Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Fins
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Finland

In deze informatiebladen wordt uitgelegd wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf en voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over verkeersovertredingen, die meestal met een boete worden afgehandeld, zie Informatieblad 5. Als u slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u hier de benodigde informatie over uw rechten vinden.

Inhoud aangereikt door
Finland

Samenvatting van de strafprocedure

Normaliter omvat de strafprocedure de volgende fasen:

  • Strafonderzoek
  • Onderzoek van de tenlastelegging en andere beslissingen van de openbare aanklager
  • Proces voor de rechter
  • Tenuitvoerlegging van het vonnis

Nadere gegevens over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie mag niet worden beschouwd als juridisch advies en is uitsluitend bedoeld als toelichting.

Rol van de Europese Commissie

Opgemerkt dient te worden dat de Europese Commissie geen rol heeft in strafzaken in de lidstaten en u niet kan helpen wanneer u een klacht heeft. In deze informatiebladen wordt uitgelegd hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Juridisch advies inwinnen

2 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

  • Verhoor
  • Aanhouding
  • Eerste rechtszitting
  • Vóór de hoofdzitting
  • Klachten over het optreden van politie
  • Rechten op taalgebied

3 – Mijn rechten tijdens het proces

4 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

5 – Verkeersovertredingen

Links

Strafproces bij de arrondissementsrechtbank

Laatste update: 19/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.