Atbildētāji (kriminālprocesā)

Malta

Šajās faktu lapās paskaidrots, kas notiek, ja personu tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīgu nodarījumu, kuru izskata tiesa.

Saturu nodrošina
Malta

Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, šeit atradīsiet visu informāciju par savām tiesībām.

Pārskats pār kriminālprocesu

Jūsu lieta tiks izskatīta miertiesā. Ja esat apcietināts, vispirms tiesai jāizlemj, vai jūsu turpmāka turēšana apcietinājumā ir pamatota saskaņā ar likumu, un tad jūs jāinformē, ka varat pieprasīt atbrīvojumu pret galvojumu. Ja netiekat turēts apcietinājumā, jums tiks paziņotas izvirzītās apsūdzības un tiks noteikts datums, kad jums jāierodas tiesā uz pirmo sēdi.

Ir trīs dažādu veidu tiesas procesi atkarībā no tā, cik smagas ir pret jums izvirzītās apsūdzības:

Pārskats pār lietas izskatīšanu miertiesā

 • Apsūdzība
 • Apsūdzības lieta, ko uztur policija
 • Aizstāvības lieta
 • Pēdējie apsvērumi
 • Spriedums

Lietas izskatīšana miertiesā pēc pierādījumu apkopošanas

 • Apsūdzība
 • Apsūdzības lieta, ko uztur policija un ģenerālprokurors
 • Aizstāvības lieta
 • Pēdējie apsvērumi
 • Spriedums

Zvērināto tiesa

 • Sākotnējās prasības un prasības, kas attiecas uz pierādījumu pieļaujamību
 • Apsūdzības raksta nolasīšana
 • Prokurora uzstāšanās
 • Apsūdzības lieta, ko uztur ģenerālprokurors
 • Aizstāvības lieta
 • Prokurora atbilde
 • Aizstāvības iebildumi
 • Kopsavilkums
 • Lēmums
 • Spriedums

Faktu lapās var atrast sīkāku informāciju par visām šīm procesa stadijām un jūsu tiesībām. Šī informācija neaizstāj juridisku konsultāciju, un tā paredzēta tikai informācijas sniegšanai.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisija nekādā veidā nav saistīta ar kriminālprocesa gaitu dalībvalstīs un nevar sniegt jums palīdzību sūdzību gadījumā. Šajās faktu lapās ir atrodama informācija par to, kā un pie kā vērsties sūdzību gadījumā.

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, klikšķiniet uz norādītajām saitēm

1 - Manas tiesības izmeklēšanas laikā

2 - Manas tiesības tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Lapa atjaunināta: 23/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.