Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Griekenland

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.

Inhoud aangereikt door
Griekenland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Samenvatting van de strafprocedure

Onderzoek/instellen van de procedure

Deze fase van de procedure begint wanneer de openbare aanklager van het vermoeden van een misdrijf op de hoogte wordt gesteld. De openbare aanklager stelt vervolgens een opsporingsonderzoek in. Aan het einde van dat onderzoek wordt de verdachte ofwel voor de rechter gedaagd of de beschuldigingen worden ingetrokken.

Deze fase is erop gericht om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen in de zaak en te bepalen of er voor de schuld van de verdachte voldoende aanwijzingen zijn om tot vervolging over te gaan.

Proces

In deze fase wordt de zaak voor de rechter behandeld totdat de rechter tot een beslissing is gekomen en vonnis wijst.

Rechtsmiddelen

Dit zijn de middelen waarin de wet voorziet om op te komen tegen het vonnis van de strafrechter.

Rechtsmiddelen zijn:

  • hoger beroep, gericht op de wijziging of vernietiging van het vonnis op grond van de feiten van de zaak of wegens schending van het recht;
  • beroep in cassatie, gericht op een gedeeltelijke of volledige vernietiging van het vonnis wegens schending van het recht, gevolgd door een nieuwe behandeling van de zaak.

Details over al deze fasen van de strafprocedure en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Voor informatie over verkeersovertredingen, die meestal met een boete worden afgehandeld, zie Informatieblad 5.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

De rol van de Europese Commissie

NB. Denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

1 – Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak voor de rechter komt

  • Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek
  • Aanhouding/Beperkende maatregelen/Inbewaringstelling
  • Procedure bij de kamer van inbeschuldigingstelling
  • Fouilleren, vingerafdrukken en DNA

3 – Mijn rechten tijdens het proces

4 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

5 - Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Laatste update: 17/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.