Verdachten (in strafzaken)

Griekenland

Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafproces. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Een advocaat vinden

Als u een advocaat nodig hebt en niet in verzekering bent gesteld, kunt u contact opnemen met de orde van advocaten van Athene of de orde van advocaten van de regio waarin het proces tegen u wordt gevoerd (bijv. orde van advocaten van Thessaloniki, orde van advocaten van Piraeus, orde van advocaten van Heraklion, enz.).

Wanneer u een advocaat nodig hebt en in verzekering bent gesteld, kunt u de politie of gevangenisdirectie vragen u te helpen met het vinden van een advocaat of u door te verwijzen naar een van bovengenoemde orden van advocaten.

Een advocaat betalen

Als uw inkomen laag is, hebt u recht op gratis rechtsbijstand. U krijgt dan een advocaat toegevoegd die u zal vertegenwoordigen. De toevoeging duurt tot het einde van het proces of het einde van de procedure voor gerechten op hetzelfde niveau en geldt ook wanneer u hoger beroep instelt.

Een advocaat kan worden toegevoegd

  • tijdens het opstellen en indienen van de tenlastelegging bij bepaalde duidelijk omschreven misdrijven,
  • tijdens de fase van het vooronderzoek en de behandeling van de zaak door de rechter, in het geval van ernstige misdrijven,
  • tijdens de behandeling van de zaak door de rechter, in het geval van minder ernstige misdrijven die worden behandeld door rechtbanken met een meervoudige kamer en waarvoor minimaal zes maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd,
  • voor het aantekenen van hoger beroep en om u tijdens de behandeling in hoger beroep te vertegenwoordigen, wanneer u in eerste aanleg bent veroordeeld voor een gevangenisstraf van ten minste zes maanden,
  • voor het aantekenen van hoger beroep over een rechtsvraag, wanneer u voor een gevangenisstraf van ten minste één jaar bent veroordeeld,
  • voor het indienen van een revisieverzoek, wanneer u voor een gevangenisstraf van ten minste zes maanden bent veroordeeld.

Zelfs wanneer uw inkomen niet buitensporig laag is, hebt u recht op gratis rechtsbijstand als u kunt aantonen dat u het salaris van uw advocaat en andere proceskosten niet kunt betalen vanwege het grote verschil in de kosten van levensonderhoud tussen de lidstaat waar u uw vaste woonplaats heeft en Griekenland.

Voor het ontvangen van gratis rechtsbijstand en om een advocaat te krijgen toegevoegd, moet u een daartoe strekkende aanvraag doen bij het gerecht dat uw zaak in eerste dan wel tweede aanleg zal behandelen of zich moet uitspreken over uw revisieverzoek.

Deze aanvraag mag niet later worden ingediend dan vijftien dagen vóór het proces of de behandeling van het rechtsmiddel waarvoor u om rechtsbijstand vraagt. In de aanvraag moet een korte beschrijving worden gegeven van de inhoud van het proces of het voorwerp van het rechtsmiddel. Verder moet zij vergezeld gaan van stukken waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand, onder meer stukken over uw financiële situatie (zie voor meer bijzonderheden Wet nr. 3226/4-2-2004, Staatsblad Α’ 24/2004).

Links

Lijst van orden van advocaten

Laatste update: 26/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.