Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Kā risina maznozīmīgus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Par maznozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, ātruma pārsniegšanu, braukšanu, runājot pa mobilo tālruni (radiotelefonu), vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu izraksta „fiksēta soda protokolu”, kurā norādīts fiksēts laika posms soda naudas samaksāšanai pa pastu. Tikai tad, ja nesamaksājat naudas sodu, lietu iesniedz tiesā. Dažreiz protokolu par pārkāpumu jums iedos notikuma vietā, bet dažreiz to nosūtīs uz jūsu adresi. 

Tomēr dažu pārkāpumu gadījumā, ja piemēro fiksētu sodu, vadītāja apliecībai piešķir „soda punktus”. Ja trīs gadu laikā saņemsiet divpadsmit soda punktus, jums Īrijā aizliegs vadīt transportlīdzekli. Ja samaksāsiet fiksēto naudas sodu, jūs saņemsiet mazāk punktus nekā tad, ja lietu iesniegs tiesā un jūs notiesās. Eiropas Savienība šobrīd strādā pie projekta, lai saskaņotu visu dalībvalstu vadītāju apliecību reģistrus.

               

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus gandrīz vienmēr soda kārtības policijas virsnieki (Gardaí). Ņemiet vērā, ka Īrijā saskaņā ar likumu vadītājiem ir pienākums ņemt līdzi vadītāja apliecību un to uzrādīt pēc policijas (Gardaí) pieprasījuma.

Ja jūs dzīvojat Īrijā, bet esat citas dalībvalsts pilsonis, procesa laikā pret jums attieksies tāpat, kā attiecas pret Īrijas pilsoni.

Ja jūsu lieta nonāk tiesā, to apgabala tiesā (zemākā līmeņa tiesa) izskata tiesnesis bez zvērinātajiem. Ja neesat apmierināts ar rezultātu, jūs varat apstrīdēt lēmumu par notiesāšanu vai par soda naudu augstāka līmeņa tiesā (skatiet 4. faktu lapu).

Vai šie pārkāpumi ir redzami manā sodāmības reģistrā?

Visi notiesāšanas gadījumi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem tiek saglabāti Gardaí datorreģistrā. Sods ļoti nenozīmīgā lietā, piemēram, par ātruma pārsniegšanu, parasti nav uzskatāmas par kriminālu sodāmību. Tomēr, ja jūs apsūdz par smagāku nodarījumu, piemēram, par bīstamu auto vadīšanu, transportlīdzekļa vadīšanu reibumā vai braukšanu bez apdrošināšanas, sodāmību iekļaus jūsu sodāmības reģistrā. Šādu nodarījumu sodīs saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 4. faktu lapā. Ja jūs apsūdz šādā nodarījumā, jums nekavējoties jāsaņem juridiska konsultācija.

Kā risina citus nelielus pārkāpumus

Visizplatītākie nelielie pārkāpumi ir ātruma pārsniegšana un braukšana, runājot pa mobilo tālruni. Dažādu citu pārkāpumu gadījumos, piemēram, braukšanai pa autobusa joslu, var izrakstīt „fiksēta soda protokolu”, nepiešķirot soda punktus. Auto vadīšanu, neņemot vērā citus satiksmes dalībniekus, tostarp neuzmanīgu braukšanu, soda ar naudas sodu un soda punktiem.

Tikai tad, ja nesamaksājat fiksēto naudas sodu, lietu iesniedz tiesā. Kā minēts iepriekš, to izskatīs apgabala tiesā. Jūs vienmēr varat apstrīdēt apgabala tiesas rīkojumu, kā minēts iepriekš.

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.