Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Ierland

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Zie informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld worden. Als u het slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u hier alle benodigde informatie over uw rechten vinden.

Inhoud aangereikt door
Ierland

Samenvatting van het strafrechtproces

 • An Garda Siochána (de nationale politiedienst) heeft een aantal bevoegdheden om iemand staande te houden en te fouilleren, en ook om iemand aan te houden als er reden is om te vermoeden dat die persoon een misdrijf heeft gepleegd of bezig is een misdrijf te plegen waarop een gevangenisstraf van vijf jaar of meer staat, of een van de andere ernstige misdrijven die onder deze bevoegdheid vallen.
 • Zodra u bent aangehouden, zal een lid van de Garda Siochána u vertellen welke rechten u hebt, zoals het recht om met een advocaat en een arts te spreken en het recht op een tolk als u die nodig hebt. Voor kinderen gelden speciale bepalingen die voorschrijven dat er bij ondervragingen een volwassene aanwezig moet zijn.
 • In deze fase kunt u worden gevraagd om toestemming te geven voor het afnemen van DNA-monsters en/of vingerafdrukken, het nemen van foto’s en/of deelname aan een keuzeconfrontatie.
 • Tijdens het vooronderzoek kan een lid van de Garda Siochána u in beschuldiging stellen van een misdrijf. Dat kan door middel van de akte van beschuldiging, of u kunt worden gedagvaard om op een bepaalde datum in de rechtbank te verschijnen. De politieofficiers zullen een dossier met de details van het onderzoek aan hoofd van het Openbaar Ministerie sturen, dat zal besluiten of u zult worden vervolgd namens de staat.
 • U kunt onmiddellijk door de politieofficiers op borgtocht worden vrijgelaten, waarbij u wordt verplicht om in de rechtbank te verschijnen, of u kunt in een latere fase een verzoek tot vrijlating op borgtocht indienen bij de districtstrechtbank.
 • Lichte vergrijpen, die overtredingen worden genoemd, worden vervolgd door de districtsrechtbank. Zwaardere vergrijpen worden behandeld door een rechter en een jury.
 • Gedurende het gehele strafproces wordt altijd verondersteld dat u onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen.
 • U hebt recht op juridisch advies. Als u geen advocaat kunt betalen om u te vertegenwoordigen, kunt u rechtsbijstand aanvragen.
 • Als u wordt veroordeeld, wordt op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit bewezen geacht dat u schuldig bent aan het misdrijf . Als u in de districtsrechtbank wordt veroordeeld, hebt u het recht om beroep tegen de veroordeling of de straf in te stellen. Als u wordt vrijgesproken, betekent dat het einde van de zaak en kunnen er geen verdere stappen tegen u worden ondernomen.
 • Als u door een jury wordt veroordeeld voor een zwaarder vergrijp, hebt u niet automatisch het recht om beroep in te stellen en moet u met uw juridisch team overleggen over eventuele vervolgstappen.

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 – Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

Aanhouding

 • Verhoor en het politieonderzoek
 • Fouillering en andere doorzoekingen
 • Voorgeleiding
 • Voorbereiding van het proces, of een schuldbekentenis doen vóór het proces

3 – Mijn rechten tijdens het proces

4 – Mijn rechten na het proces

5 - Verkeersovertredingen

Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.