Verdachten (in strafzaken)

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

A. Heb ik het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechtbank?

Iedereen die door de assisenrechtbank (Kakourgiodikeío) of de districtsrechtbank (Eparchiakó Dikastírio) schuldig is bevonden en tot een gevangenisstraf of boete is veroordeeld, kan bij het Hooggerechtshof (Anótato Dikastírio) hoger beroep instellen om zijn veroordeling of straf aan te vechten.

B. Wat zijn de overige beroepsmogelijkheden?

Er zijn geen andere mogelijkheden om de veroordeling van de rechtbank te betwisten.

C. Wat zijn de gevolgen als ik wordt veroordeeld?

i. Strafregister

De straf die de rechtbank heeft opgelegd, wordt door de politie in het “Register van eerdere veroordelingen” opgenomen. Strafvermindering vindt plaats conform de bepalingen van wet nr. 70/1981 inzake strafvermindering voor veroordeelden. Bij levenslange opsluiting of een gevangenisstraf van meer dan twee jaar is strafvermindering niet mogelijk.

ii. Tenuitvoerlegging van de straf, overdracht van gevangenen, opschorting van de tenuitvoerlegging van de straf en alternatieve straffen

De tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf begint op de dag waarop de straf wordt voorgelezen. Tenzij de rechtbank anders besluit, wordt de straftermijn echter op grond van de bepalingen van deze wet verminderd met de periode waarin de veroordeelde in voorlopige hechtenis heeft gezeten.

De rechtbank beveelt voorwaardelijke strafoplegging, die maximaal drie jaar kan duren, als alle omstandigheden van de zaak en de persoonlijke situatie van de beschuldigde dat rechtvaardigen.

De rechtbank die voorwaardelijke strafoplegging beveelt, kan ook bevelen dat de veroordeelde onder toezicht van een reclasseringsmedewerker wordt gesteld voor een periode die niet langer duurt dan dat het bevel tot voorwaardelijke strafoplegging van toepassing is (drie jaar).

Laatste update: 02/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.