Atbildētāji (kriminālprocesā)

Zviedrija

Ja esat iesaistīts kriminālprocesā, neatkarīgas juridiskās palīdzības saņemšana ir ļoti svarīga. Uzziņu lapās atradīsiet informāciju par to, kādos gadījumos un apstākļos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tur arī norādīts, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā uzziņu lapā paskaidrots, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas, ja nespēsiet samaksāt par advokāta pakalpojumiem.

Saturu nodrošina
Zviedrija

Tiesības uz valsts aizstāvības advokāta palīdzību

Ja tiesa būs noteikusi, ka jums jāpaliek apcietinājumā, jums nekavējoties norīkos valsts aizstāvības advokātu. Ja jūs neapcietina, pastāv iespēja, ka valsts aizstāvības advokātu jums nenorīko līdz kriminālprocesa sākšanai. Taču jums ir tiesības lūgt, lai tiesa jums ieceļ valsts aizstāvības advokātu, ja jūs tur aizdomās par tādu noziedzīgu nodarījumu, par kuru var sodīt ar brīvības atņemšanu vismaz uz sešiem mēnešiem. Arī citos gadījumos jums var būt tiesības uz valsts aizstāvības advokāta palīdzību.

Kā atrast advokātu

Ja vēlaties, lai jūs aizstāv konkrēts advokāts, jums ir tiesības lūgt, lai tiesa par jūsu valsts aizstāvības advokātu ieceļ tieši šo personu. Pretējā gadījumā apgabaltiesa jums norīkos valsts aizstāvības advokātu pēc saviem ieskatiem. Tiesa izraudzīsies kādu no advokātiem, kas attiecīgajā apgabaltiesā parasti uzņemas valsts aizstāvības advokātu lomu. Katrā apgabaltiesā ir to advokātu saraksts, kuri parasti uzņemas valsts aizstāvības advokātu lomu.

Advokātus, kas uzņemas aizstāvību krimināllietās, varat meklēt arī Zviedrijas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē.

Maksa par advokāta pakalpojumiem

Ja jums būs iecelts valsts aizstāvības advokāts, viņa izmaksas segs valsts. Ja tiesa jūs atzīs par vainīgu noziedzīgajā nodarījumā, par kuru jūs tur aizdomās, atkarībā no jūsu finansiālajiem apstākļiem jums var nākties atlīdzināt visas vai dažas no šīm izmaksām. Par to lems tiesa.

Ja būsiet izvēlējies advokātu, kura prakses vieta atrodas citā valsts daļā, nevis attiecīgās tiesas darbības teritorijā, jums var nākties segt advokāta ceļa izdevumus un ceļošanas laika izmaksas.

Varat izvēlēties arī privātu aizstāvības advokātu. Tādā gadījumā jums būs jāsedz visas advokāta izmaksas. Taču, ja tiesa jūs attaisnos, varēsiet saņemt pilnīgu vai daļēju šo izmaksu kompensāciju.

Saites

Zviedrijas Advokātu kolēģija

Valsts juridiskās palīdzības pārvalde

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.