Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Kas notiek pirms manas lietas nonākšanas tiesā?

Pirms lieta nonākšanas tiesā tiesnesis izlemj, vai jūs var atbrīvot pret galvojumu. Jums parasti ir tiesības tikt atbrīvotam pret galvojumu. Jūs var neatbrīvot pret galvojumu, ja pastāv aizdomas, ka neieradīsities tiesā, kā arī tad, ja esat mēģinājis/-usi vai mēģināsiet iebiedēt lieciniekus vai pastāv aizdomas, ka jūs varētu paveikt vēl vienu smagu noziegumu.

Ja tiesas procesā vēlaties paļauties uz alibi (t. i., uz kādu personu, kura apgalvo, ka bijāt kopā laikā, kad notika noziegums) tiesnesis jums lūgs pateikt prokuroram šīs personas vārdu.

Jums pirms tiesas ir tiesības uzzināt informāciju par lietu, kas ierosināta pret jums. Ja jūs to lūdzat, jums ir jāsaņem pārskats par pierādījumiem pret jums.

Kur notiks tiesas process?

Jums paziņos tās tiesas nosaukumu un adresi, kurā notiks tiesas process. Īrijas tiesu dienests ir atbildīgs par visām tiesām un var jums palīdzēt atrast vajadzīgo tiesu.

Nelielas apsūdzības izskata apgabala tiesās, kurās tiesneši pieņem lēmumu vieni paši. Nopietnākas apsūdzības izskata iecirkņa tiesās vai Centrālajā krimināltiesā, kurās spriedumu izsaka zvērinātie.

Tiesas ir pieejamas sabiedrībai. Tomēr, ja apsūdzētais ir bērns vai ja tiesā seksuālu noziegumu, lietu izskata aiz slēgtām durvīm.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzību?

Vairumā gadījumu tiesas procesa laikā apsūdzību mainīt nevar. Var mainīt atsevišķas apsūdzības, ja to pieļauj likums. Piemēram, apsūdzību par bīstamu auto vadīšanu var mainīt uz mazāk nopietnu apsūdzību par neuzmanīgu braukšanu, ja tiesnesis izlemj, ka jūs braucāt neuzmanīgi, bet ne bīstami.

Ja tiesas procesa laikā atzīstat savu vainu visās apsūdzībās, tiesnesis lems par soda mēru. Pieņemot lēmumu, tiesnesis apsvērs nozieguma smagumu un jūsu personīgo situāciju. Par savas vainas atzīšanu sodu vajadzētu samazināt.

Jūs arī varat atzīt savu vainu dažās apsūdzībās, bet ne visās. Tiesnesis vai zvērinātie pieņems lēmumu par apsūdzībām, kuras neatzīstat. Pēc tam jums piespriedīs sodu par apsūdzībām, kurās pats atzināt savu vainu un par apsūdzībām, kurās jūsu vainu pierādīja.

Kādas ir manas tiesības tiesas procesa laikā?

Vairumā gadījumu jums ir jāpiedalās tiesas sēdēs. Ja neieradīsieties tiesā, tiesnesis var izdot rīkojumu arestēt jūs un nogādāt tiesā apcietinātu. Dažos gadījumos tiesas sēde var notikt bez jums un jūs var notiesāt jūsu prombūtnē.

Ja nevarat ierasties tiesā negadījuma vai slimības dēļ, jums tas jāpasaka savam juriskonsultam un jāiesniedz medicīniska izziņa, kurā norādīts prombūtnes iemesls.

Jums ir tiesības uz tulka pakalpojumiem, ja nesaprotat valodu. Ja esat kurls, jums ir tiesības uz tulkojumu zīmju valodā.

Jums ir tiesības sevi tiesā aizstāvēt, ja vēlaties. Ja nevarat atļauties juriskonsultu, to var iecelt atbilstīgi Juridiskās palīdzības programmai krimināllietās atkarībā no apsūdzības smaguma. Jums ir tiesības izvēlēties savu juriskonsultu. Ja nevienu nezināt, tiesnesis var izvēlēties jūsu vietā. Ja neesat apmierināts ar savu juriskonsultu, jūs to varat nomainīt.

Jūs varat lūgt vārdu tiesas sēdē, taču tas nav obligāti. Melot, sniedzot liecību zem zvēresta, ir noziedzīgs nodarījums.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz pierādījumiem pret mani?

Jūs varat apstrīdēt pret jums iesniegtos pierādījumus, ja tie ir iegūti nelikumīgā ceļā. Piemēram, ja policija pārmeklēja jūsu māju bez kratīšanas ordera, tur iegūtos pierādījumus parasti tiesā neatzīst.

Jūs arī varat apstrīdēt pierādījumus, uzdodot lieciniekiem jautājumus, lai demonstrētu, ka viņi melo vai kļūdās. Jūs arī varat lūgt lieciniekiem sniegt pierādījumus, kas ir par labu jums vai demonstrē, ka apsūdzības liecinieki melo vai kļūdās.

Jūs varat nolīgt privātdetektīvu, lai iegūtu jums labvēlīgus pierādījumus. Pierādījumus atzīst tiesā, ja tie ir iegūti likumīgā ceļā.

Vai tiks ņemta vērā informācija par mani sodāmības reģistrā?

Iepriekšējo sodāmību pierādījumus parasti var neņemt vērā tiesas procesa laikā.

Tomēr, kad tiesnesis lemj par jūsu soda mēru, viņš/-a var ņemt vērā jūsu iepriekšējās sodāmības. Tas var ietvert arī iepriekšējās sodāmības citās valstīs.

Kas notiek tiesas procesa beigās?

Ja jūs atzīst par nevainīgu, tiesa ir beigusies un jūs esat brīvs.

Ja pierādīja jūsu vainu vai jūs atzīstat savu vainu, tiesnesis lems par jums piemērojamo soda mēru. Jums var piespriest naudas sodu vai brīvības atņemšanu. Tiesnesis var atlikt sprieduma izpildi, ja jūs neizdarāt atkal citus noziedzīgus nodarījumus.

Tiesnesis pirms sprieduma pasludināšanas var lūgt Probācijas dienestam uzrakstīt par jums ziņojumu. Tas tiesnesim ziņos, vai jūs esat piemērots uzraudzībā risināt tās problēmas, kas ir cēlonis jūsu kriminālajām darbībām.

Ja tiesnesis to lūgs, Probācijas dienests sniegs atbildi, vai esat spējīgs veikt sabiedrisko darbu. Šādā gadījumā tiesnesis cietumsoda vietā var jums piespriest veikt 240 stundu neapmaksātu darbu.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Cietušais tiesā ir apsūdzības liecinieks. Cietušais sniegs liecību par to, ko ir redzējis saistībā ar apsūdzību.

Ja jūs tiekat notiesāts vai atzīstat savu vainu, tiesnesis ņems vērā noziedzīgā nodarījuma ietekmi uz cietušo.

Saites

Īrijas tiesību aktu datu bāze

Īrijas un Lielbritānijas judikatūras datu bāze

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.