Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Estland

Het is heel belangrijk onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op een of andere manier betrokken bent bij een strafrechtproces. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In deze algemene informatiebladen kunt u lezen hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden voldaan als u het zich niet kunt veroorloven zelf juridisch advies in te winnen.

Inhoud aangereikt door
Estland

Ben ik verplicht om een advocaat te hebben?

Tijdens het vooronderzoek is het verplicht om een advocaat te hebben vanaf het moment dat u de gelegenheid hebt het strafdossier in te zien (zie informatieblad 2). Voorafgaand aan deze fase is het in de volgende gevallen verplicht om een advocaat te hebben:

  • indien u op het moment dat het misdrijf werd gepleegd minderjarig was;
  • indien u niet in staat bent uzelf te verdedigen vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap, of indien de verdediging vanwege een dergelijke handicap moeilijk voor u is;
  • indien u wordt verdacht van een misdrijf waar een levenslange gevangenisstraf op staat;
  • indien uw zaak strijdig is met een zaak van een andere persoon die een advocaat heeft;
  • indien u ten minste zes maanden in bewaring bent gehouden;
  • indien uw zaak via een spoedprocedure wordt behandeld.

Tijdens het proces moet u een advocaat hebben. De deelname van de advocaat aan het proces is verplicht.

Een advocaat vinden

U hebt het recht uw eigen advocaat te kiezen, die u op grond van een overeenkomst vertegenwoordigt. De namen en contactgegevens van advocaten zijn beschikbaar op de website van de Estlandse orde van advocaten.

Als u geen overeenkomst met een advocaat hebt of uw advocaat u niet kan vertegenwoordigen, hebt u het recht een verzoek in te dienen om een advocaat voor u te laten aanstellen. In dat geval stelt de Estlandse orde van advocaten een advocaat aan om u te vertegenwoordigen.

Uw recht om een advocaat voor u te laten aanstellen door de Estlandse orde van advocaten hangt niet af van uw economische situatie. Als u een aanvraag indient voor een advocaat hoeft u geen informatie over uw financiële situatie te verstrekken.

Als u een advocaat wilt laten aanstellen door de Estlandse orde van advocaten, moet u een verzoek indienen bij de opsporingsinstantie, de aanklager of de rechtbank.

In bepaalde procedures is deelname van de advocaat verplicht. Als u in een dergelijke procedure niet zelf een advocaat hebt gekozen, zal de opsporingsinstantie, de aanklager of de rechtbank er een voor u aanstellen. U hoeft dan geen verzoek in te dienen voor een advocaat.

De kosten van de advocaat betalen

U moet de door u gekozen advocaat zelf betalen. Het honorarium van de advocaat en de voorwaarden voor betaling zijn opgenomen in de overeenkomst met de cliënt.

Als u niet zelf een advocaat in de arm wilt nemen, hebt u recht op een door de staat bekostigde advocaat. De advocaat, die door de Estlandse orde van advocaten wordt aangesteld, wordt dan door de staat betaald. U hoeft de advocaat dan niet zelf te betalen. Als de rechter u schuldig bevindt, bent u verplicht de staat schadeloos te stellen voor de kosten van de advocaat.

Mag ik van advocaat wisselen?

U hebt het recht de door u gekozen advocaat te vervangen. Als er een advocaat voor u was aangesteld, hebt u het recht de advocaat te laten vervangen als de oorspronkelijke advocaat en de nieuwe advocaat daa rmee instemmen. Als de voor u aangestelde advocaat ondeskundig of onzorgvuldig heeft gehandeld, hebt u het recht een verzoek bij de rechtbank in te dienen om de betreffende advocaat van de zaak af te halen en een nieuwe advocaat door de Estlandse orde van advocaten te laten aanstellen.

Links

De Estlandse orde van advocaten

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.