Verdachten (in strafzaken)

Frankrijk

Het is erg belangrijk dat u onafhankelijk advies krijgt van een advocaat wanneer u op de een of andere wijze betrokken bent bij een strafrechtelijke procedure. De informatiebladen geven u informatie over wanneer en in welke gevallen u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. U kunt hier ook in lezen hoe de advocaat u kan bijstaan. Dit algemene informatieblad informeert u over hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de advocaatkosten worden vergoed wanneer u deze niet zelf kunt betalen.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Een advocaat vinden

Behalve in geval van zwaardere misdrijven is bijstand van een advocaat niet verplicht, maar wordt deze wel aanbevolen.

Vrije advocaatkeuze is een fundamenteel beginsel.

U kunt zelf in vrijheid een advocaat kiezen als u er een kent, of u kunt vragen om toewijzing van een advocaat.

U kunt een advocaat kiezen op basis van mond-tot-mondreclame als u in uw vrienden- of kennissenkring een advocaat kent of als een van uw familieleden of vrienden u een advocaat aanbeveelt.

U kunt de lijst van advocaten raadplegen die in de buurt van uw woonplaats zijn gevestigd. Dat is mogelijk in het Tribunal d'Instance (kantongerecht) van uw woonplaats, in veel gemeentehuizen of bij de dichtstbijzijnde balie van advocaten.

Verder kunt u een telefoongids raadplegen of op internet zoeken.

Op diverse sites zijn online gegevens van advocaten te vinden, afhankelijk van de specialisatie van de desbetreffende instanties:

Veel balies verlenen tevens diensten vanuit gerechtshoven, gemeentehuizen of rechtswinkels (Maisons de Justice et du Droit).

Als u gedetineerd bent, hebt u meerdere mogelijkheden om een advocaat te kiezen.

In de huizen van bewaring hangen lijsten met daarop de gegevens van advocaten.

Organisaties die in de gevangenis actief zijn, kunnen u adviseren en u helpen een advocaat te vinden (bijv. Internationale Waarnemingspost voor gevangenissen, Association des Visiteurs de Prisons [vereniging van gevangenisbezoekers]).

De consulaire diensten van uw land van herkomst kunnen u helpen een advocaat te kiezen.

Verder kunt u de deken van de orde van advocaten in uw rechtsgebied verzoeken een ambtshalve toegevoegde advocaat aan te wijzen om u bij te staan.

Een advocaat betalen

Als u een beroep doet op een advocaat, moet u hem betalen. Een advocaat kan zijn honorarium vrij bepalen en zal de hoogte daarvan in overleg met u vaststellen.

U kunt met de advocaat een honorariumovereenkomst sluiten. Hij heeft het recht u te vragen hem tijdens de behandeling van uw zaak een voorschot te betalen.

Als uw inkomen beneden een vastgestelde drempel ligt, kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op rechtsbijstand.

Afhankelijk van uw inkomsten kan de staat dus het honorarium van de ambtshalve toegevoegde advocaat geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Als u geen rechtsbijstand kunt ontvangen, wordt de ambtshalve toevoeging omgezet in een aanwijzing en moet u met de advocaat het honorariumbedrag vaststellen.

Als de staat het honorarium slechts gedeeltelijk voor zijn rekening neemt, moet u het resterende verschuldigde bedrag zelf aan uw advocaat betalen.

Laatste update: 30/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.