Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Pārkāpumi, kas saistīti ar ceļu satiksmi, ir noteikti Ceļu kodeksā, kurā ir īpaši uzsvērti pārkāpumi attiecībā uz alkohola lietošanu, ātruma ierobežojumu neievērošanu un uzvedību, ja ir noticis negadījums.

Kādi ir pārkāpumi saistībā ar alkohola lietošanu?

Tie tiek izšķirti atkarībā no alkohola daudzuma asinīs. Pamatdaudzums, sākot ar kuru alkohola lietošana kļūst par sodāmu pārkāpumu, ir 0,5 g alkohola litrā asiņu. Sākot ar šo daudzumu līdz 1,2 g alkohola litrā asiņu, pārkāpums ir policijas tiesas kompetencē (smags likumpārkāpums), savukārt, ja alkohola daudzums pārsniedz 1,2 g alkohola litrā asiņu, pārkāpums nonāk krimināltiesas kompetencē (kriminālpārkāpums).

Likumā ir paredzēti arī acīmredzama reibuma pazīmju gadījumi. Ja alkohola daudzums jūsu asinīs ir mazāks nekā 0,5 g alkohola litrā asiņu, bet esat acīmredzamā reibuma stāvoklī, tiks uzskatīts, ka jūsu asinīs ir vismaz 0,5 g alkohola litrā asiņu. Līdzīgi, ja alkohola daudzums asinīs ir no 0,5 līdz 1,2 g alkohola litrā asiņu, bet vadītājs ir acīmredzamā reibuma stāvoklī, tiks uzskatīts, ka asinīs ir vismaz 1,2 g alkohola litrā asiņu.

Kāds ir iespējamais sods?

Jums var piespriest šādu sodu: ieslodzījumu, soda naudu, aizliegumu vadīt transportlīdzekli (pagaidu, pastāvīgu, autovadītāja apliecības atņemšanu) vai konfiskāciju. Sods ir atkarīgs no pārkāpuma nopietnības.

Kādi ir ar ātrumu saistītie pārkāpumi?

Ir trīs ar ātrumu saistīti pārkāpumi.

Vienkāršs likumpārkāpums

Tiek ņemti vērā visi pārsniegumi, kas neietilpst citā kategorijā. Sods par vienkāršu likumpārkāpumu būs noteikta soda naudas summa, pēc kuras samaksāšanas lieta tiks izbeigta.

Smags likumpārkāpums

Piemērojamais sods būs soda nauda (EUR 25 līdz EUR 500).

Pārkāpums, kas saistīts ar ievērojamu ātruma pārsniegšanu (tikai atkārtota pārkāpuma gadījumā pēc pirmā smagā pārkāpuma)

Piemērojamais sods būs soda nauda (EUR 500 līdz EUR 10 000) un ieslodzījums (no 8 dienām līdz 3 gadiem) vai kāds no minētajiem soda veidiem.

Vairāk informācijas par ātruma ierobežojumiem, kurus neievērojot tiek pārsniegts ātrums, un to nopietnības kategorijām sk. Satiksmes ministrijas mājas lapā.

Kādi ir pārkāpumi saistībā ar uzvedību, ja ir noticis negadījums?

Bēgšana

Ja esat izraisījis negadījumu (neatkarīgi no tā dabas vai nodarītā kaitējuma), jūsu pienākums ir palikt negadījuma vietā, līdz ir fiksēta visa nepieciešamā informācija; pretējā gadījumā jūs izdarāt bēgšanas nodarījumu.

Bēgšanas gadījumā jums draud ieslodzījums, soda nauda un aizliegums vadīt transportlīdzekli.

Palīdzības nesniegšana apdraudētām personām

Palīdzības nesniegšana apdraudētai personai ir sodāma, ja gadījumā, ja jūs pašu vai citu personu neapdraud nopietnas briesmas, jūs apzināti nesniedzat vai neizsaucat palīdzību personai, kas atrodas ļoti nopietnās briesmās, neatkarīgi no tā, ja pats esat konstatējis šīs personas stāvokli vai arī jūs par to ir informējušas citas personas, kas lūdz jūsu palīdzību.

Palīdzības nesniegšanas gadījumā apdraudētai personai jums draud astoņas dienas līdz piecus gadus ilgs ieslodzījumus un naudas sods EUR 251 līdz EUR 10 000 apmērā vai kāds no minētajiem sodiem.

Netīša savainošana un netīša nāves izraisīšana

Šī lieta tiks virzīta kā jebkura cita lieta, kas netiek izskatīta tiesā.

Saites

Satiksmes, ātruma pārsniegšanas nodaļa

Aktualitātes ceļu satiksmes jomā

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.