Verdachten (in strafzaken)

Griekenland

In deze informatiebladen wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand van een misdrijf wordt verdacht of beschuldigd en voor de rechter moet verschijnen.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Samenvatting van de strafprocedure

Vooronderzoek/instellen van de strafprocedure

Deze fase van de procedure begint wanneer de openbare aanklager van het vermoeden van een misdrijf op de hoogte wordt gesteld. De strafprocedure wordt vervolgens ingeleid en kan op twee manieren eindigen: ofwel wordt de beklaagde voor de rechter gedaagd ofwel worden de beschuldigingen ingetrokken.

Deze fase is erop gericht om de zaak zoveel mogelijk te verduidelijken, zodat kan worden bepaald of er sterke aanwijzingen zijn dat de verdachte het misdrijf heeft gepleegd en deze al dan niet voor de bevoegde rechter kan worden gedaagd.

Proces

In deze fase wordt de zaak voor de rechter behandeld totdat de rechter tot een beslissing is gekomen en vonnis wijst.

Rechtsmiddelen

Dit zijn de juridische middelen waarover iemand beschikt om op te komen tegen een beslissing van de strafrechter.

Dergelijke middelen zijn:

  • hoger beroep met het oog op wijziging of vernietiging van de betwiste beslissing op feitelijke of juridische gronden;
  • een nieuwe behandeling van de zaak en een gedeeltelijke of volledige vernietiging van de betwiste beslissing op juridische gronden.

Meer informatie over al deze fasen van de strafprocedure en over uw rechten vindt u in de volgende informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als algemeen richtsnoer.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

De rol van de Europese Commissie

De Europese Commissie speelt geen rol bij strafrechtelijke vervolging in de verschillende lidstaten en kan u niet helpen als u een klacht wilt indienen. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Mijn rechten tijdens het proces

Mijn rechten na het proces

Laatste update: 29/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.