Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Oostenrijk

In deze informatiebladen wordt uitgelegd wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf en voor de rechter moet verschijnen. Volgens het Oostenrijkse recht is er alleen sprake van een misdrijf wanneer u inbreuk hebt gemaakt op een specifieke wettelijke bepaling die van kracht was op het moment dat u het misdrijf pleegde. Het recht op vervolging is een recht dat is voorbehouden aan de staat. De vervolgingsautoriteiten, die leiding geven aan het openbaar ministerie, en de rechtbanken moeten de feiten vaststellen en opheldering zien te krijgen over alle omstandigheden die van belang zijn voor het beoordelen van de feiten. In de volgende informatiebladen zult u meer te weten komen over uw rechten als verdachte als er in Oostenrijk een strafrechtelijke procedure tegen u wordt gestart. Tijdens de verschillende fasen van de procedure hebt u verschillende rechten. De belangrijkste fasen van de procedure zullen kort worden uitgelegd, zodat u de informatie die u nodig hebt snel kunt vinden.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Samenvatting van de strafprocedure

In principe bestaat de strafprocedure in Oostenrijk uit drie fasen:

  • de aan het proces voorafgaande procedure
  • het proces
  • het hoger beroep.

Details over al deze fasen van de strafprocedure en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie mag niet worden opgevat als juridisch advies en is uitsluitend bedoeld als toelichting.

Voor informatie over verkeersovertredingen, die meestal met een boete worden afgehandeld, zie Informatieblad 5.

Als u slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u hier de benodigde informatie over uw rechten vinden.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak voor de rechter komt

  • Onderzoek en bewijsvergaring
  • Aanhouding en voorlopige hechtenis (inclusief het Europees aanhoudingsbevel)
  • Tenlastelegging
  • Voorbereiding op het proces door de verdediging

3 - Mijn rechten tijdens het proces

4 - Mijn rechten na het proces

5 – Verkeersovertredingen

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.