Verdachten (in strafzaken)

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Als u wordt aangehouden door de verkeerspolitie die verantwoordelijk is voor de verkeershandhaving, kunt u uw schuld bekennen dan wel ontkennen. De politie moet u beschuldigen van de overtreding die u naar haar mening hebt gepleegd. U hebt de rechten van een verdachte en hoeft geen verklaring af te leggen aan de politie.

De sanctie die wordt opgelegd voor een verkeersovertreding bestaat gewoonlijk uit een boete. Verkeersovertredingen worden op dezelfde wijze behandeld als andere strafbare feiten waarvoor de geëiste straf uit een boete bestaat. De politie stuurt u een rekening voor de boete. Als u de rekening betaalt, bekent u daarmee schuld. Als u de rekening niet betaalt, wordt de zaak voor de rechter gebracht. U wordt bij dagvaarding opgeroepen op een zitting te verschijnen waar bewijs voor de overtreding kan worden overgelegd.

De directeur van het openbaar ministerie heeft een overzicht met sancties voor verkeersovertredingen uitgebracht waarin u kunt opzoeken of uw boete overeenkomt met de boetes die gewoonlijk worden opgelegd voor het soort verkeersovertreding dat u hebt begaan.

Op grond van de Wegenverkeerswet mag de politie uw voertuig in beslag nemen als u buiten Denemarken woont en uw voertuig in een ander land dan Denemarken is geregistreerd. Het voertuig mag in beslag worden genomen tot de boete is betaald of tot zekerheid is gesteld voor de betaling van de boete. Als u van mening bent dat u geen verkeersovertreding hebt begaan, zult u in bepaalde gevallen zekerheid moeten stellen voor de betaling van de boete, en moeten verzoeken dat de zaak voor de rechter wordt gebracht. De politie maakt vaak gebruik van het recht voertuigen in beslag te nemen.

Er bestaan speciale voorschriften voor voertuigen en bestuurders uit andere Scandinavische landen.

Hoe worden parkeerovertredingen behandeld?

Op de parkeervoorschriften wordt gewoonlijk toegezien door parkeerwachters die in dienst zijn van de lokale overheid of een particuliere onderneming, en niet door de politie. Als u fout parkeert, ontvangt u een parkeerboete. De parkeerboete wordt op uw auto geplaatst.

Als u de parkeerwachter treft voordat hij of zij de parkeerovertreding heeft geregistreerd, kunt u uw bezwaar direct bij hem of haar bekend maken. De parkeerwachter kan besluiten de overtreding niet te registeren of een aantekening te maken van uw bezwaar. Als u een parkeerboete ontvangt, moet deze vergezeld gaan van richtlijnen over hoe u bezwaar kunt maken tegen de boete. Er bestaat geen centrale klachtinstantie.

Parkeerboetes worden op dezelfde wijze geïnd als andere civiele vorderingen. Dat betekent dat de vordering naar een incassobureau in het land van uw woonplaats wordt gestuurd als u de boete niet betaalt.

Komt dit type overtreding op mijn strafblad te staan?

Op uw strafblad komen normaal gesproken geen boetes te staan. Boetes voor misdrijven worden echter wel op uw strafblad vermeld.

Parkeerboetes worden niet beschouwd als een strafrechtelijke sanctie en worden dan ook niet op uw strafblad vermeld.

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.