Verdachten (in strafzaken)

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Verkeersovertredingen, zoals het overschrijden van de maximumsnelheid, rijden onder invloed of zonder veiligheidsgordel, door rood rijden, niet stoppen voor een stopteken, overtreding van stop- of parkeerregels, gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden, enz. worden voor het grootste deel administratief afgehandeld. Dat gebeurt in de regel door de bevoegde politieautoriteit.

Hoe verloopt de procedure?

U krijgt een bekeuring, waarop staat welke overtreding u hebt begaan. Op de bekeuring staat ook de administratieve maatregel en/of geldboete die is opgelegd. Vervolgens zult u voor de bevoegde politieautoriteit moeten verschijnen.

Welke straffen kunnen worden opgelegd?

De meeste verkeersovertreders worden bestraft met een administratieve boete (variërend van 40 tot 2 000 euro) en andere administratieve maatregelen, zoals een tijdelijke intrekking van het rijbewijs of de kentekenplaat.

Worden onderdanen van andere lidstaten voor zulke overtredingen vervolgd?

Als zij de overtreding in Griekenland hebben begaan, worden zij vervolgd.

Kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een administratieve boete. Daarvoor moet u binnen drie dagen een bezwaarschrift indienen bij het korps waartoe de verbaliserende agent behoort. Wanneer het bezwaar wordt afgewezen, moet u het boetebedrag betalen aan de daarvoor aangewezen instantie van de lokale overheid.

In het geval van een administratieve maatregel kunt u bij de bevoegde politieautoriteit uw bezwaren voorleggen.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Lichte verkeersovertredingen worden niet bijgeschreven op uw strafblad. Zij worden immers op administratief niveau afgehandeld en er wordt slechts een administratieve straf opgelegd.

Links

Ministerie van Infrastructuur, Transport en Netwerken

Laatste update: 26/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.