Atbildētāji (kriminālprocesā)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Kā risina maznozīmīgus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Saskaņā ar Ceļu kodeksu/Ceļu satiksmes noteikumiem pastāv divu kategoriju likumpārkāpumi: noziedzīgs nodarījums un administratīvs pārkāpums.

Izvērtējot un nosakot sodu tādiem nodarījumiem kā transportlīdzekļa vadīšana reibumā, ievēro tos pašus noteikumus, ko ievēro krimināllietās.

Nelieliem pārkāpumiem (piemēram, ātruma pārsniegšana vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums) izmanto administratīvu procedūru, kas tiks izskaidrota šajā faktu lapā.

Kas nodarbojas ar šādiem pārkāpumiem?

Ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem nodarbojas ceļu policija, valsts policija, „Carabinieri”, „Guardia di Finanza” (finanšu policija) un „Polizia Municipale” (pašvaldības policija). Atsevišķos gadījumos jūs var sodīt arī „ausiliari del traffico” (ceļu satiksmes brīvprātīgie).

Kāda ir procedūra?

Ja tas ir iespējams, protokolu izveido nekavējoties un iedod jums personiski.

Ja tas nav iespējams, protokolu jums nosūtīs 150 dienu laikā pēc pārkāpēja vai personas, kura ir atbildīga par soda naudas maksāšanu (parasti īpašnieks), personības noskaidrošanas.

Kāds ir sods?

Jums parasti ir jāmaksā soda nauda.

Iespējami arī citi administratīvi sodi, piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana vai braukšanas aizliegums uz noteiktu laiku.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai spēkā ir īpaši noteikumi?

Ja jūsu automobilim ir ārvalstu numura zīme, jūs varat nekavējoties maksāt samazinātu naudas sodu (minimālais soda mērs), ja to atļauj. Šādos gadījumos nevar iesniegt apelāciju.

Otrā iespēja ir maksāt „cauzione” (depozītu), kas ir tikpat liels kā minimālā soda mēra summa, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts kādā no ES dalībvalstīm, vai kas ir puse no maksimālā soda mēra jebkurā citā gadījumā. Ja esat samaksājis „cauzione”, jūs varat iesniegt apelāciju.

Ja nemaksājat „cauzione”, jūsu transportlīdzekli var uz laiku aizturēt. Ja tā notiek, nepieciešams samaksāt par transportlīdzekļa atbrīvošanu un to nevar izmantot, kamēr nav samaksāta viena no iepriekšminētajām summām.

Ja transportlīdzekli neaiztur, 360 dienu laikā no protokola uzrakstīšanas dienas persona, kura dzīvo ārvalstīs, saņem paziņojumu par protokolu.

Kas ir „verbale” (ceļu policijas protokols)?

„Verbale” ir atklāts protokols, kurā paziņoti fakti un norādīts sods.

Tas ir tiešs pierādījums policista ziņotajiem faktiem.

Jūs varat atteikties to parakstīt vai paņemt. Par jūsu atteikšanos ir jāziņo, taču tas nemaina protokola derīgumu.

Vai es varu iesniegt apelāciju?

Apelāciju var iesniegt persona, kuras vārds ir norādīts protokolā, un šī persona par būt pārkāpējs vai transportlīdzekļa īpašnieks.

Apelāciju var iesniegt prefektūrā vai miertiesā.

Apelāciju prefektūrā var iesniegt personīgi vai 60 dienu laikā prefektūrā, kuras pārvaldītajā teritorijā notika pārkāpums, vai uz vērtēšanas iestādi nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu.

Apelāciju miertiesā var iesniegt personīgi, vai 60 dienu laikā no paziņojuma par notikušo saņemšanas nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu uz miertiesu, kuras pārvaldītajā teritorijā notika pārkāpums. Tiesvedībā jāpiedalās jums pašam vai jūsu aizstāvim, jo pretējā gadījumā procesu uzskatīs par nederīgu.

Vai šie pārkāpumi parādās manā sodāmības reģistrā?

Tā kā tie ir administratīvi pārkāpumi, tie neparādīsies jūsu sodāmības reģistrā.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.