Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Kāds ir kriminālizmeklēšanas nolūks?

Kriminālizmeklēšanas nolūks ir reaģēt uz sūdzību par noziedzīgu darbību, ko iesniedzis sabiedrības loceklis, vai, ja Gardaí ir aizdomas, ka noticis krimināllikuma pārkāpums, lai atklātu likumpārkāpēju(-s). Parasti par atgadījumu ziņo sabiedrības loceklis un Gardaí uz to reaģē, uzsākot izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai tiešām ir noticis krimināllikuma pārkāpums, un, ja tā ir, sāktu izmeklēt lietu sīkāk.

Kas veic izmeklēšanu?

Gandrīz pilnīgi visos gadījumos tiesības izmeklēt noziedzīgu nodarījumu ir Īrijas policijai, ko sauc An Garda Síochána. Gardaí var saņemt juridiskus norādījumus par izmeklēšanas labāko virzību no virsprokurora biroja juriskonsultiem (ģenerālprokurora darbinieki), kuri ir juridiski padomnieki un vairumu apsūdzību veic Īrijas valsts vārdā.

Kādi ir kriminālizmeklēšanas posmi?

Kriminālizmeklēšanas pirmais posms ir sabiedrības locekļa sūdzības iesniegšana vai iespējama noziedzīga nodarījuma atklāšana, ko veic Garda (Īrijas policijas virsnieks). Gardaí noskaidros, vai ziņotais atgadījumu ir noziedzīgs nodarījums, un, ja tā ir, nodarījumu sāks izmeklēt. 

Šajā posmā Gardaí izlemj, vai iespējamo noziedzīgo nodarījumu var uzskatīt par smagu. Termins „smags” attiecas uz jebkuru nodarījumu, par ko teorētiski var piespriest vismaz piecu gadu brīvības atņemšanu. Ja noziedzīgo nodarījumu pieskaita šai kategorijai, to var izmeklēt Gardaí, izmantojot savas pilnvaras jūs aizturēt  Gardaí iecirknī, aizturēšanas laikā veicot iztaujāšanu. Tiesības aizturēšanas, apcietināšanas un iztaujāšanas laikā būs izskaidrotas turpmāk šajā faktu lapā.

Ja noziedzīgais nodarījums nav smaga rakstura, Gardaí būs lielāks pilnvaru ierobežojums. Parasti tai būs pilnvaras izmeklēt inkriminējamo noziedzīgo nodarījumu, bet nebūs pilnvaras aizturēt jūs izjautāšanas nolūkā. Policijai būs pilnvaras jūs aizturēt tikai, lai izvirzītu apsūdzību par iespējamo nodarījumu. Ja saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, kas nav smags, netiekat aizturēts, parasti saņemat pavēsti par ierašanos tiesā, lai sāktu tiesas procesu.

Izmeklēšanas trešais posms ir informācijas iegūšana, kas vēlāk tiesas procesā var kļūt par pierādījumu. Informācijas iegūšanas process var notikt dažādos veidos, un Gardaí tiesības iegūt šo informāciju ir atkarīgas no iespējamā noziedzīgā nodarījuma rakstura. Policijas tiesības aizturēt un izjautāt sniedz arī ierobežotas pilnvaras no jums iegūt kriminālistikas pierādījumus un cita veida iespējamos pierādījumus, par ko būs stāstīts šajā faktu lapā.

Gardaí pārstāvji par apsūdzības izvirzīšanu un apsūdzības būtību pieņems lēmumu paši vai pamatojoties uz ĢP norādījumiem. Lēmumu par lietas ierosināšanu gan par smagiem, gan mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem bieži vien pieņem Gardaí. Ja noziedzīgais nodarījums ir neparasts vai acīmredzami smags, vai arī tāds, kura lietas ierosināšanai būs nepieciešama ĢP palīdzība, Gardaí parasti lūgs ĢP sniegt norādījumus.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Noklikšķiniet uz šīm saitēm, lai iegūtu vairāk informācijas par savām tiesībām dažādu izmeklēšanas posmu laikā.

Manas tiesības aizturēšanas laikā (1)

Ja nodarījums ir „smags”, Gardaí ir pilnvaras jūs aizturēt, lai iztaujātu. Tas nozīmē, ka jūs nodos Gardaí apcietinājumā un jums tur būs jāpaliek līdz likumīgā apcietinājuma beigām.

Vai Gardaí vajadzīgs orderis, lai mani aizturētu?

Nē. Gardaí nav obligāti vajadzīgs orderis aizturēšanai, ja pastāv aizdomas, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kuru tā izmeklē.

Kur var notikt aizturēšana?

Gardaí var aizturēt mājās vai sabiedriskā vietā. Lai varētu jūs aizturēt , tai nepieciešamas tikai pamatotas aizdomas, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu.

Vai es varu uzzināt savas aizturēšanas iemeslu?

Jā. Gardaí ir jāpasaka aizturēšanas iemesls.

Vai Gardaí var izmantot spēku, mani aizturot?

Jā. Policija var izmantot saprātīgu spēku, lai jūs aizturētu .

Pēc aizturēšanas

Jūs aizvedīs uz Gardaí iecirkni iztaujāšanai vai apsūdzības izvirzīšanai. Jūsu tiesības policijas iecirknī ir juridiski aizsargātas, un Gardaí iecirkņa atbildīgais virsnieks uzņemas atbildību par jūsu tiesību ievērošanu. Jūsu aizturēšanas laika ilgums Gardaí iecirknī ir atkarīgs no tiesību aktos noteiktajām pilnvarām, uz kuru pamata Gardaí ir jūs aizturējusi. Lūdzu, skatiet Īrijas Pilsoņu brīvību padomes (ICCL) tīmekļa vietni, lai iegūtu papildu informāciju par savām tiesībām.

Iztaujāšana un policijas izmeklēšana (2)

Vai es saņemšu paziņojumu par savām tiesībām?

Jā. Ja esat aizturēts, pamatojoties uz kādu no tiesību aktos noteiktajām pilnvarām, jūs saņemsiet paziņojumu par savām tiesībām aizturēšanas laikā. Paziņojums būs rakstisks un, ja nesaprotat angļu valodu, tam ir jābūt pārtulkotam jūsu dzimtajā valodā.

Vai es varu ziņot savai vēstniecībai?

Jā. Ja neesat Īrijas pilsonis, jūs par aizturēšanu varat paziņot savas valsts vēstniecībai vai konsulātam.

Es esmu no citas valsts. Vai man izmeklēšanas laikā jāatrodas Īrijā?

Tas nav obligāti. Ja pēc aizturēšanas beigām pret jums neizvirza apsūdzību, jūs varat pamest valsti un ceļot. Ja Īrijas valsts vēlas izvirzīt apsūdzību vēlāk, jūs varat brīvprātīgi atgriezties šajā nolūkā vai arī varat saņemt uzaicinājumu par izdošanu savā mītnes zemē. Ja pēc aizturēšanas beigām pret jums izvirza apsūdzību, jums jāstājas kompetentas tiesas priekšā. Tiesnesis pēc tam lems, vai jūs var atbrīvot pret galvojumu.

Vai man ļaus runāt ar juriskonsultu?

Jā. Jums būs tiesības privāti runāt ar juriskonsultu. Ja nepazīstat nevienu juriskonsultu, atbildīgais virsnieks palīdzēs jums to atrast, izmantojot Gardaí iecirknī esošo sarakstu. (Skatiet arī 2. faktu lapu.)

Kad es varēšu runāt ar juriskonsultu?

Ja vēlaties runāt ar juriskonsultu, jūs nedrīkst iztaujāt, kamēr nav ieradies juriskonsults. Kad viņš ierodas, jums nekavējoties jāļauj ar viņu satikties.

Vai iztaujāšanas laikā klāt var būt juriskonsults?

Nē. Tomēr jums ir tiesības saņemt papildu juridisku konsultāciju iztaujāšanas laikā, ja rodas kāds jautājums, par ko neesat pārliecināts.

Ja es nevaru atļauties juriskonsultu?

Ja jūsu finanšu līdzekļi ir ierobežoti, jums var būt tiesības uz juriskonsulta konsultācijām, ko apmaksā saskaņā ar Īrijas Bezmaksas juridiskās palīdzības sistēmu (skatiet 1. faktu lapu). Tomēr vienmēr ir ieteicams saņemt juridisku konsultāciju, bet finanšu līdzekļu jautājumu var pārrunāt ar savu juriskonsultu vēlākā procesa posmā.

Cik ilgi un kā mani izjautās manas aizturēšanas laikā?

Jūs vienā reizē var izjautāt līdz četrām stundām. Jūsu izjautāšanu jāveic pieklājīgi. Tā ir jāieraksta video, ja tas ir praktiski iespējams. Jums ir tiesības uz ieraksta kopiju tikai tad, ja pret jums ierosina lietu un tiesa dod rīkojumu to izsniegt jūsu juridiskajam padomniekam. Izjautāšanas laikā klāt drīkst būt tikai divi Gardaí virsnieki.

Vai man ir jāatbild uz jautājumiem?

Nē. Jūs varat klusēt izjautāšanas laikā, taču ņemiet vērā, ka tad, ja klusējat, atsevišķos gadījumos to var izmantot kā pierādījumu pret jums vēlāk tiesas procesā. Ja jūs atsakāties atbildēt uz atsevišķiem jautājumiem, šo atteikšanos var izmantot kopā ar citiem pierādījumiem, lai jūs atzītu par vainīgu.

Ja man lūdz informāciju, vai man tā ir jāsniedz?

Jums ir jāsniedz savi personas dati, lai Gardaí varētu jūs identificēt. Pirms nolemjat sniegt papildu informāciju, jums ir jāsaņem juridiska konsultācija. Ja esat aizturēts iztaujāšanas nolūkā, jūs tur aizdomās par smagu noziedzīgu nodarījumu un jebkura sniegtā informācija var kļūt par pierādījumu pret jums turpmākajā tiesas procesā.

Kas notiek, ja es pasaku kaut ko sev nelabvēlīgu?

Jums ir tiesības neliecināt pret sevi. Ja jūsu atbildes ir jums nelabvēlīgas, juridiskais padomnieks norādīs uz sekām, kas parasti ir tādas, ka jūsu teikto var izmantot kā pierādījumu pret jums.

Vai man ir jāļauj noņemt sev pirkstu nospiedumus un sevi nofotografēt?

Jā. Ja jūs aiztur saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām pilnvarām, jūs var piespiest noņemt pirkstu nospiedumus un nofotografēt. Neļaut noņemt pirkstu nospiedumus un nofotografēt ir noziedzīgs nodarījums.

Vai Gardaí saglabā manus pirkstu nospiedumus mūžīgi?

Jā. Tomēr jūs vai jūsu juridiskais padomnieks var nosūtīt Gardaí pieprasījumu ar lūgumu iznīcināt materiālus, ja neierosinās lietu vai tiesas procesā esat attaisnots.

Vai man ir jānodod DNS vai citi intīmāki ķermeņa paraugi?

Ja esat aizturēts saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām pilnvarām, Gardaí nepieciešama vecākā virsnieka atļauja tādu intīmu paraugu ņemšanai kā DNS, siekalas, nagi, zemnagu materiāls vai mutes dobuma šķidrums. Bez atļaujas nedrīkst ņemt pēdu nospiedumus, paraugu no dzimumorgānu zonas vai ķermeņa atverēm, ja vien jūs tam nepiekrītat.

Vai var pārmeklēt manu māju, uzņēmuma telpas, automobili vai citus īpašumus?

Jā. Īrijas konstitūcijā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteikta jūsu fiziskās neaizskaramības un intimitātes ievērošana, taču šīs tiesības ir ierobežotas. Gardaí var pārmeklēt jūsu māju ar jūsu piekrišanu vai bez piekrišanas, ja ir kratīšanas orderis vai ja ierodas jūsu īpašumā, lai jūs atrastu un aizturētu. Papildinformāciju par pārmeklēšanām skatiet sadaļā Pārmeklēšana (3).

Vai es varu iesniegt apelācijas sūdzību par manu tiesību pārkāpumiem?

Par tiesību pārkāpumiem jums jāpastāsta saviem juridiskajiem padomniekiem, un tie jums ieteiks, kā un kad risināt šādus pārkāpumus. 

Kurš ir atbildīgais virsnieks?

Atbildīgais virsnieks ir Gardaí virsnieks, kurš uzņemas atbildību par jūsu labklājību un tiesību aizsardzību. Šādam virsniekam ir jābūt katrā Gardaí iecirknī. Ja jums rodas problēmas aizturēšanas laikā, jums jālūdz atļauja runāt ar atbildīgo virsnieku.

Vai es varu runāt ar ģimenes locekli?

Jums ir tiesības informēt radinieku par faktu, ka esat aizturēts, taču tas nenozīmē, ka varat ar viņu runāt.

Kas notiek, ja es nejūtos labi, un kādas ir manas tiesības attiecībā un atpūtu un uzkodām?

Jums ir tiesības uz medicīnisku apskati, ja tāda ir nepieciešama, un jums ir tiesības uz pietiekamu atpūtu un uzkodām aizturēšanas laikā.

Vai par manu aizturēšanas laiku izveidos protokolu?

Par laiku, kamēr atrodaties Gardaí aizturēšanā, tiks izveidots protokols, kura kopiju varēsiet iegūt jūs vai jūsu juridiskais padomnieks.

Ja es nerunāju vai nesaprotu angliski?

Jums ir tiesības uz tulka pakalpojumiem, saņemot tulkojumus jūsu interesēs. Jums un jūsu juridiskajam padomniekam jāpieprasa, lai tulks, kurš tulko privātas apspriedes starp jums un jūsu juriskonsultu, nav tas pats, kas tulko jūsu jautājumu un atbilžu sesiju ar Gardaí. Tulkam jābūt pieejamam vienmēr, kad juriskonsults vai Gardaí vēlas ar jums runāt.

Cik ilgi mani var aizturēt?

Tas ir atkarīgs no pilnvarām, kas nosaka jūsu aizturēšanu. Garākais Īrijas tiesību aktos noteiktais periods ir septiņas dienas.

Pārmeklēšana (3)

Vai es varu uzzināt, kāpēc pārmeklē manu īpašumu?

Jūs varat jautāt un jums ir jāsaņem atbilde, kāpēc notiek pārmeklēšana un saskaņā ar kādām pilnvarām. Ja pārmeklē jūsu īpašumu, jums vēlākā laika posmā ir tiesības saņemt kratīšanas ordera kopiju.

Kā Gardaí veic pārmeklēšanu?

Policijai jāveic pārmeklēšana, ievērojot jūsu tiesības izvairīties no pazemojuma.

Vai Gardaí var paņemt sev līdzi priekšmetus?

Jā. Policija var izņemt priekšmetus, par kuriem pamatoti uzskata, ka tos var izmantot kā pierādījumus. Tā var arī paņemt priekšmetus, kas var nebūt norādīti orderī, taču var būt pierādījumi citam noziedzīgam nodarījumam.

Vai es varu atrasties savā īpašumā, kamēr Gardaí veic pārmeklēšanu?

Jā. Jūs nedrīkstat veikt darbības, kas traucētu likumīgai pārmeklēšanai, taču jūs varat vērot pārmeklēšanu.

Vai var pārmeklēt mani?

Jā. Ja Gardaí ir pamatotas aizdomas, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, tai ir pilnvaras pārmeklēt jūs bez jūsu piekrišanas.

Vai mani vispirms ir jāaiztur?

Nē. Jūs var pārmeklēt pirms aizturēšanas.

Vai es varu uzzināt pārmeklēšanas iemeslu?

Jā. Gardaí jāpasaka pārmeklēšanas iemesls un jāatklāj, pamatojoties uz kādām pilnvarām, veic pārmeklēšanu.

Vai var pārmeklēt mani bez apģērba?

Jā. Jūs var pārmeklēt bez apģērba tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Pārmeklēšanu bez apģērba jāveic slēgtā vietā Gardaí iecirknī tādā veidā, lai jums neizraisītu pazemojumu. Ja iespējams, pārmeklēšanu jāveic ārstam.

Vai mani pārmeklēs tā paša dzimuma persona?

Ja pārmeklēšana nav tikai drēbju pārmeklēšana, tad jūs ir jāpārmeklē tā paša dzimuma personai.

Pirmā izskatīšana tiesā (4)

Vai mani var paturēt apcietinājumā vai atbrīvot?

Jūs var paturēt apcietinājumā, ja uz tiesu esat atvests no Gardaí aizturēšanas, un tiesa ir atteikusi jūsu atbrīvošanu pret galvojumu.

Vai es varu iesniegt pieprasījumu atbrīvošanai pret galvojumu?

Vairumā gadījumu jūs varat iesniegt pieprasījumu atbrīvošanai pret galvojumu, pirmajā reizē stājoties apgabala tiesas (zemākās instances tiesas) priekšā. Atsevišķos gadījumos (piemēram, ja esat apsūdzēts a par slepkavību) pieteikums jāiesniedz Augstajai tiesai, tādēļ pirms pieteikuma iesniegšanas jāpavada noteikts laiks apcietinājumā.

Jums ir tiesības uz juridisku pārstāvniecību, un atkarībā no jūsu ienākumu līmeņa pārstāvniecību apmaksās saskaņā ar bezmaksas juridiskās palīdzības sistēmu.

Vai man pateiks iemeslu, kāpēc Gardaí iebilst pret manu atbrīvošanu pret galvojumu?

Jā. Jums iepriekš ir jāuzzina iemesli, kādēļ Gardaí iebilst pret atbrīvošanu pret galvojumu. Jums ir tiesības lūgt atbrīvošanu pret galvojumu, taču atbrīvošana nav garantēta. Atbrīvošanu pret galvojumu var atteikt, ja tiesnesis uzskata, ka, atbrīvojot pret galvojumu, jūs varat neierasties tiesā, ietekmēt lieciniekus vai izdarīt citus smagus noziedzīgus nodarījumus, atrodoties brīvībā.

Vai es varu tikt atbrīvots pret galvojumu ar nosacījumiem?

Jā. Jūs var atbrīvot pret galvojumu ar nosacījumiem, piemēram, ja atdodat pasi, dzīvojat Īrijā, kamēr gaidāt tiesas sākšanos, un, ja regulāri ierodaties Gardaí iecirknī, nodrošinot šo nosacījumu izpildi. Tiesa var arī pieprasīt atdot naudu vai likt iesaldēt ģimenes locekļa vai drauga kontu Īrijas bankā, lai garantētu, ka jūs ievērojat atbrīvošanas pret galvojumu noteikumus.

Sagatavošanās tiesas procesam vai vainas atzīšana pirmstiesas izskatīšanā (5)

Vai pirms tiesas procesa es varu atzīt sevi par vainīgu visās vai dažās apsūdzībās?

Jā. Pret jums uzsāks tiesas procesu tikai tad, ja neatzīsiet sevi par vainīgu. Ja atzīstat savu vainu, pret jums neuzsāks tiesas procesu, bet būs jāierodas tikai uz sprieduma noklausīšanos.

Kā tas notiks?

Ja nevēlaties uzsākt tiesas procesu, jūs atzīstat savu vainu vienā vai vairākās pret jums izvirzītās apsūdzībās. Atzīšanās mazākā nodarījumā Īrijā nav paredzēta tiesību aktos, taču praksē ĢP var pieņemt atzīšanos dažās apsūdzībās un atcelt citas. Ja atzīstat savu vainu, jūs tiesās vēlāk un pirms sprieduma noklausīšanās jūs var ievietot apcietinājumā vai arī to var nedarīt.

Kā notiek sprieduma noklausīšanās?

Ja vien jums nav piespriests likumā noteiktais obligātais sods, piemēram, mūža ieslodzījums slepkavības gadījumā, jums ir tiesības uz sprieduma noklausīšanos un jūsu juridiskais padomnieks var vērsties pie tiesas, lai informētu par jūsu lomu noziegumā, kā arī jūsu personīgajiem apstākļiem. 

Vai pirms tiesas procesa var mainīt apsūdzības?

Jā. ĢP līdz tiesas procesa sākuma dienai, to ieskaitot, var pievienot jaunas apsūdzības. Līdz tiesas procesa sākuma dienai var arī apsūdzības atcelt. ĢP līdz tiesas procesa sākumam, kā arī tā laikā var iesniegt papildu pierādījumus. ĢP jārīkojas atbilstīgi taisnīgām procedūrām, kā arī nedrīkst tikt neizpausti pierādījumi vai atklāti materiāli, kas attiecas uz jums vai jūsu juridiskajiem padomniekiem.

Vai mani var apsūdzēt par noziedzīgu nodarījumu, par kuru jau esmu bijis apsūdzēts citā dalībvalstī?

Ja jūs esat bijis apsūdzēts un tiesāts par noziedzīgu nodarījumu vienā dalībvalstī, jūs nevar apsūdzēt par to pašu nodarījumu citā dalībvalstī. Tomēr, ja jūs esat bijis apsūdzēts kādā dalībvalstī, bet apsūdzības tika atsauktas, jūs var apsūdzēt par to pašu nodarījumu Īrijā.

Vai es saņemšu informāciju par pierādījumiem pret mani?

Jā. Jums jāsaņem dokumenti (saukti par „book of evidence” – pierādījumu apkopojumu) ar visiem pierādījumiem pret jums. Jums arī ir jāzina par materiāliem, kuri izveidoti jums inkriminējamā nozieguma izmeklēšanas rezultātā un kurus prokurors nebija paredzējis izmantot.

Vai es saņemšu informāciju par liecībām pret mani?

Jā. Jūs varat saņemt ierobežotu informāciju par liecībām pret jums. Jums ir tiesības zināt, vai liecinieki ir krimināli sodīti. Jums ir tiesības iegūt no lieciniekiem informāciju ar jūsu advokāta palīdzību konfrontējošās nopratināšanas laikā vai jūsu juridiskajiem padomniekiem veicot privātu izmeklēšanu.

Jums nav tiesību iegūt pilnīgu sarakstu ar liecinieku personas datiem. Jums nav tiesību ietekmēt lieciniekus tādā veidā, ko var uzskatīt par iebiedēšanu, vai mainīt tiesvedības gaitu, un šādas rīcības rezultātā var atcelt atbrīvošanu pret galvojumu vai izvirzīt papildu un turpmākas atsevišķas apsūdzības.

Vai es saņemšu „pierādījumu apkopojumu”?

Ja jūs tiesās par apsūdzībām smagā noziegumā, jums šie dokumenti ir jāsaņem 42 dienu laikā no apsūdzības izvirzīšanas dienas. Tiesa var pagarināt laika periodu, kurā valstij jāatdod šie dokumenti jums.

Ko es saņemšu?

Jūs saņemsiet dokumentu apkopojumu, kurā ietverts pamatojums valsts apsūdzībai pret jums. Šis apkopojums nav pilnīgs valsts apsūdzības lietas izklāstījums, un līdz tiesas procesa sākumam, kā arī tā laikā drīkst pievienot papildu pierādījumus. Pierādījumus, ko valsts izmantos apsūdzības uzturēšanai, vairumā gadījumu liecinieku sniegs mutiski tiesā zem zvēresta.

Kā es saņemšu pierādījumu apkopojumu?

Pierādījumu apkopojumu jums tiesā iedos Gardaí pārstāvis. Papildu pierādījumus parasti nodod jūsu juridiskajam padomniekam birojā vai tiesā.

Vai tiks pieprasīta informācija par manu sodāmību?

Jā. Gardaí ir tiesības iegūt informāciju par jūsu iepriekšējo raksturojumu, lai varētu veikt savu izmeklēšanu un lai varētu pieņemt lēmumu par jūsu piemērotību atbrīvošanai pret galvojumu, ja tiek izvirzīta apsūdzība. Policijai arī ir ļauts atsaukties uz jūsu sodāmības reģistru, ja tiekat notiesāts, lai tiesnesis/-ši varētu noteikt piemērotu spriedumu. Iespējams atsaukties uz sodāmībām citās valstīs.

Vai pastāv ierobežojumi par atsaukšanos uz manu iepriekšējo raksturojumu?

Jā. Tiesas procesa laikā nedrīkst atsaukties uz iepriekšējo raksturojumu, ja jūsu juridiskie padomnieki nav iepazīstinājuši ar jūsu raksturojumu konfrontējošās nopratināšanas vai dokumentu iesniegšanas laikā. 

Saites

Papildinformācija par pārmeklēšanas pilnvarām, aizturēšanu un apsūdzības izvirzīšanu

Papildinformācija par Gardaí lomuhttps://www.garda.ie

Virsprokurora birojs un Ģenerālprokuratūra https://www.dppireland.ie

Papildinformācija par tiesību aktiem https://www.irishstatutebook.ie

1984. gada Kriminālprocesa likuma (izturēšanās pret personām, kas atrodas apcietinājumā Gardaí iecirknī) 1987. gada noteikumi

Īrijas Pilsoņu brīvību padome https://www.iccl.ie

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.