Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Luxemburg

Het is erg belangrijk dat u onafhankelijk advies krijgt van een advocaat wanneer u op de een of andere wijze betrokken bent bij een strafrechtelijke procedure. De informatiebladen geven u informatie over wanneer en in welke gevallen u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. U kunt hier ook in lezen hoe de advocaat u kan bijstaan. Dit algemene informatieblad informeert u over hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de advocaatkosten worden vergoed wanneer u deze niet zelf kunt betalen.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Een advocaat vinden

U hebt het absolute recht u in alle zaken te laten bijstaan door een advocaat. U kunt een beroep doen op de advocaat van uw voorkeur of contact opnemen met de Balie van Luxemburg voor een lijst met advocaten waaruit u een keuze kunt maken.

Indien u geen keuze maakt of de deken van de orde van advocaten van oordeel is dat de advocaat van uw keuze ongeschikt is, benoemt de deken een advocaat. Behoudens verhindering of belangenconflict, is de advocaat verplicht de hem opgelegde opdracht te aanvaarden.

Indien u in verzekering bent gesteld, kunt u de onderzoeksrechter bij het begin van de procedure verzoeken u te laten bijstaan door een toegewezen advocaat of de advocaat van uw voorkeur.

Een advocaat betalen

De honoraria van advocaten zijn vrij. Als u niet over voldoende financiële middelen beschikt om een advocaat te betalen, kunt u rechtsbijstand vragen bij de receptie- en voorlichtingsbalie van de rechtbanken.

Een receptie- en voorlichtingsbalie is te vinden in Luxemburg, Diekirch en Esch-sur-Alzette:

  • Luxemburg: Cité Judiciaire, Gebouw CR, L-2080, Luxemburg, Tel: 22 18 46
  • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tel: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tel: 54 15 52

U wordt aangemerkt als iemand met onvoldoende inkomsten als uw inkomsten niet hoger zijn dan het wettelijk vastgelegde bestaansminimum.

Links

Ministerie van Justitie - Rechtsbijstand

Ministerie van Justitie - Gefinancierde rechtshulp

Laatste update: 05/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.