Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Letland

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Zie informatieblad 5 voor informatie over lichte overtredingen zoals verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld worden. Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u alle informatie over uw rechten hier vinden.

Inhoud aangereikt door
Letland

Samenvatting van de strafprocedure

Normaliter bestaat de strafprocedure uit de volgende fasen:

  • Onderzoek
  • Vervolging
  • Behandeling van de zaak in de rechtbank van eerste aanleg
  • Herziening van de zaak voor het hof van beroep
  • Herziening van de zaak voor het hooggerechtshof
  • Herziening van actuele rechterlijke uitspraken

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen.

Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

1 – Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

  • Onderzoek
  • Vervolging
  • Bepaalde procedurele handelingen

3 - Mijn rechten tijdens het proces

4 - Mijn rechten na het proces

5 - Verkeersovertredingen

Links

Wet inzake de strafprocedure

Strafwet

Landelijke politie-instanties

Openbaar ministerie

Orde van advocaten van Letland

Letse rechtbanken

Laatste update: 12/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.