Verdachten (in strafzaken)

Cyprus

Zowel lichte als ernstige verkeersovertredingen worden als alle andere strafbare feiten behandeld. De normale straf is een geldboete. Stelselmatige overtreders kan de rijbevoegdheid ontzegd worden. De meeste lichte verkeersovertredingen worden via een administratieve sanctie afgehandeld.

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Wie behandelt verkeersovertredingen?

Een aantal lichte overtredingen begaan door de bestuurders van motorvoertuigen en aanverwante overtredingen mag administratief worden afgehandeld door een bij wet voorgeschreven geldboete op te leggen.

In het geval van een snelheidsovertreding of het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden en enkele andere lichte overtredingen, krijgt u strafpunten op uw rijbewijs. Bij meer dan twaalf strafpunten moet uw zaak bij de rechter aanhangig worden gemaakt. Indien u niet instemt met het opleggen van een geldboete en strafpunten, wordt er een strafzaak tegen u aanhangig gemaakt.

Een politiebeambte of een door de gemeente of de lokale overheid aangestelde parkeerwachter kan u kennis geven van het feit dat er een geldboete is opgelegd. In het geval van een parkeerovertreding, moet het strafbare feit op de kennisgeving vermeld staan evenals het feit dat het bedrag met 50% wordt verhoogd als u de geldboete niet binnen 15 dagen betaalt.

Indien de boete niet binnen 30 dagen betaald wordt, kan vervolging worden ingesteld. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor verkeersovertredingen die begaan worden door voetgangers, fietsers en bestuurders van motorvoertuigen. De hoogte van de geldboete is bij wet vastgesteld.

Als u instemt met een administratieve boete is beroep niet mogelijk. Indien u echter ontkent de overtreding begaan te hebben, kunnen de autoriteiten de zaak bij de rechter aanhangig maken om het feit te bewijzen. Tegen de beslissing van de rechter is beroep mogelijk, zoals ook bij alle andere beslissingen inzake strafbare feiten het geval is.

Een als administratieve sanctie opgelegde boete kan op dezelfde manier geïncasseerd worden als een door een rechtbank opgelegde geldboete. Dit leidt niet tot een strafblad.

Wat gebeurt er als de zaak voor de rechter komt?

De districtsrechtbank voor de plaats waar de verkeersovertreding gepleegd is, is bevoegd om de zaak te behandelen.

De procedure voor het behandelen van lichte verkeersovertredingen is dezelfde als die voor andere strafbare feiten.

De straffen die de rechtbank kan opleggen zijn:

  • boete,
  • gevangenisstraf,
  • ontzegging van de rijbevoegdheid.

Burgers van andere lidstaten lopen evenveel kans als ingezetenen van Cyprus om vervolgd te worden voor lichte verkeersovertredingen.

Tegen een veroordeling en de strafmaat voor een lichte verkeersovertreding kan op dezelfde wijze en om dezelfde redenen beroep worden aangetekend als in alle andere gevallen.

Links

Rijden in Cyprus – Wegenverkeerswetgeving van Cyprus – Overtredingen, geldboeten en punten

Laatste update: 16/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.