Atbildētāji (kriminālprocesā)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Kas ir izmeklēšana?

Izmeklēšana ir darbību kopums, ko veic valsts prokurors un kriminālpolicija uzreiz pēc paziņojuma par noziedzīgu nodarījumu saņemšanas. Paziņojumu par nodarījumu var sagatavot valsts prokurors, kriminālpolicija vai citā veidā, izmantojot prasību, ko iesniedzis prasītājs vai citas personas.

Kāds ir kriminālizmeklēšanas nolūks?

Pirmstiesas izmeklēšanas nolūks ir noskaidrot, vai tiešām ir izdarīts noziegums/noziedzīgs nodarījums, atrast atbildīgo personu un iegūt pierādījumus, lai varētu veikt turpmāku izmeklēšanu un tiesvedību.

Kas veic izmeklēšanu?

Izmeklēšanu veic valsts prokurors, kriminālpolicija un apsūdzētā aizstāvis. Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā ir tiesnesis, kas garantē procedūras noteikumu un pušu tiesību ievērošanu.

Kādi ir pirmstiesas izmeklēšanas galvenie posmi?

Pierādījumu meklēšana

Valsts prokurors un kriminālpolicija var organizēt un veikt meklēšanas, pārbaudes, priekšmetu un dokumentu izņemšanu, liecinieku nopratināšanu, tālruņa noklausīšanos, elektronisko novērošanu un telpu pārmeklēšanu. Šo darbību nolūks ir meklēt un iegūt pierādījumus. Apsūdzētā aizstāvis var veikt izmeklēšanu, lai atrastu pierādījumus par labu apsūdzētajam.

Nopratināšana

Kriminālpolicija vai valsts prokurors var uzaicināt uz izjautāšanu aizdomās turēto personu. Nopratināšanas nolūks ir uzzināt, vai persona ir iesaistīta noziegumā/noziedzīgajā nodarījumā.

Arests, aizturēšana, preventīva paturēšana apcietinājumā un Eiropas apcietināšanas orderis

Policija var aizturēt personu, ja ir to pieķērusi nozieguma/noziedzīgā nodarījuma veikšanas laikā, vai aizturēt pēc nozieguma izdarīšanas, ja pastāv risks, ka persona var aizbēgt. Aizturēšanas nolūks ir nepieļaut citu noziegumu izdarīšanu un aizturēt personu. Aizturēšanas nolūks ir nodrošināt, lai aizdomās turētais neaizbēg.

Pirmstiesas izmeklēšanas tiesnesis var nolemt, ka aizdomās turētais jāpatur apcietinājumā cietumā. Tā nolūks ir nepieļaut citu noziegumu izdarīšanu, ļaut iegūt nepieciešamos pierādījumus un neļaut aizdomās turētajai personai aizbēgt.

Visbeidzot, policija var aizturēt personu, izpildot Eiropas apcietināšanas orderi. Šāda ordera nolūks ir ievietot personu apcietinājumā prasījuma iesniedzējā valstī.

Pirmstiesas izmeklēšanas un pirmstiesas izskatīšanas beigas

Pēc pirmstiesas izmeklēšanas beigām valsts prokurors izvirza apsūdzību, ja vien nelūdz pārtraukt lietas izskatīšanu.

Smagiem noziegumiem pirmstiesas izskatīšana pirms tiesas procesa sākuma notiek tiesneša klātbūtnē. Šīs izskatīšanas funkcija ir kalpot kā filtram, lai izvērtētu apsūdzības pamatojumu un izvairītos no nelietderīga tiesas procesa. Atbildētājs var izvēlēties tikt tiesātam alternatīvā procesā, izvairoties no tiesas procesa, un notiesāšanas gadījumā saņemt brīvības atņemšanas soda samazinājumu.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Noklikšķiniet uz turpmākajām saitēm, lai uzzinātu savas tiesības katra izmeklēšanas posma laikā.

Pierādījumu meklēšana (1)

Vai policija var veikt pārbaudes manā mājā, manā automobilī vai mana uzņēmuma telpās un pārmeklēt tās?

Jā. Policija var veikt pārbaudes un lokālas pārmeklēšanas pēc savas iniciatīvas vai pēc valsts prokurora pieprasījuma, lai atrastu un izņemtu pierādījumus par pastrādāto noziedzīgo nodarījumu.

Vai var veikt ķermeņa pārmeklēšanu?

Jā. Ir jābūt valsts prokurora izdotam orderim ķermeņa pārmeklēšanai. Tomēr policija var apturēt un veikt personīgu pārbaudi pēc savas iniciatīvas.

Vai policija var paņemt dokumentus un priekšmetus, kas man ir līdzi vai kas atrodas manā mājā, automobilī vai uzņēmuma telpās?

Jā. Policija pēc savas iniciatīvas vai ar valsts prokurora orderi var izņemt dokumentus un priekšmetus, kurus var uzskatīt par lietiskajiem pierādījumiem un kuri ir nepieciešami fakta pierādīšanai.

Kādas ir manas tiesības pārbaudes, pārmeklēšanas un izņemšanas laikā?

Ja tiekat pakļauts/-a ķermeņa pārmeklēšanai vai personīgai pārbaudei, klāt drīkst būt persona, kurai jūs uzticaties, ja vien tā uzreiz ir pieejama. Ķermeņa pārmeklēšana jāveic, saglabājot cieņu pret jums.

Ja pārbaude vai izņemšana notiek uz ordera pamata, policijai jums ir jāiedod šāda ordera kopija. Ja šajā brīdī jūs neesat klāt, policijai kopija jāiedod citai personai, kura tobrīd ir klāt. Jums ir tiesības uz advokāta klātbūtni, taču policijai advokāts nav jāuzaicina iepriekš.

Vai man ir tiesības iesniegt sūdzību par izņemšanu?

Jā, jūs varat desmit dienu laikā iesniegt pieprasījumu pārskatīt izņemšanas rīkojumu. Lēmumu pieņems kompetentā tiesa.

Vai man lūgs pirkstu nospiedumus vai DNS paraugus (matus, siekalas, ķermeņa šķidrumus)?

Jā. Ja jūs tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, policija var lūgt jūsu DNS paraugus un pirkstu nospiedumus, lai jūs identificētu. Ja jūs nedodat savu piekrišanu, policija var turpināt rīkoties, lūdzot valsts prokurora vienkāršu mutisku atļauju noņemt pirkstu nospiedumus vai paraugus.

Jums var pieprasīt noņemt pirkstu nospiedumus un DNS paraugu kā pierādījumus, taču tikai tādos gadījumos, ja jūs tur aizdomās par smagu noziegumu, kā arī tam ir nepieciešams tiesneša rīkojums vai – steidzamos gadījumos – orderis no valsts prokurora un pēc tam apstiprinājums no tiesneša.

Vai es varu lūgt veikt izmeklēšanu manai aizstāvībai?

Jūsu aizstāvim ir tiesības veikt izmeklēšanu jūsu labā jūsu aizstāvībai pat, izmantojot privātdetektīva pakalpojumus.

Aizstāvis var arī pierakstīt liecinieku liecības, pārbaudīt notikumu vietas, pilnvarot ekspertus un pieprasīt dokumentus no iestādēm.

Liecinieku apgalvojumus un dokumentus aizstāvis var iesniegt tiesnesim pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, valsts prokuroram un „Tribunale del Riesame” (īpaša tiesa, kuras uzdevums ir pēc atbildētāja pieprasījuma pārskatīt rīkojumus, kuros pieprasīti piespiedu līdzekļi, piemēram, mājas arests vai izraidīšana).

 Tos ņems vērā, kad tiesa pieņems savu lēmumu.

Iztaujāšana (2)

Kādēļ mani varētu nopratināt?

Ja jūs tur aizdomās par piedalīšanos noziedzīgā nodarījumā, jūs var izsaukt uz izjautāšanu, lai pārbaudītu apgalvojumus/apsūdzības.

Jūs arī pats varat lūgt nopratināšanu, lai paskaidrotu savu viedokli.

Ja jūs esat aizturēts vai apcietināts, noklikšķiniet šeit.

Vai pirms nopratināšanas es saņemšu informāciju par apsūdzībām?

Jā. Jūsu apsūdzības faktu apraksts ir iekļauts pavēstē par nopratināšanu. Pirms nopratināšanas jums pateiks, par ko esat apsūdzēts, un informēs par pierādījumiem pret jums.

Vai man ir jāatbild uz jautājumiem?

Nē. Pirms nopratināšanas sākšanas policijai un valsts prokuroram jābrīdina jūs, ka jūs varat neatbildēt uz jautājumiem. Tomēr jums jāatbild uz jautājumiem par jūsu personas datiem un iepriekšējām sodāmībām.

Kas notiek, ja es nesaprotu vietējo valodu?

Jums ir tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību. Tulks pārtulkos jautājumus un jūsu atbildes.

Vai es varu saņemt advokāta palīdzību?

Kad jūs uzaicina uz nopratināšanu, jūs informē, ka jums ir tiesības uz advokāta klātbūtni. Ja jums nav advokāts, tiesa jums izvēlēsies advokātu. Informācijai par to, kā saņemt advokāta pakalpojumus, skatiet 1. faktu lapu.

Visā nopratināšanas laikā jums jāsaņem personīgā vai tiesas iecelta advokāta palīdzība.

Uzreiz pēc noziedzīga nodarījuma pastrādāšanas policija var jums uzdot dažus jautājumus pat tad, ja jūsu aizstāvis nav klāt, taču jums nav jāatbild uz policijas jautājumiem. Ja jūs atbildat, jūsu apgalvojumus var izmantot kā pierādījumus, lai turpinātu izmeklēšanu.

Arests, aizturēšana, preventīvs apcietinājums un Eiropas apcietināšanas orderis (3)

Kādēļ mani var arestēt?

Policija var jūs arestēt, ja esat pieķerts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā, tas nozīmē – laikā, kad jūs veicat noziedzīgu nodarījumu vai uzreiz pēc tā, ja policija dzinusies jums pakaļ.

Policija jūs var arī aizturēt, pieķerot noziedzīga nodarījuma  izdarīšanas laikā, ja jūs tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un ja pastāv reāls risks, ka jūs varētu aizbēgt.

Tiesnesis pirmstiesas izmeklēšanā var dot rīkojumu jūs paturēt apcietinājumā, ja ir nopietni pierādījumi, ka jūs varētu būt vainīgs noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, un ja pastāv risks, ka jūs varētu ietekmēt tiesvedības gaitu vai tai traucēt, vai veikt citus noziedzīgus nodarījumus, kā arī tad, ja ir aizdomas, ka jūs gatavojaties aizbēgt.

Vai es varēšu runāt ar advokātu?

Jā. Uzreiz pēc aresta, aizturēšanas vai pēc rīkojuma par paturēšanu apcietinājumā, policijai jūs jāinformē, ka jūs varat izvēlēties sev advokātu. Policijai nekavējoties jāizsauc jūsu advokāts, vai, ja jums tāds nav – advokāts, ko iecēlusi tiesa. Informācijai par to, kā saņemt advokāta pakalpojumus, skatiet 1. faktu lapu.

Jums ir tiesības nekavējoties runāt ar savu advokātu.

Ja paturēšanai apcietinājumā ir īpaši iemesli, tiesu iestādes var atlikt jūsu apspriešanos ar aizstāvi uz laika periodu, kas aresta vai aizturēšanas gadījumā nepārsniedz 48 stundas vai apcietināšanas gadījumā nepārsniedz 5 dienas.

Vai es varu sazināties ar kādu savu ģimenes locekli?

Jā. Policija sazināsies ar jūsu radiniekiem, ja jūs tam dosiet savu atļauju.

Vai mani izjautās? Vai man jāsniedz informācija?

Ja jūs esat arestēts vai aizturēts, policija var jūs izjautāt jūsu advokāta klātbūtnē, taču jums nav jāatbild uz policijas jautājumiem.

Jums pateiks, kādas ir jūsu apsūdzības un pierādījumi pret jums.

Aizturēšanas laikā veiktajā izskatīšanā jūs var nopratināt tiesnesis, taču jums nav obligāti jāatbild. Jūs arī pats varat lūgt nopratināšanu.

Ja atrodaties apcietinājumā, tiesnesim jūs jānopratina 5 dienu laikā no apcietinājuma sākuma (tā sauktā nopratināšana apcietinājumā). Jūsu aizstāvja un tulka klātbūtne ir obligāta, un jums nav obligāti jāatbild.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu Iztaujāšana (2).

Kas notiek, ja es nesaprotu valodu?

Jums ir tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību. Tulks pārtulkos jautājumus un jūsu atbildes.

Cik ilgi policija var mani aizturēt?

Pēc aresta vai aizturēšanas jūs var paturēt policijas pārvaldē uz laiku līdz 24 stundām. Šajā laika periodā policijai jūs ir jāievieto cietumā. Tiesnesim jāveic izskatīšana, kas apstiprina arestu vai aizturēšanu, 48 stundu laikā kopš aresta. Pēc izskatīšanas pabeigšanas tiesnesis var jūs nekavējoties atbrīvot vai izlemt, kādu drošības līdzekli piemērot.

Vai es varu apstrīdēt rīkojumu, kas nosaka manu apcietināšanu?

Jā. Jūs varat lūgt kompetentajai koleģiālai tiesai pārskatīt rīkojumu 10 dienu laikā no rīkojuma izpildīšanas. Notiks izskatīšana, ko jūs varēsiet apmeklēt, kā arī jūs varēsiet lūgt, lai jūs uzklausa. Jūs varat apstrīdēt tiesas pieņemto lēmumu Kasācijas tiesā 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

Kas notiek, ja mani aiztur saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi?

Ja kāda dalībvalsts ir izdevusi Eiropas apcietināšanas orderi, jūs var aizturēt citā dalībvalstī un pēc izskatīšanas apelācijas tiesa jūs nodos prasījuma iesniedzējai valstij.

Jūs var aizturēt policija, pamatojoties uz savu iniciatīvu vai uz rīkojumu par apcietināšanu, ko izdevusi Apelācijas tiesa.

Jums ir tiesības uz advokātu. Ja jums nav advokāta, tiesa jums izvēlēsies advokātu. Nekavējoties jāzvana jūsu aizstāvim un vēstniecībai.

Tiesnesis izskatīs jūsu lietu advokāta un tulka klātbūtnē 48 stundu laikā no policijas aizturēšanas vai 5 dienu laikā no rīkojuma par apcietināšanu izpildīšanas.

Izskatīšana Apelācijas tiesā notiks 20 dienu laikā no aizturēšanas brīža. Izskatīšanas laikā tiks pieņemts lēmums par jūsu izdošanu vai neizdošanu. Jūs varat apstrīdēt šo lēmumu Kasācijas tiesā.

Pirmstiesas izmeklēšanas un pirmstiesas izskatīšanas beigas (4)

Kas notiek pēc pirmstiesas izmeklēšanas beigām?

Ja vien valsts prokurors nelūdz pārtraukt lietas izskatīšanu, viņš jums paziņos par pirmstiesas izmeklēšanas beigām. Jūs nesaņemsiet paziņojumu, ja noziedzīgs nodarījums ir miertiesas kompetencē.

Jūs varat apskatīt pirmstiesas izmeklēšanas protokolus un uzzināt par pierādījumiem pret jums. Jūs varat iesniegt īsu rakstisku lietas izklāstu un pierādījumus savai aizstāvībai, kā arī lūgt atkārtotu nopratināšanu.

Pēc paziņošanas par pirmstiesas izmeklēšanas beigām valsts prokurors izvirza apsūdzību, ja vien nelūdz pārtraukt lietas izskatīšanu. Par maznozīmīgiem pārkāpumiem valsts prokurors jūs  nepastarpināti nodod tiesai. Citos gadījumos prokurors iesniedz pirmstiesas izmeklēšanas tiesnesim pieprasījumu par lietas izskatīšanu tiesā.

Kas ir pirmstiesas izskatīšana?

Pirmstiesas izskatīšanas nolūks ir pārbaudīt pret jums izvirzītās apsūdzības.

To veic valsts prokurors un jūsu aizstāvis, un, ja jūs vēlaties, jūs varat piedalīties un sniegt liecību. Tiesnesis var uzklausīt lieciniekus un apkopot dokumentus. Izskatīšanas beigās tiesnesis var pārtraukt lietu vai nodot lietu tiesai vai „Assise” tiesai.

Vai man ir tiesības uz advokātu?

Jā, jūsu advokāta klātbūtne ir obligāta.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet 1. faktu lapu.

Kas notiek, ja es nesaprotu valodu?

Prasībai nodot jūs tiesai un apsūdzībām jābūt pārtulkotām jūsu valodā. Ja piedalāties izskatīšanā, jums nodrošinās tulku.

Vai man ir jāpiedalās?

Nē. Jūs varat izvēlēties nepiedalīties.

Vai es varu izvairīties no tiesas procesa?

Jā. Pirmstiesas izskatīšanā jūs varat lūgt tiesnesi jūs tiesāt saīsinātā procesā. Izskatīšana notiek slēgti un lēmumu pieņem, pamatojoties uz rakstiskajiem pierādījumiem. Ja jūs notiesās, sodu samazinās par trešdaļu.

Jūs arī varat izvairīties no tiesas procesa, vienojoties ar valsts prokuroru par mazāku sodu (atzīšanās mazākā nodarījumā).

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.