Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Fins
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Een gebruikelijke straf voor lichte verkeersovertredingen is een vaste geldboete. Deze kan worden opgelegd wanneer de zwaarst mogelijke straf een geldboete of maximaal zes maanden gevangenisstraf is. De hoogte van de boete kan variëren van 10 tot 115 euro. Een vaste boete kan worden opgelegd door een politieagent, een grenswacht of een douaneambtenaar.

Als u niet akkoord gaat met de opgelegde vaste boete, hebt u het recht om de zaak aan de arrondissementsrechtbank voor te leggen. In dat geval moet u de griffie van de arrondissementsrechtbank meedelen waar de verkeersovertreding heeft plaatsgevonden. Dat moet u doen binnen een week na de datum waarop u de kennisgeving van de vaste boete hebt ontvangen. Tegen het besluit van de arrondissementsrechtbank over de vaste boete kunt u geen beroep instellen.

Als een vaste boete niet mogelijk is voor de verkeersovertreding in kwestie, kan de politie ook een strafrechtelijk administratief besluit uitvaardigen en dit aan de openbaar aanklager zenden voor bekrachtiging. In dat geval is de geldboete niet vast. De straf wordt bepaald in boete-eenheden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het strafrechtelijk administratief besluit. Dit doet u door de openbaar aanklager in kennis te stellen van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen het strafrechtelijk administratief besluit en de openbaar aanklager besluit om toch een aanklacht in te dienen, zal de arrondissementsrechtbank de zaak als een normale strafzaak behandelen. In dat geval hebt u, net als in een normale strafzaak, het recht om beroep in te stellen (zie informatieblad 4).

De vaste boetes en strafrechtelijke administratieve besluiten voor verkeersovertredingen kunnen ook in een andere lidstaat worden geïnd of ten uitvoer worden gelegd.

Als u de regels met betrekking tot het stoppen en parkeren van een voertuig overtreedt, zult een parkeerbon moeten betalen. De bon kan worden gegeven door een politieagent of een gemeentelijke parkeerwachter. Het bedrag van de bon varieert van 10 tot 50 euro, afhankelijk van de gemeente. In Helsinki bijvoorbeeld bedraagt de boete 50 euro in het stadscentrum en 40 euro in andere gebieden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een parkeerbon. In dat geval moet u uw bezwaar binnen twee weken na de datum van het verzoek om betaling indienen bij het bureau van de parkeerwacht. Als het bureau van de parkeerwacht uw bezwaar gegrond acht, zal het verzoek om betaling worden ingetrokken. Als het bezwaar wordt afgewezen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de administratieve rechtbank. Dat moet u doen binnen dertig dagen na de datum waarop u de kennisgeving van het negatieve besluit hebt ontvangen. Het besluit van de administratieve rechtbank is definitief.

Een parkeerboete kan niet in een andere lidstaat worden geïnd omdat een dergelijke boete als een administratieve sanctie wordt beschouwd.

Worden deze overtredingen in een strafblad opgenomen?

Geldboetes worden niet in een strafblad opgenomen. Als u een vaste boete of een strafrechtelijk administratief besluit krijgt opgelegd, zal deze dus niet op uw strafblad worden vermeld. Een parkeerbon is geen boete maar een administratieve sanctie, en zal daarom niet in uw strafblad worden opgenomen.

Laatste update: 15/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.