Verdachten (in strafzaken)

Tsjechië

In dit informatieblad kunt u lezen onder welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat, hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald als u deze niet zelf kunt betalen. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Een advocaat vinden

Alleen een advocaat die is opgenomen in het register van advocaten dat wordt bijgehouden door de Tsjechische orde van advocaten mag u in een strafzaak verdedigen.

Als u een advocaat nodig hebt voor uw verdediging, neem dan contact op met de Tsjechische orde van advocaten (http://www.cak.cz/of neem rechtstreeks contact op met een van de advocaten uit het register).

Wat als ik geen advocaat kies?

Als u geen advocaat kiest, moet u zelf uw verdediging voeren.

In sommige gevallen bent u verplicht u te laten bijstaan door een advocaat en de rechter wijst dan een advocaat voor u aan als u er zelf niet binnen een voorgeschreven termijn een kiest. In de volgende situaties is een advocaat vereist:

  • indien u in voorlopige hechtenis zit of ter observatie in een medische instelling bent opgenomen,
  • indien u niet of niet volledig handelingsbevoegd bent,
  • indien u een vluchteling bent,
  • indien u jonger dan 18 bent,
  • indien u lichamelijk of verstandelijk gehandicapt bent en er geen twijfel bestaat aan uw onvermogen uzelf goed te verdedigen,
  • indien u veroordeeld zou kunnen worden tot een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar,
  • indien er een vereenvoudigde procedure tegen u als gedetineerde gestart wordt,
  • in procedures waar van u geëist zou kunnen worden dat u een preventieve medische behandeling moet ondergaan (met uitzondering van een behandeling voor alcoholisme),
  • in sommige procedures met een buitenlands element.

Wie betaalt de advocaat?

De verdachte betaalt voor de diensten van de advocaat. Indien de rechter u een advocaat toewijst, betaalt de staat voor de verdediging. De staat betaalt ook als u recht hebt op gratis verdediging.

Hoe hoog is het honorarium van de advocaat?

Betalingen voor de diensten van een advocaat worden vastgelegd in een overeenkomst tussen u en uw advocaat of zijn in overeenstemming met de Wet op de advocatenhonoraria (indien u geen overeenkomst hebt).

Wanneer hebt u recht op gratis verdediging?

Indien u niet voldoende geld hebt om de kosten van uw verdediging te betalen, hebt u recht op een gereduceerd tarief of op een gratis verdediging (deze opties worden beide aangeduid als 'gratis verdediging'). Een rechter, of de voorzitter van de rechtbank, beslist over uw aanvraag, op basis van informatie over uw financiële situatie. Deze aanvraag moet u indienen tijdens het strafrechtelijk onderzoek, via de openbare aanklager of tijdens de procedure voor de rechter.

U kunt zelfs zonder deze aanvraag gratis verdediging toegewezen krijgen als het bewijs hiertoe aanleiding geeft.

Links

Wet op de advocatenhonoraria

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.