Verdachten (in strafzaken)

Bulgarije

Wanneer u op enigerlei wijze te maken krijgt met een strafrechtelijke procedure, is het van groot belang dat u onafhankelijk juridisch advies inwint. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Ook zal worden uitgelegd wat een advocaat voor u kan doen. In dit algemene informatieblad wordt toegelicht hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald indien u zich geen advocaat kunt veroorloven.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Een advocaat vinden

Als u denkt dat u een advocaat nodig hebt, maar er geen kent, kunt een advocaat kiezen uit de lijst van advocaten van de arrondissementsrechtbank in de regio waar u woont. Ook kunt u de contactgegevens van de 27 Orden van Advocaten in Bulgarije vinden op de website van de Hoge Raad van de Orden van Advocaten. Wanneer u bent aangehouden, hebt u vanaf het moment van uw aanhouding het recht om een advocaat te spreken. Omdat u na de aanhouding ook het recht hebt om contact op te nemen met een verwante of een vriend, kunt u deze persoon vragen een advocaat voor u in de arm te nemen.

Een advocaat betalen

U betaalt voor de diensten van uw advocaat op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen u en de advocaat.

Als u zich geen advocaat kunt veroorloven, maar wel door een advocaat wenst te worden bijgestaan en dit in het belang van de rechtspleging is, hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand. Deze rechtsbijstand kan ofwel op uw verzoek, ofwel krachtens de wet worden verleend als u verplicht moet worden verdedigd. Afhankelijk van de fase van de procedure (zie Informatieblad 1) wordt dat besluit genomen door de openbare aanklager (voorafgaand aan het proces) of door de rechtbank (tijdens het proces) na een beoordeling van uw financiële situatie.

Als u juridisch advies nodig hebt, stuurt de openbare aanklager of de rechtbank het besluit om een advocaat voor u aan te wijzen aan de raad van de relevante Orde van Advocaten. Belangrijk om te weten is dat als u wordt veroordeeld, u de kosten van de aan u toegewezen advocaat moet vergoeden.

Links

Wet op de advocatuur

Wet op de rechtsbijstand

Wetboek van Strafvordering

Nationale Autoriteit voor juridische diensten

Hoge Raad van de Orden van Advocaten

Laatste update: 10/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.