Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Īrija

Šajās faktu lapās ir izskaidrots, kas notiek, ja persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ko izskata tiesā. Lai iegūtu informāciju par maznozīmīgiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro fiksētu sodu, piemēram, naudas sodu, skatiet 5. faktu lapu. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām skatiet šeit.

Saturu nodrošina
Īrija

Kriminālprocesa pārskats

 • An Garda Siochána ir piešķirtas dažādas pilnvaras personu apturēšanai un pārmeklēšanai, kā arī pilnvaras aizturēt personu, ja uzskata, ka tā ir izdarījusi vai izdara noziedzīgu nodarījumu, kuram var piemērot aizturēšanu.
 • Pēc nonākšanas Gardaí apcietinājumā An Garda Siochána pārstāvis izskaidros jūsu tiesības, kuru starpā ir tiesības runāt ar juriskonsultu un ārstu, kā arī tiesības uz tulku, ja jūs to pieprasāt. Pastāv īpaši noteikumi bērniem apcietinājumā, kas nosaka, lai iztaujāšanās būtu klāt atbilstošs pieaugušais.
 • Šajā posmā var lūgt jūsu piekrišanu DNS paraugu ņemšanai, pirkstu nospiedumu noņemšanai, fotogrāfijas uzņemšanai un/vai lūgt piedalīties atpazīšanā starp citām personām.
 • Izmeklēšanas laikā An Garda Siochána pārstāvis var jums izvirzīt apsūdzību noziedzīgā nodarījuma. To var izdarīt, izsniedzot apsūdzības rakstu vai pavēsti par ierašanos tiesā norādītajā datumā. Gardaí nosūtīs izmeklēšanas informāciju ģenerālprokuroram, kurš izlems, vai ierosināt lietu valsts vārdā.
 • Jūs var atbrīvot nekavējoties, pamatojoties uz galvojumu (Station Bail) par ierašanos tiesā, vai jums var būt nepieciešams iesniegt galvojuma pieprasījumu apgabala tiesā vēlākā posmā.
 • Nelielus pārkāpumus – kriminālpārkāpumus izskata apgabala tiesā. Smagākus noziedzīgus nodarījumus jeb noziegumus izskata tiesnesis un zvērinātie.
 • Kriminālprocesa laikā jūs vienmēr uzskata par nevainīgu, kamēr nepierāda jūsu vainu.
 • Jums ir tiesības uz juridisku konsultāciju. Ja nevarat samaksāt par pārstāvniecību tiesā, jūs varat pieteikties juridiskajai palīdzībai.
 • Ja jūs notiesā, jūsu vaina nodarījumā ir pierādīta neapšaubāmi. Ja esat notiesāts apgabala tiesā, jums ir tiesības apstrīdēt notiesāšanu vai sodu. Ja jūs atbrīvo no apsūdzībām, lieta ir izbeigta un jums vairs nevar izvirzīt turpmākas prasības.
 • Ja par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu jūs notiesā zvērinātie, jums nav automātiskas tiesības iesniegt apelāciju un par turpmākajām darbībām ir jākonsultējas ar savu juridisko komandu.

Sīkāku informāciju par visiem procesa posmiem un par savām tiesībām skatiet faktu lapās. Šī informācija nevar aizstāt juridisku konsultāciju, un tai ir tikai informatīva nozīme.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekāda loma kriminālprocesos dalībvalstīs un tā nevar palīdzēt sūdzību gadījumā. Šajās faktu lapās ir sniegta informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1. Juridiskas konsultācijas saņemšana

2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

 • Aizturēšana
 • Iztaujāšana un policijas izmeklēšana
 • Pārmeklēšanas
 • Pirmā izskatīšana tiesā
 • Sagatavošanās tiesas procesam vai vainas atzīšana pirmstiesas izskatīšanā

3. Manas tiesības tiesas procesa laikā

4. Manas tiesības pēc tiesas procesa

5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.