Vádlottak (büntetőeljárás)

Ungerija

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija

Hol tartják a tárgyalást?

Az ügyet első fokon rendszerint az a helyi bíróság tárgyalja, amelynek területén a bűncselekményt elkövették. A súlyosabb ügyeket (pl. emberölés) a megyei bíróság tárgyalja. A bírósági tárgyalás nyilvános. A tárgyalásról csak kivételes esetekben (pl. kiskorú résztvevő esetén vagy valamely tanú védelmében) zárható ki a nyilvánosság. Az ügyben általában egy hivatásos bíró, vagy egy hivatásos bíró és két ülnök dönt.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás során?

A vád megváltoztatható a bírósági tárgyalás folyamán, de csak akkor, ha a vádiratban szereplő tényekkel összefüggésben új tények merülnek fel. A vádiratban szereplő cselekménytől teljesen független bűncselekményre nem terjeszthető ki az eljárás. Változtatás esetében Ön vagy védője indítványozhatja a bírósági tárgyalás elnapolását.

Ha Ön a bírósági tárgyalás folyamán a vádpontok némelyikében vagy mindegyikében bűnösnek vallja magát, ez az eljárás menetét nem befolyásolja, de csökkentheti az Önnel szemben kiszabott büntetést.

Mik a jogaim a tárgyalás során?

Önnek a bírósági tárgyaláson végig jelen kell lennie, az az Ön távollétében nem tartható meg, kivéve, ha Ön a kézbesített idézés ellenére nem jelent meg. Ilyenkor a tárgyalást az Ön távollétében is meg lehet tartani, de az eljárást nem lehet befejezni. A bíróság ilyenkor elővezetteti Önt. Ennek sikertelensége esetén a bíróság elfogatóparancsot ad ki Ön ellen.

A bírósági tárgyaláson Önnek akkor is részt kell vennie, ha másik országban lakik, kivéve, ha engedélyezték Önnek biztosíték letétbe helyezését.

Joga van tolmácsot igénybe venni.

Ha kötelező a védelem, rendelkeznie kell ügyvéddel. Ha nem bíz meg ügyvédet, kirendelnek egyet Önnek.

A bírósági tárgyaláson Önnek joga van vallomást és észrevételeket tenni, de egyikre sem köteles.

Mik a jogaim az ellenem felhozott bizonyítékokkal kapcsolatban?

Kétségbe vonhatja az Ön ellen felhozott bizonyítékokat. Jogosult arra, hogy a védelmére szolgáló bizonyítékokat előadja, és észrevételeket tegyen az Ön ellen felhozott bizonyítékokkal kapcsolatban. Ön és védője kérdéseket tehet fel valamennyi tanúnak, és kétségbe vonhatja állításaikat.

Ön és védője benyújthat bizonyítékokat, és indítványozhatja bizonyítékok beszerzését (pl. szakvélemény beszerzése, új tanúk meghallgatása). Ennek engedélyezése kérdésében a bíróság dönt. Ha a bíróság elutasítja az indítványt (pl. nem hallgatja meg a tanút), ez ellen Ön nem fellebbezhet külön, hanem az ítélet elleni fellebbezésben támadhatja meg ezt a határozatot.

Alkalmazhatok-e magánnyomozót, hogy gyűjtsön bizonyítékot a számomra?

Ön vagy védője is megbízhat magánnyomozót.

Figyelembe veszik a bűnügyi nyilvántartási adataimra vonatkozó információkat?

Az ítéletnek tartalmaznia kell az Ön korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat. Ezeket a büntetés kiszabásánál a bíróság figyelembe veszi, ideértve a más tagállamban született korábbi ítéleteket is. Azonban a magyar hatóságok nem kötelesek külföldi nyilvántartásokból adatokat lekérni. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárás során kiderül, hogy Önnel szemben korábban már született hasonló ítélet.

Mi történik a tárgyalás végén?

A bíróság háromféle döntést hozhat a büntetőeljárás végén: Önt elítéli, felmenti (ha az Ön bűnössége nem állapítható meg), vagy az eljárást megszünteti (ha például a bűncselekmény elévült, vagy azt egy másik bíróság már elbírálta).

Ha a bíróság elítéli Önt, akkor

  • büntetést szab ki (lásd lentebb);
  • Önt próbára bocsátja vagy megrovásban részesíti (lásd lentebb);
  • vagy mellőzi a büntetés kiszabását (bizonyos esetekben a magyar Büntető Törvénykönyv lehetőséget biztosít erre, pl. egyes bűncselekmények esetében, ha az elkövető az általa okozott veszélyt önként elhárítja).

Milyen büntetések szabhatók ki?

A büntetés rendszerint szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés.

A magyar Büntető Törvénykönyv minden szabadságvesztéssel sújtható bűncselekmény esetében meghatározza a szabadságvesztés legrövidebb és leghosszabb időtartamát. A legrövidebb szabadságvesztés-büntetés 2 hónap, a leghosszabb 20 év lehet. A legsúlyosabb bűncselekmények életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethetők. A bíróság a két évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtását próbaidőre felfüggesztheti. Ha a próbaidő sikeresen eltelik, a büntetés nem hajtható végre.

Ha Önt közérdekű munkára ítélik, köteles az ítéletben meghatározott munkát díjazás nélkül, hetenként legalább egy napon, a heti pihenőnapján vagy a szabadidejében elvégezni. A közérdekű munka minimuma 42 óra, maximuma 300 óra.

A pénzbüntetés minimuma 75 000 forint, maximuma 108 000 000 forint. Pénzbüntetés esetén is van lehetőség a végrehajtás felfüggesztésére.

A bíróság a bűncselekmény jellegétől függően – egymással párhuzamosan vagy külön-külön – mellékbüntetéseket is kiszabhat, így például eltilthatja Önt a járművezetéstől, foglalkozásának gyakorlásától, továbbá legfeljebb tíz évre kiutasíthatja az országból. Elrendelheti továbbá az Ön vagyonának teljes vagy részleges elkobzását.

Milyen egyéb szankciókat alkalmazhat a bíróság?

A fenti büntetések mellett egyéb szankciókat is alkalmazhat a bíróság. Ha Önt bűnösnek találják, de nem szabnak ki büntetést Önnel szemben, megrovásban részesíthetik (ez egyfajta hivatalos figyelmeztetés) vagy próbára bocsáthatják (ilyenkor a bíróság a büntetés kiszabását halasztja el – legfeljebb 3 év – próbaidőre). Ha a próbaidő alatt Ön súlyos jogsértést követ el, a bíróság a próbára bocsátást megszünteti, és Önnel szemben büntetést szab ki.

Mi a sértett szerepe a tárgyalás során?

A sértett jogosult arra, hogy a tárgyaláson jelen legyen, és az őt érintő iratokat megismerje. A sértett indítványokat és észrevételeket tehet. Ha a nyomozás vádemelés nélkül ér véget, vagy ha az ügyész ejti a vádat, a sértett meghatározott esetekben pótmagánvádlóként léphet fel, azaz átveheti az ügyész szerepét, és képviselheti a vádat a bíróság előtt.

Kapcsolódó linkek

A magyar büntetőeljárási törvény

Utolsó frissítés: 07/04/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.