Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Spaans
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Oostenrijk

In deze informatiebladen wordt uitgelegd wat er gebeurt als iemand van een strafbaar feit wordt verdacht of in staat van beschuldiging wordt gesteld. In het Oostenrijkse recht pleegt u alleen een strafbaar feit wanneer u een specifieke wettelijke bepaling schendt die van kracht was op het moment dat het feit werd gepleegd. Het recht van strafvervolging is een voorrecht van de staat. Het openbaar ministerie (Staatsanwaltschaft), dat leiding geeft aan de justitiële politie (Kriminalpolizei), en de rechtbanken moeten de feiten vaststellen en alle omstandigheden ophelderen die van belang zijn om de feiten te beoordelen.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Rechten van verdachten in strafzaken

In deze informatiebladen wordt uitgelegd wat er gebeurt als iemand van een strafbaar feit wordt verdacht of in staat van beschuldiging wordt gesteld.

In het Oostenrijkse recht pleegt u alleen een strafbaar feit wanneer u een specifieke wettelijke bepaling schendt die van kracht was op het moment dat het feit gepleegd werd. Het recht van strafvervolging is een voorrecht van de staat. Het openbaar ministerie (Staatsanwaltschaft), dat leiding geeft aan de justitiële politie (Kriminalpolizei), en de rechtbanken moeten de feiten vaststellen en alle omstandigheden ophelderen die van belang zijn om de feiten te beoordelen.

In de volgende informatiebladen wordt uitgelegd wat uw rechten zijn als verdachte wanneer er in Oostenrijk strafvervolging tegen u wordt ingesteld. U geniet verschillende rechten in elke fase van de procedure. De belangrijkste stappen van de procedure worden beknopt toegelicht, zodat u snel toegang krijgt tot de informatie die u nodig hebt.

Samenvatting van de strafprocedure

In beginsel bestaat de strafprocedure in Oostenrijk uit drie fasen:

  • het strafrechtelijk onderzoek,
  • het proces,
  • de procedure in hogere voorziening.

In de informatiebladen kunt u meer lezen over elk van deze fasen van de strafprocedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

Klik op de links hieronder. U vindt de betreffende informatie hier:

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Mijn rechten tijdens het proces

Mijn rechten na afloop van het proces

Laatste update: 01/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.