Verdachten (in strafzaken)

Wanneer u wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit kunt u deze informatiebladen gebruiken om inzicht te krijgen in het strafrechtproces en de verschillende fasen daarin. Uw rechten en plichten in iedere fase worden uiteengezet, van het gerechtelijk vooronderzoek tot en met de fase na de rechtszaak. U vindt hier bovendien informatie over hoe lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen, worden afgehandeld.

Wanneer u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf, hebt u bepaalde wettelijk gegarandeerde rechten waar de hand aan moet worden gehouden. Het is verstandig om u van deze rechten op de hoogte te stellen en daarnaast ook volledig op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de verschillende fasen van het strafrechtproces. In de informatiebladen worden cruciale aspecten behandeld, zoals welke autoriteit onderzoeken verricht, hoe u juridisch advies kunt inwinnen, wat de rollen en rechten van de diverse organisaties en functionarissen zijn, hoe het zit met eventuele termijnen tijdens het proces en welke vormen van hulp u ter beschikking staan. Verder vindt u ook informatie over uw verplichtingen tijdens het proces.

Aangezien de situatie in alle landen verschillend is, is het belangrijk dat u het proces begrijpt en volledig op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen. Let u, als u deze informatiebladen doorleest, vooral op de stappen die u moet nemen en de termijnen die u in acht moet nemen.

De volgende informatiebladen begeleiden u door de belangrijkste fasen in de strafrechtelijke procedures in de verschillende lidstaten, waarbij u uitleg krijgt over uw rechten en de basisregels die u moet volgen om hier gebruik van te kunnen maken.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer. Ga, als u hulp nodig hebt, altijd eerst te rade bij een advocaat of andere deskundige, zodat u weet wat in uw specifieke situatie van toepassing is.

Waar in de informatiebladen wordt verwezen naar personen van de mannelijke sekse dient dit zo gelezen te worden dat ook personen van de vrouwelijke sekse worden bedoeld, en andersom, tenzij de context duidelijk anders aangeeft.

Laatste update: 09/07/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.