Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Vai es varu iesniegt apelāciju?

Jūs varat iesniegt apelāciju par piespriesto sodu vai pašu spriedumu. Jūsu apelācijas veids būs atkarīgs no tā, kāda tiesa izskatīja jūsu lietu. Apgabala tiesas lēmuma apelāciju var iesniegt iecirkņa tiesā. Iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmuma apelāciju izskata Krimināllietu apelācijas tiesā.

Ja vēlaties iesniegt apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jums 14 dienu laikā prokuroram jāiesniedz dokuments, ko sauc pat „paziņojumu par apelāciju”. Tāpat jums 14 dienu laikā attiecīgā rajona tiesas ierēdnim jāiesniedz paziņojums par apelāciju un paziņojums par izsniegšanu. Ja vēlaties iesniegt apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, jums trīs dienu laikā pēc notiesāšanas procesa tiesnesim, kurš izskatījis lietu, jāiesniedz pieprasījums apelācijas atļaujai. Pēc tam „paziņojums par apelāciju” jānodod Krimināllietu apelācijas tiesas reģistratoram septiņu dienu laikā, ja atļauja ir atteikta, un 14 dienu laikā, ja atļauja ir piešķirta. Parasti šo procedūru veic jūsu advokāts.

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jums ir tiesības pieprasīt lietas pilnīgu atkārtotu izskatīšanu. Tāpat jums ir tiesības iesniegt apelāciju pret spriedumu. Ja iesniedzat apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, jūs varat iesniegt apelāciju, pamatojoties uz tiesību normu nepareizu piemērošanu vai uzskatu, ka tiesas prāva bija neapmierinoša. Jūs varat apstrīdēt arī jums noteikto spriedumu.

Kas notiek, ja es iesniedzu apelāciju?

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, soda izpildi atliks, kamēr tiks izskatīta apelācija. Tādēļ jums būs jāuzņemas saistības, ko sauc par garantiju (recognisance) un kas var noteikt konkrētas naudas summas samaksu. Ja iesniedzot apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jūs atrodaties cietumā, jums ir tiesības tikt atbrīvotam pēc paziņojuma par apelāciju iesniegšanas un garantijas saistību uzņemšanās. Ja atrodaties cietumā un vēlaties iesniegt apelāciju, cietuma amatpersonas sagādās nepieciešamās veidlapas.

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, var paiet vairāki mēneši līdz apelācijas izskatīšanai. Ja iesniedzat apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, var paiet ievērojami ilgāks laiks līdz apelācijas izskatīšanai.

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jums ir tiesības sniegt jaunu liecību un izteikt atšķirīgus juridiskus argumentus apelācijas laikā. Ja iesniedzat apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, parasti jums nav atļauts sniegt jaunu liecību un to var darīt tikai izņēmuma gadījumos.

Kā notiek apelācijas izskatīšana?

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jums ir tiesības pieprasīt lietas pilnīgu atkārtotu izskatīšanu. Ja iesniedzat apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, jūs vai jūsu advokāts var tiesai izskaidrot, kādēļ domājat, ka spriedums ir jāatceļ vai ka spriedums principā ir nepareizs.

Kas notiek, ja apelācija ir veiksmīga/neveiksmīga?

Ja apelācija ir veiksmīga, lieta ir izbeigta un jums vairs nav nekādu pienākumu attiecībā uz lietu. Ja apelācija ir neveiksmīga, apelācijas tiesa apstiprinās spriedumu. Ja apelācijas tiesa uzskata, ka spriedums principā ir nepareizs, tā var pastiprināt vai mīkstināt sākotnējo spriedumu.

Ja jūsu apelācija ir izskatīta, vairs nav tiesību iesniegt vēl vienu apelāciju. Tomēr Krimināllietu apelācijas tiesa var jums atļaut iesniegt apelāciju Augstākajā tiesā, ja tiesību normas nosaka ārkārtējas sabiedrības intereses.

Nepastāv vispārīgi noteikumi kompensācijas noteikšanai, ja jūsu apelācija ir veiksmīga. Ja spriedumu pārsūdzējāt Krimināllietu apelācijas tiesā, varat saņemt kompensāciju, ja esat saskāries/-usies ar tiesu sistēmas kļūmi. Tas notiek, ja Krimināllietu apelācijas tiesa atceļ spriedumu un apliecina, ka no jauna atklātie fakti pierāda, ka notikusi tiesu sistēmas kļūme. Šādi gadījumi ir ļoti reti. Ja Krimināllietu apelācijas tiesa apliecina tiesu sistēmas kļūmi, jūs varat iesniegt tieslietu ministram kompensācijas prasību.

Sodāmības reģistrā iekļauj spriedumu, ja tiesnesis jūs ir atzinis par vainīgu noziedzīgā nodarījumā.

Spriedums ir galīgs, ja jūs atzina par vainīgu vai pats/-i atzināt savu vainu. Tomēr jums vēl ir tiesības iesniegt apelāciju. Ja jūsu apelācija ir veiksmīga, no sodāmības reģistra jādzēš jūsu spriedums.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai pēc tiesas mani var aizsūtīt atpakaļ?

Ja esat notiesāts/-a par noziedzīgu nodarījumu, jūs nevar aizsūtīt atpakaļ uz jūsu valsti. Tomēr tiesa var ieteikt tieslietu ministram likt jūs deportēt. Tā var arī atlikt sprieduma izpildi vai daļu no sprieduma izpildes ar nosacījumu, ka jūs pametīsiet valsti. Tas nenozīmē, ka jūs deportē, taču, ja nepametīsiet valsti, jūs ievietos ieslodzījumā. Ja atrodaties cietumā, jūs varat iesniegt tieslietu ministram pieprasījumu izvest jūs no Īrijas, lai atlikušo sodu izciestu citā dalībvalstī.

Ja esmu notiesāts, vai mani var tiesāt vēlreiz par to pašu noziegumu?

Ja esat notiesāts/-a, jūs nevar tiesāt vēlreiz par to pašu noziegumu. Ja esat notiesāts/-a citā dalībvalstī, jūs Īrijā nevar tiesāt vēlreiz par to pašu noziegumu.

Informācija par apsūdzību/sodāmību

Jūsu sodāmības reģistrā iekļauj visas jūsu sodāmības. Ja esat pieaugušais, Gardaí (valsts policija) šo informāciju saglabā pastāvīgā reģistrā. Gardaí var saglabāt arī citu informāciju par jums. Jums ir tiesības lūgt labot vai izdzēst nepareizu personas informāciju par sevi. Šo informāciju jūs varat pieprasīt Gardaí centrālajā pārbaudes nodaļā. Ja Gardaí neļauj jums piekļūt šai informācijai vai nelabo nepareizu informāciju, jums ir tiesības vērsties pie datu aizsardzības komisāra.

Saites

Īrijas tiesas

Pilsoņu informācijas padome

Datu aizsardzības komisārs

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.