Verdachten (in strafzaken)

Frankrijk

In Frankrijk wordt een aantal lichte overtredingen rechtstreeks door de overheid en niet door de gerechtelijke instanties behandeld. Het gaat dan met name om verkeersovertredingen. Tijdens deze specifieke procedures worden uw grondrechten, vooral de rechten van de verdediging, gerespecteerd. Verder kan een administratieve sanctie nooit vrijheidsberoving inhouden. De sanctie wordt van rechtswege rechtstreeks door de bevoegde overheidsinstantie tegen u uitgesproken, nadat zij heeft geconstateerd dat u een wettelijke verplichting niet bent nagekomen. Wanneer een sanctie wordt opgelegd, moet die beschikking met redenen worden omkleed. U kunt de beschikking aanvechten. De opgelegde sanctie is onmiddellijk uitvoerbaar, zelfs als u besluit om hoger beroep in te stellen.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Verkeersovertredingen worden rechtstreeks behandeld door een verbalisant of door een agent van de politie of de gendarmerie. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, wordt de toepasselijke sanctie u onmiddellijk meegedeeld. De redenen voor uw straf worden u van tevoren uitgelegd en u kunt uw opmerkingen kenbaar maken. U krijgt een proces-verbaal waarin uw overtreding en de opgelegde sanctie vermeld staan. U moet de sanctie voldoen zodra deze wordt opgelegd.

De sancties bestaan uit een vaste boete en eventueel de gedwongen stilstand van het voertuig.

Als u uit een andere lidstaat komt en zich niet aan de verkeersregels houdt, wordt u in Frankrijk bestraft. Als u voordat u naar uw land terugkeert, de sanctie niet hebt voldaan, kan er rechtsvervolging tegen u worden ingesteld.

Als u de beschikking wilt aanvechten, kunt u daartegen binnen twee maanden hoger beroep instellen. U hebt dan de verzekering dat de tegen u uitgesproken sanctie tijdens deze beroepsprocedure niet kan worden verzwaard.

De beschikking kan rechtstreeks bij de overheid worden aangevochten, zonder proces. Dit beroep wordt aangetekend bij de instantie die de sanctie heeft opgelegd (beroep ad hoc) en wanneer het beroep wordt verworpen, kunt u zich wenden tot een hogere instantie (hiërarchisch beroep).

De te volgen procedure komt op het proces-verbaal te staan dat u wordt overhandigd.

U kunt zich pas tot een administratieve rechter wenden nadat u deze rechtsmiddelen hebt ingezet.

Hoe worden andere lichte overtredingen behandeld?

Andere door de overheid behandelde overtredingen zijn zwaardere strafbare feiten die verband houden met de regelgeving betreffende de financiële markten, met het mededingingsrecht of met belastingwetgeving of immigratie.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Verkeersovertredingen die in Frankrijk door de overheid worden behandeld, komen niet op uw strafblad te staan.

Laatste update: 06/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.