Verdachten (in strafzaken)

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Als u de maximumsnelheid (50 km per uur binnen de bebouwde kom en 90 km per uur daarbuiten) tot 20 km per uur overschrijdt, kan een politiefunctionaris u een waarschuwing geven of een boete van LVL 5 opleggen.

Als u de maximumsnelheid met 21-30 km per uur hebt overschreden, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 20 opleggen.

De boete wordt hoger naarmate u de maximumsnelheid meer overschrijdt en kan oplopen tot LVL 300. Daarbij kan uw rijbewijs voor drie tot zes maanden worden ingetrokken.

Als u hebt geparkeerd op een plek waar dat niet mag, kan een politieagent een boete van LVL 20 opleggen.

Als u tijdens het rijden geen rijbewijs, autoregistratiedocumenten of keuringsbewijs, enz. bij u hebt, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 2 opleggen.

Als u overdag zonder licht rijdt, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 5 opleggen. Voor dezelfde overtreding kan een politieagent wanneer het donker is of er sprake is van slecht zicht, een boete van LVL 30 opleggen.

Als u of uw passagier tijdens het rijden geen veiligheidsgordel dragen, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 20 opleggen.

Een politieagent maakt proces-verbaal op van de overtreding en kan ter plekke de straf bepalen. U kunt binnen één maand na kennisgeving van dat besluit, bij een hogere instantie beroep tegen de straf aantekenen. De beschikking die daaruit voortvloeit, kunt u aanvechten bij de administratieve districtsrechtbank. Het beroepschrift moet binnen een maand worden ingediend.

De gemeentelijke politie houdt zich bezig met overtredingen door voetgangers. U kunt een boete van LVL 5-20 krijgen. U kunt het besluit binnen een maand bij de administratieve districtsrechtbank betwisten.

Als u onder invloed hebt gereden met een alcoholgehalte van 0,2 – 0,5 ‰ en minder dan twee jaar in het bezit bent van een rijbewijs, legt een politieagent, districtsrechtbank of gemeentelijke rechtbank u een boete op van LVL 100-200. Ook wordt uw rijbewijs voor drie maanden ingetrokken. U kunt het besluit binnen een maand bij een hogere instantie aanvechten en vervolgens bij de administratieve districtsrechtbank (in geval van een boete die een politieagent heeft opgelegd) of de regionale rechtbank (in geval van een boete die door een rechter is opgelegd).

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Administratieve straffen komen op uw strafblad te staan. Informatie over deze straffen wordt zonder uw toestemming opgeslagen in de actieve gegevensbank van het Register van het Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland gedurende tot een jaar nadat deze zijn uitgevoerd, maar vervolgens wordt de vermelding verplaatst naar het archief van het Register.

Links

Wegverkeerswet

Wetboek inzake administratieve overtredingen

Wet inzake de bestuursrechtelijke procedure

Politiewet

Wet inzake het strafregister

Staatspolitie

Directie veiligheid wegverkeer

Laatste update: 12/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.