Verdachten (in strafzaken)

Finland

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Inhoud aangereikt door
Finland

Hoe vind ik een advocaat?

Als u van een misdrijf wordt verdacht, hebt u altijd recht op een advocaat. De politie kan u vragen of u een advocaat nodig hebt, maar volgens de wet hebt u er pas een nodig als u bent aangehouden, gearresteerd of gedetineerd. Over het algemeen hebt u recht op bijstand van uw advocaat als u wordt ondervraagd. Als u vindt dat u een advocaat nodig hebt maar niet weet waar u die kunt vinden, kan de politie ervoor zorgen dat u bijstand krijgt.

In Finland is het beroep van advocaat niet beschermd, dus iedereen die een rechtenstudie heeft voltooid, kan optreden als advocaat (de wet wordt op dit punt momenteel herzien). Zie voor een overzicht van strafrechtadvocaten de website van de Finse orde van advocaten. Daarnaast kunt u ook terecht bij bureaus voor rechtsbijstand (klik hier voor de contactgegevens).

Betalen voor een advocaat

De hoofdregel is dat u zelf voor een advocaat betaalt. Als u een laag inkomen hebt, kunt u rechtsbijstand krijgen. In dat geval zal de staat het honorarium van de advocaat deels of volledig betalen. Als u wordt verdacht van een misdrijf waarvoor de laagste straf vier maanden detentie is, krijgt u een advocaat toegewezen als u dat wilt. In dat geval betaalt de staat het honorarium, maar als u wordt veroordeeld voor het misdrijf, moet u het bedrag aan de staat terugbetalen. Dit geldt niet als uw inkomen zo laag is dat u recht hebt op rechtsbijstand. De bedragen die u moet betalen, worden op dezelfde manier vastgesteld als die voor rechtsbijstand.

De advocaat kan een openbare of een particuliere rechtsbijstandverlener zijn of een andere jurist. Als u om een bepaalde advocaat vraagt, wordt hij of zij u doorgaans toegewezen.

Links

Finse orde van advocaten

Finse orde van advocaten

Finlands Advokatförbund

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot

Contactgegevens van de openbare bureaus voor rechtsbijstand

Kontaktinformation för rättshjälpsbyråerna

Inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Laatste update: 15/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.