Verdachten (in strafzaken)

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Lichte verkeersovertredingen als te hard rijden, verkeerd parkeren en dergelijke worden behandeld als administratieve overtredingen. Ze worden langs administratieve weg afgehandeld. Mogelijke straffen zijn bijvoorbeeld een boete of de ontneming van het recht om voor een bepaalde periode een motorvoertuig te besturen. Bij ernstigere overtredingen kunnen beide straffen worden opgelegd.

Overtredingen worden vastgesteld en bestraft door de verkeerspolitie. U kunt beroep aantekenen tegen een boete of een aan u opgelegde sanctie bij de bevoegde arrondissementsrechtbank binnen zeven dagen vanaf de datum van ontvangst van de mededeling. U hebt recht op een advocaat. Tegen boetes tot 50 BGN kan geen beroep worden aangetekend.

Een arrondissementsrechtbank kan een sanctie bekrachtigen of opheffen. Tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de bevoegde administratieve rechtbank. De beslissing van deze rechtbank is onherroepelijk. Meer informatie over rechtbanken is te vinden op de website van de Hoge Raad voor de rechtspraak.

Op overtredingen door Bulgaarse staatsburgers en overtredingen door burgers van andere lidstaten is dezelfde procedure van toepassing.

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Deze overtredingen komen niet op uw strafblad te staan.

Links

Wet op de administratieve overtredingen en sancties

Verkeerswet

Verordeningen voor de handhaving van de Verkeerswet

Laatste update: 20/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.