Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Lichte overtredingen, zoals te hard rijden, bellen met een mobiele telefoon tijdens het rijden of illegaal parkeren, worden meestal afgehandeld met een aanbod om binnen een bepaalde termijn een vaste geldboete te betalen (de zogeheten “fixed penalty notice”). Alleen als u de boete niet betaalt, zal de zaak voor de rechter worden gebracht. Soms zult u meteen bij constatering van de overtreding een aanbod krijgen overhandigd, en soms zal dit naar uw adres worden gestuurd.

Bij bepaalde overtredingen waarvoor een vaste boete kan worden betaald worden er echter strafpunten op uw rijbewijs aangebracht, en u zult een rijverbod in Ierland krijgen opgelegd als u in een periode van drie jaar in totaal twaalf strafpunten verzamelt. Als u de boete betaalt, zult u minder strafpunten krijgen dan wanneer de zaak voor de rechter wordt gebracht en u wordt veroordeeld. De Europese Unie werkt momenteel aan een project om alle informatie over rijbewijzen van de lidstaten te harmoniseren.

 

Verkeersovertredingen worden bijna altijd afgehandeld door de Gardaí. U dient zich ervan bewust te zijn dat bestuurders van een motorvoertuig in Ierland hun rijbewijs verplicht bij zich moeten hebben en op verzoek van de Garda moeten laten zien.

Als u in Ierland woont, maar staatsburger van een andere lidstaat bent, zult u gedurende het hele proces hetzelfde worden behandeld als Ierse staatsburgers.

Als uw zaak voor de rechter wordt gebracht, zal dat bij een districtsrechtbank zijn (de laagste rechtbank) en zal één rechter zonder jury zich over de zaak buigen. Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u hoger beroep tegen de beslissing van de rechter instellen, ongeacht of het om een veroordeling of een boete gaat, bij een hogere rechtbank (zie Informatieblad 4).

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Alle verkeersovertredingen worden opgeslagen in de computerbestanden van de Garda. Veroordelingen voor heel lichte overtredingen, zoals snelheidsovertredingen, worden over het algemeen niet beschouwd als strafrechtelijke veroordelingen. Als u echter van een ernstigere overtreding wordt beschuldigd, zoals gevaarlijk rijden, rijden onder invloed of rijden zonder verzekering, zal een veroordeling op uw strafblad worden bijgeschreven. Dergelijke overtredingen zullen worden afgehandeld volgens de procedures die worden beschreven in Informatieblad 4. Als u van een dergelijke overtreding wordt beschuldigd, dient u dringend juridisch advies in te winnen.

Hoe worden andere lichte overtredingen behandeld?

De meest voorkomende lichte overtredingen zijn te hard rijden en met een mobiele telefoon bellen tijdens het rijden. Diverse andere overtredingen, zoals rijden op een busbaan, kunnen worden afgedaan met een aanbod om binnen een bepaalde termijn een vaste boete te betalen, maar zonder dat er strafpunten op het rijbewijs worden bijgeschreven. Rijden zonder op redelijke wijze rekening te houden met andere weggebruikers, wat neerkomt op roekeloos rijden, wordt bestraft met een boete en strafpunten.

U zult alleen voor de rechter hoeven te verschijnen als u de vaste boete niet betaalt. Ook in dit geval zal de zaak worden behandeld in een districtsrechtbank. En ook in dit geval kunt u altijd hoger beroep instellen tegen een bevel van de districtsrechtbank.

Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.