Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Verdachten (in strafzaken)

Engeland en Wales

Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en wie die moet betalen.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Op het politiebureau

Als u op het politiebureau wordt verhoord, hebt u het recht om juridisch advies te vragen. Dat is gratis, ook als u niet aangehouden (gearresteerd) bent. U kunt de politie vragen contact op te nemen met een advocatenkantoor van uw keuze of de politie vragen contact op te nemen met de piketadvocaat die 24 uur per dag beschikbaar is en een juridische raadsman is die niet in dienst is van de politie. Voor sommige vergrijpen wordt door onafhankelijke raadsmannen telefonisch advies verstrekt. Voor ernstigere misdrijven kan een juridische raadsman u op het politiebureau bezoeken.

Als u een andere advocaat wilt, kunt u er een vinden via de Law Society, de Bar Council, het Citizens Advice Bureau of Civil Legal Advice. Als u ervoor kiest geen gebruik te maken van de piketadvocaat, moet u mogelijk zelf kosten maken.

Als u om juridisch advies verzoekt, moet de politie wachten met het verhoor tot de advocaat met u gesproken heeft. Als u geen advocaat wilt, maar daarna van mening verandert, kunt u op elk moment om een gratis advocaat vragen.

Als u niet in verzekering bent gesteld

Als u niet op het politiebureau vastzit, maar wel van een misdrijf of overtreding wordt beschuldigd, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met een advocaat. Als u geen advocaat kent, kunt u er een vinden via de Law Society, de Bar Council, het Citizens Advice Bureau of Civil Legal Advice. Afhankelijk van uw financiële omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor gratis juridisch advies. Uw advocaat kan u zeggen of u daarvoor in aanmerking komt, maar daarvoor moet u wel informatie verstrekken over uw financiën (bijv. een loonstrookje of salarisspecificatie).

Gratis rechtshulp kunt u alleen krijgen van advocaten die verbonden zijn aan het Legal Aid Agency of een Public Defender Service (alleen in sommige steden). De namen van de advocaten die bij deze organisaties aangesloten zijn, kunt u achterhalen door contact op te nemen met Civil Legal Advice.

In de rechtbank

Als uw zaak voor de rechter wordt gebracht, hebt u recht op bijstand van een advocaat. De Criminal Legal Aid garandeert juridisch advies en rechtsbijstand voor hen die terecht moeten staan. Of die hulp gratis is, hangt af van de ernst van de zaak en van uw financiële omstandigheden. Als u geen advocaat hebt, vraagt u dan om een piketadvocaat zodra u bij de rechtbank aankomt.

Bij het Magistrates’ Court zijn juridisch advies en rechtsbijstand gratis als het een ernstige zaak betreft; zo niet, dan moet u een bijdrage in de kosten betalen die afhangt van uw zaak, uw leeftijd en uw inkomen. U krijgt gratis rechtsbijstand als u jonger bent dan 18 jaar of afhankelijk bent van bepaalde uitkeringen. De piketadvocaat op de rechtbank of personeel van de rechtbank kan u hier uitleg over geven.

Als uw zaak in het Crown Court wordt behandeld, hebt u recht op juridisch advies en rechtsbijstand. U hebt geen recht op gratis rechtsbijstand als uw vrij besteedbaar gezinsinkomen per jaar 37 500 GBP of meer bedraagt. Afhankelijk van uw financiële omstandigheden is het mogelijk dat u zowel inkomensafhankelijke als vermogensafhankelijke bijdragen voor uw rechtsbijstand moet betalen.

Als het Crown Court u onschuldig verklaart, krijgt u uw kosten mogelijk vergoed. Als u schuldig wordt bevonden, moet u mogelijk een bijdrage leveren in de kosten.

Links

Legal Aid Agency

Richtsnoeren van de Law Society

Gidsen van het Citizen's Advice Bureau (VK)

Criminal Legal Aid

General Council of the Bar

Laatste update: 01/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.