Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Straffen voor het overtreden van de maximumsnelheid en het overtreden van de parkeervoorschriften en andere verkeersregels worden opgelegd in het kader van de overtredingsprocedure.

De overtredingsprocedure wordt uitgevoerd door de politie, op de plaats waar de overtreding wordt geconstateerd of op het politiebureau.

Het is niet verplicht u ter plaatse een straf op te leggen. In plaats daarvan kunt u een waarschuwing krijgen of kan er een waarschuwingsboete worden opgelegd (maximaal 15 EUR). Ook kan er ter plaatse een beslissing worden genomen in de spoedprocedure en kan een boete van maximaal 400 EUR worden opgelegd. De procedure ter plaatse kan uitsluitend met uw toestemming worden gevoerd. Van verklaringen die u aflegt over de overtreding, kunnen audio- of video-opnamen worden gemaakt.

Als u de maximumsnelheid overtreedt en wordt betrapt door middel van een snelheidscamera, kan er een waarschuwingsboete worden opgelegd aan de eigenaar of geregistreerde gebruiker van het voertuig. De maximale waarschuwingsboete is 190 EUR. De kennisgeving van de boete wordt per post naar u verstuurd. Als u het niet eens bent met de kennisgeving van de boete, hebt u het recht binnen dertig dagen na ontvangst bezwaar te maken. Het bezwaar moet worden ingediend bij het politiebureau dat de kennisgeving van de boete naar u heeft verstuurd. Als de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het motorvoertuig een boete betwist omdat het voertuig op het desbetreffende moment door iemand anders werd gebruikt, moet hij of zij in de klacht de voor- en achternaam vermelden van de persoon die het voertuig gebruikte op het tijdstip dat in de eerste kennisgeving van de boete wordt vermeld, evenals het adres, het rijbewijsnummer en de geboortedatum of het persoonlijke identiteitsnummer van die persoon.

Als u het niet eens bent met de mening van de politie over de vermeende overtreding, hebt u het recht bezwaar te maken tegen een spoedprocedure ter plaatse. In dat geval zal de politie ter plaatse documenten over de overtreding opstellen, maar zal de straf niet onmiddellijk worden opgelegd.

De documenten worden naar het politiebureau verstuurd, waar de politieagenten bewijs moeten verzamelen van de overtreding. Als u ondervraagd wordt, mag u een advocaat raadplegen. U hebt recht op de aanwezigheid van een advocaat en een tolk. U hebt het recht het bewijsmateriaal dat tijdens de overtredingsprocedure wordt verzameld, te bestuderen en bezwaar te maken tegen de beschuldiging.

U kunt uw bezwaren binnen vijftien dagen na ontvangst van het overtredingsrapport indienen. U krijgt te horen wanneer u een kopie van de beslissing over de overtreding bij het politiebureau kunt afhalen. Om een kopie te verkrijgen, moet u of uw advocaat naar het politiebureau komen. Er zal geen kopie per post worden verzonden.

Verkeersovertredingen kunnen bestraft worden met een geldboete van maximaal 1 200 EUR. Voor ernstige verkeersovertredingen kunt u maximaal dertig dagen worden aangehouden. Een beslissing over de aanhouding kan alleen door een rechter worden genomen. Daarnaast kunt u gedurende twee jaar een rijverbod opgelegd krijgen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de politie, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de kantonrechtbank. U moet de klacht binnen vijftien dagen indienen, te rekenen vanaf de dag dat de beslissing voor het eerst beschikbaar was.

Burgers van andere lidstaten van de Europese Unie kunnen ook voor verkeersovertredingen worden bestraft.

Komen overtredingen op mijn strafblad te staan?

Straffen voor verkeersovertredingen worden opgenomen in het strafregister, behalve informatie over waarschuwingsboetes. Een jaar nadat – als hoofdsanctie – de voor de overtreding opgelegde boete is betaald, de detentie is uitgezeten, de taakstraf is uitgevoerd of het rijverbod is opgelegd, wordt de informatie over overtredingen uit het register verwijderd en gearchiveerd.

Links

Verkeerswet

Verkeerswet in het Engels (bevat niet alle amendementen)

Wettelijke regeling inzake de overtredingsprocedure

Wettelijke regeling inzake de overtredingsprocedure in het Engels (bevat niet alle amendementen)

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.