Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Verdachten (in strafzaken)

Oostenrijk

Wanneer u op enigerlei wijze te maken krijgt met een strafrechtelijke procedure is het van groot belang dat u onafhankelijk juridisch advies inwint. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. In dit algemene informatieblad wordt uitgelegd hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald als u zelf geen advocaat kunt betalen.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Een advocaat vinden

In Oostenrijk kunnen alleen advocaten u voor de rechtbank verdedigen (met enkele uitzonderingen). De Oostenrijkse Federale Orde van Advocaten houdt een elektronisch register van advocaten bij, dat u hier kunt raadplegen.

Als u verneemt dat er in Oostenrijk een onderzoek wordt uitgevoerd dat in een strafprocedure tegen u kan uitmonden, doet u er goed aan om een advocaat te kiezen en een ontmoeting met hem of haar te regelen om de zaak te bespreken. Indien mogelijk moet u dit doen voordat u voor het eerst zult worden verhoord.

Wanneer u wordt aangehouden, hebt u het recht om een advocaat te spreken voor u wordt verhoord. Als u geen advocaat kent, kunt u contact opnemen met de piketdienst van advocaten. De politie of de vervolgingsautoriteiten moeten u toestaan om contact met deze dienst op te nemen.

Een advocaat betalen

Als u een advocaat benoemt voor uw verdediging, moet u over het algemeen zelf betalen voor zijn of haar diensten. Als er geen overeenkomst over de vergoeding wordt bereikt, kan de advocaat vragen om een redelijke vergoeding. De tarieven die worden vermeld in de Algemene criteria voor vergoedingen kunnen als basis dienen om de vergoeding te berekenen.

Als de kosten van een advocaat tot het risico leiden dat u uzelf en uw familie niet meer kunt onderhouden, rekening houdend met uw inkomen en uw vermogen, en als vertegenwoordiging door een raadsman of -vrouw verplicht is, moet u kosteloos een advocaat worden toegewezen. In dat geval zult ook gratis kopieën van het strafdossier ontvangen. U kunt de benoeming van een raadsman of -vrouw aanvragen met behulp van dit formulier.

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.