informācija par to, kā un pie kā vērsties sūdzību gadījumā.

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, klikšķiniet uz norādītajām saitēm

1. Juridiskās palīdzības saņemšana

2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā un pirms lietas nodošanas tiesai

  • Lietas iepriekšēja izskatīšana / iepriekšēja kriminālizmeklēšana / kriminālizmeklēšana
  • Aizturēšana / brīvības ierobežojumi / apcietinājums
  • Lietas izskatīšana tiesas izmeklēšanas palātā
  • Pārmeklēšana, pirkstu nospiedumu un DNS paraugu ņemšana

3. Manas tiesības tiesā

4. Manas tiesības pēc tiesas nolēmuma pieņemšanas

5. Satiksmes noteikumu neievērošana un citi sīki pārkāpumi

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.